Václav Odradovec

ÚZKOST ROKU 2020

Jsa ovládán obyčeji
tak uléhám ráno vstávám
spím s rouškou na obličeji
infikace se obávám

Úzkost z roku dvacet dvacet
bude se k nám ještě vracet

Č A S

Máme ho málo jindy dost
dnes pro zlost zítra pro radost
Neslyšně a vytrvale
tu kvapíkem tu ospale
nezadržitelně plyne
vůbec nikdy nezahyne

Vůbec nic nám neodpustí
a nikdy nás neopustí
život svůj do něho kladem
Nenechme ho ležet ladem
nepoztrácejme ochotu
proměňovat jej v hodnotu

ZAČÁTEK EVROPSKÉHO PRACOVNÍHO DNE

Zrychlené a stereotypní
Od Irska k Bosporu všichni pospolu
z postele na toaletu
do kuchyně do šatníku
Předpověď počasí ranní zprávy
dopravní situace
s čím se kdo vytasí v rámci civilizace

Davy spěchající do aut
a hromadné přepravy
do škol úřadů továren
Ve spěchu letmé pozdravy
obvyklé dávky z lékáren
Ženy žene čas – musejí včas
zaujmout cílovou pozici
Muže pohání ctižádost
a smluvní ujednání
musí být včas na jednání

Další příležitost ku gratulacím
informacím frustracím a demonstracím
Ale kdopak z těch stamilionů lidí
má volnou chvíli
potřebnou na diagnostický pohled do zrcadla

V GALAXII S DOTAZNÍKEM

Kampak která hvězda míří
je troufalá či se pýří
Jaképak má asi plány
má spadeno na kumpány
jak si vede v loterii
byla někdy v mizérii

A co tamní ministerstva
velí zvolna nebo zčerstva
Ministerstvo jemnocitu
svatozáří blahobytu
Ministerstvo prosperity
gravitace mentality

A co lídři opozice
mají dosti erudice
útočí na zlaté tele
či vnitřního nepřítele
či tam každý s každým peče
A co památková péče

Mají také zámky hrady
a co vábné svůdné vnady
Také staví zámky vzdušné
co je slušné co neslušné
Znají též konstrukční vady
pohádky skandály zrady

Je tam též tvorstvo ochotno
mít z očí do duše okno
jsou tam též schopní obvykle
osnovat intriky pikle
kým jsou naprogramováni
A jsme-li tam srdečně zváni

Co tam dělá muž se ženou
v jistou chvíli nestřeženou
Žijí tam též vůdci slavní
či tvorové bezpohlavní
Jsou tam čestní nebo podlí
k jakému božstvu se modlí

Co všechno tam zjara raší
zda je také něco straší
Co všechno před námi kryjí
jakou vládnou energií
Baví se uměním – sportem
mění pobyt teleportem

Mají výtah nebo schody
mohu večer do hospody
vyprávět vousaté vtipy
Donáší donašeč tipy
je tam lobbing – jsou tam škrti
uznávají tam trest smrti

Dávají svým dětem hračku
umí vařit bramboračku
propadají závislostem
ženou se za lepším postem
Znají dluhy exekuce
války smích a revoluce

Co skrývají ve svém nitru
obracejí se k arbitru
Co si asi o nás myslí
o naší nátuře syslí
o závisti o nesvárech
Luští problém žití v párech

Půjdeme-li do detailu
potom Únos ze serailu
bude pro ně pitoreskní
Znají lásku vášeň teskní
co je jim z duše protivné
co je pro ně prapodivné

Úvahy a spekulace
hypotézy fabulace
Vracíme se na Zem zpátky
pátrat na plné obrátky
po kontaktní adrese
bez falše a agrese

JARNÍ OFENZIVA 2020

Vyšlápnul si na nás
samolibě velkopansky
tu a tam
na všech světových
a ve všech politických stranách
v klimatizovaném tisíciletí

Se skrývaným potěšením sleduje
jak vážně nás to zaskočilo
Blitz krieg
Odvykli si holenkové
Tak se koukejte vzpamatovat
Ale rychle

Ostatní tvorba Václava Odradovce publikovaná v Divokém víně:
DV 131/2024: Nejen rok 1944 a další
DV 130/2024: Zlo, Znovu uprostřed Evropy... a další
DV 129/2024: Politické delirium a další
DV 128/2023: Na cestě a další
DV 127/2023: Interkontinentálními cestami a další
DV 126/2023: Ministrův diář a další
DV 125/2023: Soumrak naturální milostné lyriky a další
DV 124/2023: Předvolební taškařice v mediálním prostoru a další
DV 123/2023: Protagonisté pokleslého dramatu a další
DV 122/2022: Podzim 2022 a další
DV 120/2022: Nedopatření a další
DV 119/2022: O TRANSFORMACI SLOV V ČASOPROSTORU aneb OHLÉDNUTÍ V BŘEZNU 2022 a další
DV 118/2022: Historické schéma a další
DV 116/2021: Všichni jsme z jednoho těsta a další
DV 115/2021: Český Honza na konci 20. století a další
DV 114/2021: Historia magistra a další
DV 113/2021: Hledání a další
DV 112/2021: Fantastická tužba a další
DV 111/2021: Konzumní princip a další
DV 110/2020: Personifikátor a další
DV 109/2020: Málo ku štěstí postačující a další
DV 107/2020: Půlnoční rituál a další
DV 106/2020: Lakonická sága o nevyhnutelnosti dějin a další
DV 104/2019: Cestou pro bibli a další
DV 103/2019: Parlamentace, Exklusivně polní cestou a další
DV 102/2019: Pokus o litanie a další
DV 101/2019: Vysmívaná pravdoláska a další
DV 100/2019: Imaginární veličenstvo čas a další
DV 99/2019: Na pochodu a další
DV 98/2018: Existencionála a další
DV 97/2018: Automat na podivnou naději a další
DV 96/2018: Degenerativní meditace na náplavce a další
DV 95/2018: Stopadesát milionů hladových a další
DV 94/2018: Stoletá se rozpomíná a další
DV 93/2018: Drak velkoměsta a další
DV 92/2017: Odkaz VŘSR, Čas očekávání a další
DV 91/2017: Svoboda, Nad cenou času a další
DV 90/2017: Slohové cvičení a další
DV 89/2017: Historia magistra a další
DV 88/2017: Existencionála, Politikon a další
DV 87/2017: Na slovíčko... a další
DV 86/2016: Politikon, Memento mori a další
DV 85/2016: Historia magistra a další
DV 83/2016: Alláh na Kocourkovem
DV 82/2016: Josefovská panagyrika a další
DV 81/2016: Jak mi z toho šla hlava kolem aneb novoroční kocovina a další
DV 80/2015: Doba se dál z kloubů vymyká a další
DV 79/2015: Od exploze k válce a další
DV 78/2015: Óda cechu povalečů a další
DV 76/2015: Za pravdou pravdoucí a další
DV 75/2015: My a oni a další
DV 74/2014: Stoleté echo
DV 73/2014: Navštívil jsem nemohoucno a další
DV 72/2014: Starověká praxe a další