Václav Odradovec

PŘEDVOLEBNÍ TAŠKAŘICE V MEDIÁLNÍM PROSTORU

Prezidentští kandidáti
hlavu na špalek jdou dáti
s vědomím že zaručeně
během týdne stoupnou v ceně
Tu tě chválí – tu tě haní
projít musíš tou kampaní

Koalice neobstojí
během dne odvolám vládu
dát mi hlas to za to stojí
v rukávu mámintifádu
v situaci prasat v žitě
budem´ téměř okamžitě

Na vše se můžete ptáti
ruku do ohně chci dáti
pevně na svém budu státi
Až tě přinutím se vzdáti
projdu do druhého kola
vyhráno budu mít zpola

Kampaň je o peněžence
roli hrá inteligence
ostré lokty – vehemence
Sahám po správné myšlence
moderátor činí pnutí
hrozí tristní přeřeknutí

Už je to opravdu k zlosti
čas vrací do minulosti
co jsem komu zůstal dlužen
jaká je má pověst u žen
proč a s kým jsem v koalici
jak se vyznám v tlačenici

Mediátoři jsou divní
který z nich je objektivní
podle nich jsem za mimoně
sázejí na svého koně
Agentury ví kam cílí
průzkumy se často mýlí


Abychom se tak nebáli
zajdeme do katedrály
podle tradice převzaté
o přízeň požádám svaté
Až se budem v strastech brodit
modlitba se bude hodit

Jsem kandidát všeho lidu
nemohu užívat klidu
Kol sídla zloděj – zlodějka
v podhradí vidíme Švejka
Švejk mi říká co chce lid
nohy v teple – pivo – klid

Toho já se neodříkám
pouze tomu jinak říkám
Důchodci a inženýři
kvalitu vždy na talíři
Po volbách trvale smír
o úroveň vyšší nivó - mír

SLUŽBA DEMOKRACII A REPUBLICE PODLE T. G. MASARYKA

Byť by pouze zvolna zrály
neztrať víru v ideály
ztěžka z nich se náš stát rodil
byť se pro ně v krvi brodil

Demokracie má na stuze
- Já jsem především diskuse
Pokud možná ještě nevíš
- ne tak Caesar jako Ježíš

Moc nutno tvořiti právem
oděnou Kristovým hávem
Důvěrou – láskou k bližnímu
k pastýři i k řeholnímu

Co chceš o lásce zvěděti
řekne jeho fond pro děti
S etikou lze podnikání
konat bez vykořisťování

Cti pravdu právo důstojnost
spoluodpovědnost mravnost
nad své partajní sobectví
povznášejme vlastenectví

Chceš-li hledět k majestátu
hleď k zákonům a ku státu
zasívej do šíře do dálky
více občanské morálky

V jakémkoliv společenstvu
z parlamentu či z ulice
nutno sloužit člověčenstvu
zákonům a republice

Politika – obtížná práce
pro nejvybranější tvory
Žádá pro ideál prát se
ustát jakékoliv spory

Nespoléhej na patrolu
praktikuj zjevnou kontrolu
spoléhej na jasnou víru
demokracie – štít míru

NAD POSELSTVÍM VELKÉHO PÁTKU

Pobyt je tu o bolesti
z trnové trpké koruny
v žalmech planety hořkosti
ve svědectví bičování
Od věků až do skonání

Ve svědectví kopí do boku vráženého
nevinného rukojmí vražděného
hřebů v zápěstích a v kotnících
ve dvanácti učednících
i v nevinných mučednících

V břemenu kříže a hrobů hromadných
psychopatů a eminencí proradných
ve stopách krve která se za nás prolévá
S břemenem nejistoty
dědictvím Sodomy i Babylonu

Ve svědectví negativů
z turinského plátna drti
V odlesku Velkého třesku
každodenních narativů
s tajemstvím Štěstí a Smrti

ECHO EMPIRIE

ZÁVAN MEDITACE
Zas mi přichází na mysl
- ne všechno tu dává smysl
Sporná lidská existence
neurčité kompetence
osudové protipóly
hamižnost a vlastní góly

DO VLASTNÍCH ŘAD
Jak už říkal F. X. Šalda
písálků je tady halda
v rámci celé republiky
S žádným vkladem do klasiky

UPOZORNĚNÍ I.
Chci vás nezištně varovat
Někdy některé lichotky
mohou v sobě obsahovat
choroboplodné zárodky

AXIÓM
(Příspěvek do diskuse o počtu pohlaví)
Pro lidstvo je stále hlavní
že náš svět je dvoupohlavní
Všude samec a samice
každý z celku polovice

UPOZORNĚNÍ II.
Jak říkají nihilisté
nikdy nic nemáte jisté
Vítr – oheň – krupobití
celé svoje živobytí

ODBORNÉ STANOVISKO
Jak říkal vzpěrač Alexejev
- není nad lepý ženský zjev
Čas nám říká že je to fakt
- nejen malíř má rád akt

PO BITVĚ
Nemusím být generálem
já jsem spokojený s málem
Stačí mi být svobodníkem
svobodně šlapat chodníkem
radovat se mezi svými
Hlavně být mezi živými

