František Uher

PROSTĚ

Obdivujeme spoustu předmětů a podnětů
největší obdiv však náleží věcem prostým
kadeřavým mrakům kamenům u rozcestí
                        činům z nichž stoupá dým

POUTO

Buď svůj Stůj pevně na hraně událostí
                      střez proud nad propustí
Prostí jimž věříš v propasti tě neopustí

SNAD POZDĚJI

Všechna dna moří řek a říček
      skrývají početná tajemství
Jen některá budou objasněna

KATEGORIE

Muž vedle muže Nuže
    zda se poznat může
kdo je muž kdo chlap

PRÁZDNÝ PROSTOR

      Odněkud se vracíme někam přicházíme
někoho tam čekáme někdo by měl čekat nás
nikdo tam není odnikud nezazní známý hlas

HOLINY

Poezie bez interpunkce
lekce z poezie

Život bez interpunkce
lekce ze života

Prostá holá věta
na holinách světa

CESTA

Jdou I cesta
která zdánlivě nikam nevede je stále cestou

ÚDĚL

Ústa pustá mlha hustá
prázdné řeči křepčí v křeči

Nekřič láska není jistá
planým slibům choří nevěří

Špatná setba peří v povětří
tvrdý chléb vchází do dveří

POD KAMENEM

Žili jako pes a kočka Tečka
Občas hrst slov Častěji křik

Odešla během dne Zadem
Dnes je to rovných pět let
nedala ani sbohem

Stále však kdykoli odchází
nechává klíč pod kamenem

Ostatní tvorba Františka Uhera publikovaná v Divokém víně:
DV 130/2024: Prostě, Pouto a další
DV 129/2024: Mrazivá třešť a další
DV 128/2023: Bojiště a další
DV 127/2023: Erozní terminanta a další
DV 126/2023: Let létem a další
DV 125/2023: Potopa, Gordický uzel a další
DV 124/2023: Dnes, Jarní očekávání a další
DV 123/2023: Aspekty věku a další
DV 122/2022: Rozmluva s přáteli a další
DV 121/2022: Záchranný člun a další
DV 120/2022: Dialog a další
DV 119/2022: Noc jenž nikdy nevolá o pomoc a další
DV 118/2022: Ta lípa tu a další
DV 116/2021: Blues o strništi a další
DV 115/2021: Léto s unavenou tváří a další
DV 114/2021: Hrdý hlas a další
DV 113/2021: Integrita a další
DV 112/2021: Lítost, Rodné město a další
DV 111/2021: Zvěst o věrozvěstech a další
DV 110/2020: Galerie, Trojice a další
DV 109/2020: Lávka, Oddech a další
DV 108/2020: Tísňové volání a další
DV 107/2020: Domov, Slepá ulička a další
DV 106/2020: Domov, Slepá ulička a další
DV 105/2020: Rub doby a další
DV 104/2019: Ráno s bosou nohou a další
DV 103/2019: Úplné bezvětří, Útěcha a další
DV 102/2019: Pohádkový letní večer a další
DV 101/2019: Letos, Neznámý doručitel a další
DV 100/2019: Hodiny, Lyrika a další
DV 98/2018: Dlouhá prosincová noc a další
DV 97/2018: Černý večer a další
DV 96/2018: Mluvící země a další
DV 95/2018: Suvenýr a další
DV 94/2018: Domovina, Mluvící země a další
DV 93/2018: Konkrétní reliéf a další
DV 92/2017: Ohrožené existence a další
DV 91/2017: Nastal čas, Úsvit a další
DV 90/2017: Tajemství hvězdářů a další
DV 87/2017: Možná, Svítání a další
DV 86/2016: Porucha komunikace a další
DV 85/2016: Pokřivená doba a další
DV 84/2016: Ráno, Puklý džbán a další
DV 83/2016: Purpur, Průlom a další
DV 82/2016: Anatomie vřídla a další