Emil Riess

JE

je vzdálený vesmír
popírající každý zákon
nezodpověditelná otázka skutečnosti
nekonečně víří kosmický prach
zpochybňujíc definici gravitace
vrtkavá křehká konstanta
éterm vysílající signál
domněnku
kde se nachází singularita
myšlenky na ni
všudypřítomné
vymílané a naopak
v meandrech uvnitř
v nastalém infinitivu
který se snažím sprovodit za světa
pláčem a tancem
na březích sarkastického moře