František Uher

KONKRÉTNÍ RELIÉF

Porcelánové hvězdy jdou na lup
Z okének přikrčených chalup
vzdechy Dech těžký až mrazí
V trámoví přistály prázdné vozy
Mrtví drozdi jako zbyteční bozi
bijí křídly nad prorvanou hrází

Někdo přichází
Někdo odchází
Někdo schází

BOURÁNÍ POTĚMKINOVÝCH VESNIC

Stavějí nové Potěmkinovy vesnice
vyvolávají skandály různice a pře
Lžou jako s pompou ráda lže
demagogická historie
Hrdinské skutky připisují zbabělci
podrazy jsou jim vlastní
Stále jsou zavrhováni smělí umělci
kteří se nebrodí špinavou mělčinou
Svou pravdu
dokazují každou vteřinou

PERSPEKTIVA DEMOKRACIE

Všechny nás straší
další vývoj demokracie
Někdo bohatství vrší
někdo si hubu rozbije
Tíží lživý stín kříže
pravdu cedí přes mříže
mnohé lže Neexistuje
nic mezi mezí a mezí
Krysy horu neporazí

My trním Brzy nazí

HLADOVÁ ALTERNATIVA

Měsíc jako ukousnutý krajíc
svítí na cestu poutníkům z Nemanic
do Nemanic

Z oranic
vybíhá hladový zajíc Nic víc Nic víc

PRÁZDNO

Smutný jako prázdná láhev s nápisem gin
Smutný jako stesk planin Jako Oněgin
Smutný z vin na nichž se nepodílel
pouze alibisticky sdílel
všeobecné mlčení

POSLEDNÍ NOC

Každou noc mu pod okny vypravuje řeka
Šeptá Téměř vyschlá od léta na déšť čeká
Je půlnoc Poslední Naposled slyší její hlas

Milenka řeka má ještě čas

ORIENTAČNÍ SUVENÝR

Jsou písně které nám nescházejí
Jsou písně plné plísně V zapomnění tlejí
Jsou písně bez nichž se obejdeme
Jsou písně které nám v paměti znějí

Než odejdeme

Ostatní tvorba Františka Uhera publikovaná v Divokém víně:
DV 131/2024: Prostě, Pouto a další
DV 130/2024: Prostě, Pouto a další
DV 129/2024: Mrazivá třešť a další
DV 128/2023: Bojiště a další
DV 127/2023: Erozní terminanta a další
DV 126/2023: Let létem a další
DV 125/2023: Potopa, Gordický uzel a další
DV 124/2023: Dnes, Jarní očekávání a další
DV 123/2023: Aspekty věku a další
DV 122/2022: Rozmluva s přáteli a další
DV 121/2022: Záchranný člun a další
DV 120/2022: Dialog a další
DV 119/2022: Noc jenž nikdy nevolá o pomoc a další
DV 118/2022: Ta lípa tu a další
DV 116/2021: Blues o strništi a další
DV 115/2021: Léto s unavenou tváří a další
DV 114/2021: Hrdý hlas a další
DV 113/2021: Integrita a další
DV 112/2021: Lítost, Rodné město a další
DV 111/2021: Zvěst o věrozvěstech a další
DV 110/2020: Galerie, Trojice a další
DV 109/2020: Lávka, Oddech a další
DV 108/2020: Tísňové volání a další
DV 107/2020: Domov, Slepá ulička a další
DV 106/2020: Domov, Slepá ulička a další
DV 105/2020: Rub doby a další
DV 104/2019: Ráno s bosou nohou a další
DV 103/2019: Úplné bezvětří, Útěcha a další
DV 102/2019: Pohádkový letní večer a další
DV 101/2019: Letos, Neznámý doručitel a další
DV 100/2019: Hodiny, Lyrika a další
DV 98/2018: Dlouhá prosincová noc a další
DV 97/2018: Černý večer a další
DV 96/2018: Mluvící země a další
DV 95/2018: Suvenýr a další
DV 94/2018: Domovina, Mluvící země a další
DV 92/2017: Ohrožené existence a další
DV 91/2017: Nastal čas, Úsvit a další
DV 90/2017: Tajemství hvězdářů a další
DV 87/2017: Možná, Svítání a další
DV 86/2016: Porucha komunikace a další
DV 85/2016: Pokřivená doba a další
DV 84/2016: Ráno, Puklý džbán a další
DV 83/2016: Purpur, Průlom a další
DV 82/2016: Anatomie vřídla a další