NESMYSLNÉ AMBICE

Já – ředitel světadílů
nadřízený všech oddílů
s široširou kompetencí
s nepříčetnou vehemencí
jsem tu s vizí – svět ohromím
Vaše soukromí ochromím

K jubileu místo dárku
rozpoutal pitomou válku
Ve své armádě ochablé
verbované z kriminálu
či z operačního sálu
ani nesčítá své padlé

Pozdě se teď v koutě vrtí
stále blíže hra se smrtí
spává v síti řečí podlých
spává na hromadě padlých
proto se mu nespí lehce
Zemřít vůbec nikdy nechce

Špatně spí a dýchá ztěžka
jeho tělo hostí ježka
milenky a tajemnice
pijavice tasemnice
je v něm střela vlastní ráže
S tím vším žíti nedokáže

Dýchá v paranoi strachu
Chodí po kulatém hrachu
Kapky jedu – jídla miska
Stálý rébus šachovnice
Zná jen chybná východiska
Nesmyslné má ambice

TĚHOTENSKÝ TEST

My jsme Jeho experiment
Člověk je jeho prominent
Všechno zná a všechno umí
Ať koná jak sám rozumí

Tak se ze svobodné vůle
celkem rychle stala zvůle
Z dětských – chronické nemoci
Chamtivost – touha po moci

Nepřenosné zkušenosti
Jednou k smíchu – jindy k zlosti
V touze po pochybné slávě
smažení ve vlastní šťávě

Experiment stále běží
Včetně babylonských věží
Je to k smíchu – je to k pláči
Planeta s námi v jináči

PARLAMENTNÍ OBSTRUKCE (BŘEZEN 2023)

aneb DOBŘE PLACENÁ ZTRÁTA ČASU

Dvě sta mozků v Parlamentu velevážně jako cvoci
planá řeč o exkrementu dlouhé dny a dlouhé noci
Koalice – opozice v zájmu města i vesnice
vytrvale vedou si svou náramně se vzájemně štvou

Každá půtka něco stojí lidé zaplatí obojí
ať jde o zářné duchovno nebo eminentní hovno
Zřejmá je diagnostika v lité vojně o každý hlas
zákopová politika Obětován je tu čas

Ostatní tvorba Václava Odradovce publikovaná v Divokém víně:
DV 130/2024: Zlo, Znovu uprostřed Evropy... a další
DV 129/2024: Politické delirium a další
DV 128/2023: Na cestě a další
DV 127/2023: Interkontinentálními cestami a další
DV 126/2023: Ministrův diář a další
DV 125/2023: Soumrak naturální milostné lyriky a další
DV 123/2023: Protagonisté pokleslého dramatu a další
DV 122/2022: Podzim 2022 a další
DV 120/2022: Nedopatření a další
DV 119/2022: O TRANSFORMACI SLOV V ČASOPROSTORU aneb OHLÉDNUTÍ V BŘEZNU 2022 a další
DV 118/2022: Historické schéma a další
DV 116/2021: Všichni jsme z jednoho těsta a další
DV 115/2021: Český Honza na konci 20. století a další
DV 114/2021: Historia magistra a další
DV 113/2021: Hledání a další
DV 112/2021: Fantastická tužba a další
DV 111/2021: Konzumní princip a další
DV 110/2020: Personifikátor a další
DV 109/2020: Málo ku štěstí postačující a další
DV 108/2020: Úzkost roku 2020 a další
DV 107/2020: Půlnoční rituál a další
DV 106/2020: Lakonická sága o nevyhnutelnosti dějin a další
DV 104/2019: Cestou pro bibli a další
DV 103/2019: Parlamentace, Exklusivně polní cestou a další
DV 102/2019: Pokus o litanie a další
DV 101/2019: Vysmívaná pravdoláska a další
DV 100/2019: Imaginární veličenstvo čas a další
DV 99/2019: Na pochodu a další
DV 98/2018: Existencionála a další
DV 97/2018: Automat na podivnou naději a další
DV 96/2018: Degenerativní meditace na náplavce a další
DV 95/2018: Stopadesát milionů hladových a další
DV 94/2018: Stoletá se rozpomíná a další
DV 93/2018: Drak velkoměsta a další
DV 92/2017: Odkaz VŘSR, Čas očekávání a další
DV 91/2017: Svoboda, Nad cenou času a další
DV 90/2017: Slohové cvičení a další
DV 89/2017: Historia magistra a další
DV 88/2017: Existencionála, Politikon a další
DV 87/2017: Na slovíčko... a další
DV 86/2016: Politikon, Memento mori a další
DV 85/2016: Historia magistra a další
DV 83/2016: Alláh na Kocourkovem
DV 82/2016: Josefovská panagyrika a další
DV 81/2016: Jak mi z toho šla hlava kolem aneb novoroční kocovina a další
DV 80/2015: Doba se dál z kloubů vymyká a další
DV 79/2015: Od exploze k válce a další
DV 78/2015: Óda cechu povalečů a další
DV 76/2015: Za pravdou pravdoucí a další
DV 75/2015: My a oni a další
DV 74/2014: Stoleté echo
DV 73/2014: Navštívil jsem nemohoucno a další
DV 72/2014: Starověká praxe a další