Vladimír Konůpka

POČETÍ

Na stole leží Bible
přichází muž a vyjídá zbytky z talíře

Bůh ho vidí a otvírá Bibli
talíř padá a rozbíjí se
v rozšlapaných střepech si válí svědivá záda
Bůh nebo stůl

Na stole ležel talíř
muž odešel a vyjedl zbytky Bible
Bůh spadl a rozbil se
v rozšlapaných kostech si vyválel svědivá záda
muž nebo talíř

Na stole bude ležet muž
přijde Bůh a vyjí zbytky muže
stůl spadne a rozbije se
v rozšlapaném dříví si vyválí svědivá záda
talíř nebo Bůh

Bůh   muž   talíř    stůl       se vrací
a v opačném postupu odehrají druhou větu

Teprve pakpřijde na svět prvorozený

                    1969

BUĎ VÍTÁN A ZŮSTAŇ

Pod napnutou kůží
ti střechy bubnují vstříc ranním dešťům

Říčná kobyla ještě obtančí
vyprázdněného valacha tahouna
a zgrošovatí
než se ztratí
pod opratí
Pak vstáváš s očima k bloudění
pěšinou vzhůru mezi vinohrady
v hotařské búdě s vůní práchnivění
dotknout se dechusvého pradědy
než s chutí meruněk na patře
seběhneš do vísky
kde by ti toho tolik náleželo

Za halasného jásotu rozumbradů
po nespočítatelné sumě přitakání
pak všichni ti báječní lidé okolo
s potleskem nad hlavou
dojdou na okraj jim vymezeného světa
polknout povinný doušek
mladého pančovaného vína

Špičky nad propastí
vystoupit na špičky!


        2022

ODCHÁZENÍ

Možná si pomyslíš – času dost…

Pokorně, až zarputile
dál se ploužíš podél zdi
co ti dávala a dává spásnou oporu
až do míst - tam za tajemný ohyb
kde se musí? skrývat poznání
všech tvých nevlídných
nechtěných nočních svítání

Teprve pak
zbaven palčivé zvědavosti
poslední váhavé kroky
(už málem po kolenou)
hlavu složíš na gilotinu
ale rozhodným hlasem žadoníš:

Ještě nesmíš, zadrž ten pád!
Ještě mám konat aspoň dva skutky
ten první dobrý spasitelný
i druhý ten o poznání horší…

S vlídnou rukou na temeni
konejšivý hlas ti praví:
No tak už si pohov

zavři oči…

        2023

Ostatní tvorba Vladimíra Konůpky publikovaná v Divokém víně:
DV 131/2024: Bez vzpoury a další
DV 129/2024: Tam, Má lásko
DV 126/2023: Bzenec, květen 2022, setkání a další
DV 118/2022: Ročník 47 a další
DV 105/2020: Konkrétní preludium
DV 88/2017: Má Moravo
DV 21/2006: Poslušnost