František Uher

OHROŽENÉ EXISTENCE

existují básně o moři
existují básně o námořnících
existují básně o námořnících na moři

existují básně o ženách
existují básně o přístavech
existují básně o ženách v přístavech

existují básně o moři
existují básně o lodích
existují básně o lodích na moři

existují básně o hoři
existují básně o hoři na moři
existují básně o ztracených lodích

existují básně o všem co se opakuje
existují básně o všem co znepokojuje
existují básně o zítřcích

existuje čas který vře
existuje moře
které bouří na našem dvoře

SITUACE

všichni vědí co se stalo
jak se to stalo
kdy se to stalo
proč se to stalo
komu se to stalo
kdo o tom mluvil
kdo o tom nevěděl
kdo o tom věděl
kdo je bez viny
kdo to zavinil

všichni věcí úplně všechno
nikdo z nich tam nebyl
nikdo z nás tam nebyl
nic se nestalo

KONSPIRACE

vše souvisí se vším

otec s dětmi
děti s matkou
matka s krajinou
krajina s řekou
řeka s ptáky
ptáci s dálkou

ani se nedivíme
že všude vidíme
něco naruby
to když hledíme
době na zuby

N
nic nikdo nikde nikdy
někdo někde někdy něco

nikomu

ARKTIDA

dozněla modlitba
varhany dohrály
začaly zprávy

také lhaly

PŘÍBĚH

i stalo se že dobří pstruzi
proletěli nad strží
zatímco jejich druzi
odpluli od nábřeží k pohoří

rybáři tomu nevěří

Ostatní tvorba Františka Uhera publikovaná v Divokém víně:
DV 131/2024: Prostě, Pouto a další
DV 130/2024: Prostě, Pouto a další
DV 129/2024: Mrazivá třešť a další
DV 128/2023: Bojiště a další
DV 127/2023: Erozní terminanta a další
DV 126/2023: Let létem a další
DV 125/2023: Potopa, Gordický uzel a další
DV 124/2023: Dnes, Jarní očekávání a další
DV 123/2023: Aspekty věku a další
DV 122/2022: Rozmluva s přáteli a další
DV 121/2022: Záchranný člun a další
DV 120/2022: Dialog a další
DV 119/2022: Noc jenž nikdy nevolá o pomoc a další
DV 118/2022: Ta lípa tu a další
DV 116/2021: Blues o strništi a další
DV 115/2021: Léto s unavenou tváří a další
DV 114/2021: Hrdý hlas a další
DV 113/2021: Integrita a další
DV 112/2021: Lítost, Rodné město a další
DV 111/2021: Zvěst o věrozvěstech a další
DV 110/2020: Galerie, Trojice a další
DV 109/2020: Lávka, Oddech a další
DV 108/2020: Tísňové volání a další
DV 107/2020: Domov, Slepá ulička a další
DV 106/2020: Domov, Slepá ulička a další
DV 105/2020: Rub doby a další
DV 104/2019: Ráno s bosou nohou a další
DV 103/2019: Úplné bezvětří, Útěcha a další
DV 102/2019: Pohádkový letní večer a další
DV 101/2019: Letos, Neznámý doručitel a další
DV 100/2019: Hodiny, Lyrika a další
DV 98/2018: Dlouhá prosincová noc a další
DV 97/2018: Černý večer a další
DV 96/2018: Mluvící země a další
DV 95/2018: Suvenýr a další
DV 94/2018: Domovina, Mluvící země a další
DV 93/2018: Konkrétní reliéf a další
DV 91/2017: Nastal čas, Úsvit a další
DV 90/2017: Tajemství hvězdářů a další
DV 87/2017: Možná, Svítání a další
DV 86/2016: Porucha komunikace a další
DV 85/2016: Pokřivená doba a další
DV 84/2016: Ráno, Puklý džbán a další
DV 83/2016: Purpur, Průlom a další
DV 82/2016: Anatomie vřídla a další