Barbora Skopalíková

Barbora Skopalíková, nar. 1984.
Barbora Skopalíková pochází ze Střelic u Uničova a v současnosti žije v Olomouci. Fotografické tvorbě se věnuje od roku 2009, kdy začala navštěvovat kurzy České fotoškoly v Olomouci. Od roku 2013 studuje tvůrčí fotografii na Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. V její práci může divák pocítit vliv kořenů studia i práce v sociálním oboru. K současné tvorbě se vyjadřuje: „Nejraději fotoaparátem vnímám krajinu, místa a situace, které na mě silně emočně působí, ale přesto jsou klidná. Skrze fotografii se snažím vyjádřit témata lidského osudu a směřování." Za cyklus Kraví kout byla oceněna v mezinárodní kategorii Stredoevropské fotografie na Slovak press photo v roce 2016.
V současné době působí společně se Svatoplukem Klesnilem v České fotoškole v Olomouci, která se věnuje výuce tvůrčí fotografie pro širokou veřejnost.

www.barboraskopalikova.com
www.ceska-fotoskola.com

"Kraví kout" dokumentární cyklus o životě ženy, která se rozhodla žít sama a odstěhovala se z velkoměsta do malé vesnice v oblasti Nízkého Jeseníku, kde hledá životní rovnováhu. Chová zde kozy a hledá další alternativní možnosti obživy v této krajině. Subjektivní fotografický projekt prezentuje trend mladých lidí v produktivním věku stěhovat se na venkov blíže k přírodě, být více soběstačný a žít zde klidný život.

Soubor zátiší "Pamlsky" - výtvarné dílo představuje ostatky zvířat zpracované člověkem.

Série fotografií s názvem "Symbióza" se v podobě symbolů pozastavuje nad tím, do jaké míry kolektivní nevědomí v podobě archetypů - pravzorů procesů v mysli, vytváří různé podoby současných partnerských vztahů.

Pozdní sezóna: "Věříme, že vše ovlivňuje osud, který omezuje naši svobodnou vůli? Anebo si svůj život utváříme sami?
Přemýšlíme nad minulostí, abychom se pokusili předpovědět svoji budoucnost. Obava, nejistota, tajemství, touha po změně, nekonečný prostor..."

FOTOGRAFIE

obr. 1

náhled 1. obrázku

obr. 2

náhled 2. obrázku

obr. 3

náhled 3. obrázku

obr. 4

náhled 4. obrázku

obr. 5

náhled 5. obrázku

obr. 6

náhled 6. obrázku

obr. 7

náhled 7. obrázku

obr. 8

náhled 8. obrázku

obr. 9

náhled 9. obrázku

obr. 10

náhled 10. obrázku

Galerie obsahuje celkem 42 obrázků.
1-10   11-20   21-30   31-40   41-42  

1 - 5 cyklus Pamlsky, 6 - 21 cyklus Pozdní sezona, 22 - 26 cyklus Symbioza