František Uher

NASTAL ČAS

Již jsme promlčeli příliš mnoho času
Dozrála doba dodat na důrazu
vlastnímu hlasu

ÚSVIT

Okolo lhostejně
Okolo jako na cestě
k pustému ostrovu

Nedostáváme se ke slovu

Avšak slyšme
Dojemně jemně
mluví k nám rodná země

VLAST 1

Mlčící harfy tón

VLAST 2

Volá přes horu Volá přes rovinu:
Strádám Chřadnu Křehnu Hynu
Pomoz synu Pomoz synu
Jinak zhynu

VENKOVSKÉ JITRO

Odněkud zní přes mez:
Pět peněz pět peněz pět peněz
Holubi na střechu Tchoř
do želez

STRUČNE O MÍJENÍ ČASU

Jitro Rozbřesk bolí
Chřadnoucí krovy
V holém poli o holi
Vrboví Křoví Rovy

ODCIZENÝ MOST

Příkře ostrá pře
Na kře žhavý led vře
Vznášíme dotaz
kdo odcizil náš most

Už žádný podraz
A na tom dost

NOC CO NOC

Noc co noc
slyším volání po pomoc

Všem se to příčí
S morálkou vlčí
mlčí mlčí a mlčí

Křičím: Bratře
vyražme dveře

ŠERO

Odešel na prahu podvečera
zrovna uhodilo září
po řece plul srpek měsíce

Odešel náhle a jako najisto
(Za někým obzor hoří)

Hádám někdy za šera večera
zda tam za těmi sedmi moři
našel svoje místo

PŘÍMÁ ÚMĚRA

O někom něco víme
O někom nevíme nic

Zda to není víc

Ostatní tvorba Františka Uhera publikovaná v Divokém víně:
DV 130/2024: Prostě, Pouto a další
DV 129/2024: Mrazivá třešť a další
DV 128/2023: Bojiště a další
DV 127/2023: Erozní terminanta a další
DV 126/2023: Let létem a další
DV 125/2023: Potopa, Gordický uzel a další
DV 124/2023: Dnes, Jarní očekávání a další
DV 123/2023: Aspekty věku a další
DV 122/2022: Rozmluva s přáteli a další
DV 121/2022: Záchranný člun a další
DV 120/2022: Dialog a další
DV 119/2022: Noc jenž nikdy nevolá o pomoc a další
DV 118/2022: Ta lípa tu a další
DV 116/2021: Blues o strništi a další
DV 115/2021: Léto s unavenou tváří a další
DV 114/2021: Hrdý hlas a další
DV 113/2021: Integrita a další
DV 112/2021: Lítost, Rodné město a další
DV 111/2021: Zvěst o věrozvěstech a další
DV 110/2020: Galerie, Trojice a další
DV 109/2020: Lávka, Oddech a další
DV 108/2020: Tísňové volání a další
DV 107/2020: Domov, Slepá ulička a další
DV 106/2020: Domov, Slepá ulička a další
DV 105/2020: Rub doby a další
DV 104/2019: Ráno s bosou nohou a další
DV 103/2019: Úplné bezvětří, Útěcha a další
DV 102/2019: Pohádkový letní večer a další
DV 101/2019: Letos, Neznámý doručitel a další
DV 100/2019: Hodiny, Lyrika a další
DV 98/2018: Dlouhá prosincová noc a další
DV 97/2018: Černý večer a další
DV 96/2018: Mluvící země a další
DV 95/2018: Suvenýr a další
DV 94/2018: Domovina, Mluvící země a další
DV 93/2018: Konkrétní reliéf a další
DV 92/2017: Ohrožené existence a další
DV 90/2017: Tajemství hvězdářů a další
DV 87/2017: Možná, Svítání a další
DV 86/2016: Porucha komunikace a další
DV 85/2016: Pokřivená doba a další
DV 84/2016: Ráno, Puklý džbán a další
DV 83/2016: Purpur, Průlom a další
DV 82/2016: Anatomie vřídla a další