František Uher

DNES

Celá ves vyšla dnes přes les
ke hřbitovu
na pohřeb nejstarší občanky

S holí stávala u branky
vyhlížela sousedky aby dala řeč

Celá ves vyšla dnes přes les
ke hřbitovu

U branky skučel krotký pes

JARNÍ OČEKÁVÁNÍ

Melancholická řeka čeká
přílet volavek

Podle letitého kalendáře
vracejí se nazpátek
vždy v pátek

Zda přiletí právě v pátek
zda letos podle kalendáře
vylezou hadi vylezou štíři

Možná se ozve přítel Jiří

EVENTUALITY

Někdo poví
někdo nepoví
Někdo odpoví
někdo neodpoví

Neboť nic neví

BLATOUCHY

              Rampouchy opustily střechy
líbezná Sněhurka zvolna taje Vestoje
Za noci se zpovídá měsíci ve věci tání
Počasí nemá stání v potoce pod strání
              rozkvetly první blatouchy

VÍTR

Vítr zametá dlouhou cestu k městu
Možná pro žháře Možná pro lháře
Možná pro nás Možná pro nevěstu
Připravme všem záchrannou vestu

Ostatní tvorba Františka Uhera publikovaná v Divokém víně:
DV 131/2024: Prostě, Pouto a další
DV 130/2024: Prostě, Pouto a další
DV 129/2024: Mrazivá třešť a další
DV 128/2023: Bojiště a další
DV 127/2023: Erozní terminanta a další
DV 126/2023: Let létem a další
DV 125/2023: Potopa, Gordický uzel a další
DV 123/2023: Aspekty věku a další
DV 122/2022: Rozmluva s přáteli a další
DV 121/2022: Záchranný člun a další
DV 120/2022: Dialog a další
DV 119/2022: Noc jenž nikdy nevolá o pomoc a další
DV 118/2022: Ta lípa tu a další
DV 116/2021: Blues o strništi a další
DV 115/2021: Léto s unavenou tváří a další
DV 114/2021: Hrdý hlas a další
DV 113/2021: Integrita a další
DV 112/2021: Lítost, Rodné město a další
DV 111/2021: Zvěst o věrozvěstech a další
DV 110/2020: Galerie, Trojice a další
DV 109/2020: Lávka, Oddech a další
DV 108/2020: Tísňové volání a další
DV 107/2020: Domov, Slepá ulička a další
DV 106/2020: Domov, Slepá ulička a další
DV 105/2020: Rub doby a další
DV 104/2019: Ráno s bosou nohou a další
DV 103/2019: Úplné bezvětří, Útěcha a další
DV 102/2019: Pohádkový letní večer a další
DV 101/2019: Letos, Neznámý doručitel a další
DV 100/2019: Hodiny, Lyrika a další
DV 98/2018: Dlouhá prosincová noc a další
DV 97/2018: Černý večer a další
DV 96/2018: Mluvící země a další
DV 95/2018: Suvenýr a další
DV 94/2018: Domovina, Mluvící země a další
DV 93/2018: Konkrétní reliéf a další
DV 92/2017: Ohrožené existence a další
DV 91/2017: Nastal čas, Úsvit a další
DV 90/2017: Tajemství hvězdářů a další
DV 87/2017: Možná, Svítání a další
DV 86/2016: Porucha komunikace a další
DV 85/2016: Pokřivená doba a další
DV 84/2016: Ráno, Puklý džbán a další
DV 83/2016: Purpur, Průlom a další
DV 82/2016: Anatomie vřídla a další