František Uher

TAJEMSTVÍ HVĚZDÁŘŮ

I hvězdáři mají vidiny
Jediný
přiznal kam nevidí

Do lidí

PUSTÁ CESTA

Pustá cesta Zvadlé listy Mdlo
Okolo projelo horské kolo
Bez cyklisty

NĚMÁ ZEMĚ

Dotýkám se hvězd
S úctou Němě

Den prchá
Děravá střecha dýchá
teplou vůní sena

Také je věčná
jako ta země ve mně

ZRŮDNÝ SVĚT

Zrádné zvony zvoní z dálky
neboť i žabomyší války
mají svoje oběti

Především děti

PUMPA

Zavržené moudré myšlenky tají

Jeleni se zlatými parohy
vjíždějí do Pompejí

(NE)POZOROVANĚ

Odplouváme od pomyslného m mysu
dobré naděje

Nezbývá žádná iluze
Dnů ostré hráze Posléze invaze
jedovatého hmyzu

Ani na dně
se nic neděje nepozorovaně

HASNOUCÍ SKÁLY

Kolem prošla
dívka s vůní pekařovy dcery

Také pošta došla
přinesla smuteční oznámení
Pekaře už není Pekaře už není

Temně šumí bory
prázdným dvorům u obory
Konec lkaní
Koho ženy pohladí dlaní

Ostatní tvorba Františka Uhera publikovaná v Divokém víně:
DV 132/2024: Tvář tvaru tvar tváře a další
DV 131/2024: Prostě, Pouto a další
DV 130/2024: Prostě, Pouto a další
DV 129/2024: Mrazivá třešť a další
DV 128/2023: Bojiště a další
DV 127/2023: Erozní terminanta a další
DV 126/2023: Let létem a další
DV 125/2023: Potopa, Gordický uzel a další
DV 124/2023: Dnes, Jarní očekávání a další
DV 123/2023: Aspekty věku a další
DV 122/2022: Rozmluva s přáteli a další
DV 121/2022: Záchranný člun a další
DV 120/2022: Dialog a další
DV 119/2022: Noc jenž nikdy nevolá o pomoc a další
DV 118/2022: Ta lípa tu a další
DV 116/2021: Blues o strništi a další
DV 115/2021: Léto s unavenou tváří a další
DV 114/2021: Hrdý hlas a další
DV 113/2021: Integrita a další
DV 112/2021: Lítost, Rodné město a další
DV 111/2021: Zvěst o věrozvěstech a další
DV 110/2020: Galerie, Trojice a další
DV 109/2020: Lávka, Oddech a další
DV 108/2020: Tísňové volání a další
DV 107/2020: Domov, Slepá ulička a další
DV 106/2020: Domov, Slepá ulička a další
DV 105/2020: Rub doby a další
DV 104/2019: Ráno s bosou nohou a další
DV 103/2019: Úplné bezvětří, Útěcha a další
DV 102/2019: Pohádkový letní večer a další
DV 101/2019: Letos, Neznámý doručitel a další
DV 100/2019: Hodiny, Lyrika a další
DV 98/2018: Dlouhá prosincová noc a další
DV 97/2018: Černý večer a další
DV 96/2018: Mluvící země a další
DV 95/2018: Suvenýr a další
DV 94/2018: Domovina, Mluvící země a další
DV 93/2018: Konkrétní reliéf a další
DV 92/2017: Ohrožené existence a další
DV 91/2017: Nastal čas, Úsvit a další
DV 87/2017: Možná, Svítání a další
DV 86/2016: Porucha komunikace a další
DV 85/2016: Pokřivená doba a další
DV 84/2016: Ráno, Puklý džbán a další
DV 83/2016: Purpur, Průlom a další
DV 82/2016: Anatomie vřídla a další