Václav Odradovec

LAKONICKÁ SÁGA O NEVYHNUTELNOSTI DĚJIN

Podle ústního podání bylo na počátku slovo
Vždycky někdo něco slyší
protože vždycky je někde někdo
pro rozmanitost názorů pro ziskuchtivost
nepřípustného nepřítele na každé světové straně
Dislokované životy
zbědované duše přitažlivá těla
koordinované náhody
Přichystaná únava dobré vůle

Dodržovaná a nedodržovaná
obecně platná pravidla
Memoriálová utkání
materiálová nutkání
Sem tam se něco nezdaří
protože každý děláme něco poprvé
Nejde vůbec o nic neobvyklého
když podivnosti jsou normální
a když debatní kroužky s pokryteckou vážností
navrhují zahlazování stop
Stopy zůstávají

Doposud nedošlo ke shodě
v kategorizaci a uplatnění
primárních atributů života
Psychiatrie nezvládá nápor
stoupenců virtuální reality
Neustále se zrychluje interval volby
největšího ubožáka
V tragikomickém ovzduší se snadno mnohé poruší
Procentuální úroveň nespokojených žen
se ustálila na maximu
Pořadí je proměnlivé ale vždycky
je někdo první a jiný poslední
Modlitby pomáhají mírnit frustraci a nejistotu

Vzepětí lidského ducha
od bratrovražedného účtování
k morbidní nenasytnosti v rámci ohraničených území
neustále kdekoho překvapuje
přestože v časoprostorovém vidění
nikdy žádná nouze o abonenty
Zívající bezedné propadliště
je v automatickém nepřetržitém provozu dokud se neobjeví
beránek Boží který snímá hříchy světa
Naštěstí většina vnímá gravitaci jako samozřejmost

STIGMA MRTVÉHO MĚSTA

Zjevení Janovo – 8; 10-11.

Stalo se že byla překvapena
i paměť řeky Pripjať
ač pamatuje Židy a kozácké války
hladomor a Velkou vlasteneckou válku
I písně jara a kvetoucích nadějí

Stalo se že po více než čtyřiceti letech
se nad ní spojily záře výbuchů
nad Hirošimou a Nagasaki
a smrtonosně kontaminovaly
vzduch zemi vodu a všechno živé

Zatímco arogance moci podřimovala v uspokojení
atomová energie v atomovém areálu
odmítla roli pokusného králíka
a rozhodla se bez okolků
předvést pompu svého majestátu

Arogance moci zůstala perplex
zaskočená až k bezradnosti
Zatímco všude se uvelebovaly
na dvaadvacet tisíc roků radionuklidy
svět byl ponecháván v bezstarostné nevědomosti

Světová veřejnost se vyděsila až poté
co místo lidí promlouvaly přístroje
Radioaktivní mrak v atmosféře
roznášel svědectví od Evropy
přes Ameriku až k Hirošimě

Nedaleko ulice Stalingradských hrdinů
jsou další mrtví a ozáření hrdinové
Po Leninově třídě a ulici Družby národů
jsou evakuovány desetitisíce žen a dětí
Už nikdy si nezatančí v paláci kultury ENERGETIK

Řeka Pripjať dál zůstává matkou města
Propůjčila mu své jméno
a teď se za to stydí
Šestadvacátý duben sobota roku 1986
jí proto nikdy nevymizí z paměti

Zapovězená zóna jej bude připomínat
Monumentální sarkofág jej připomíná
Opuštěné kabiny ruského kola jej připomínají
A zatvrzelé bábušky ilegálně dožívající v rodné chalupě
vzpomínají na vše co tu bylo a žilo před tím
                než sovětský člověk fatálně selhal

Vzpomínají na pohřbívání sovětských i německých vojáků
na chorovod s častuškami a mládenci
I na pravoslavného popa který už zase
o Velikonocích žehná přineseným darům včetně zdejší
zeleniny a ovoci rybám masu a skrývané pálence

Bábušky nic netuší o tom že chladící voda jaderného reaktoru
se při jeho přehřátí rozkládá na kyslík a vodík
I kdyby byla svěcená
A nemůže tomu zabránit ani usnesení politbyra
Ústředního výboru Komunistické strany

Amen

DO URČITÉ MÍRY

Mezi záchvěvy dobročinnosti
měníme lesy v ornou půdu
Mezi parlamentními volbami
měníme ornou půdu v centrální sklady

Mezi dospělostí a starobou
měníme pořadí na stupnici hodnot
Mezi konjunkturou a recesí
měníme peníze za blahobytnost

Mezi začátkem a koncem války
znovu měníme pořadí na stupnici hodnot
Mezi starobou a exitem měníme život
za názory které nikoho nezajímají

Ostatní tvorba Václava Odradovce publikovaná v Divokém víně:
DV 131/2024: Nejen rok 1944 a další
DV 130/2024: Zlo, Znovu uprostřed Evropy... a další
DV 129/2024: Politické delirium a další
DV 128/2023: Na cestě a další
DV 127/2023: Interkontinentálními cestami a další
DV 126/2023: Ministrův diář a další
DV 125/2023: Soumrak naturální milostné lyriky a další
DV 124/2023: Předvolební taškařice v mediálním prostoru a další
DV 123/2023: Protagonisté pokleslého dramatu a další
DV 122/2022: Podzim 2022 a další
DV 120/2022: Nedopatření a další
DV 119/2022: O TRANSFORMACI SLOV V ČASOPROSTORU aneb OHLÉDNUTÍ V BŘEZNU 2022 a další
DV 118/2022: Historické schéma a další
DV 116/2021: Všichni jsme z jednoho těsta a další
DV 115/2021: Český Honza na konci 20. století a další
DV 114/2021: Historia magistra a další
DV 113/2021: Hledání a další
DV 112/2021: Fantastická tužba a další
DV 111/2021: Konzumní princip a další
DV 110/2020: Personifikátor a další
DV 109/2020: Málo ku štěstí postačující a další
DV 108/2020: Úzkost roku 2020 a další
DV 107/2020: Půlnoční rituál a další
DV 104/2019: Cestou pro bibli a další
DV 103/2019: Parlamentace, Exklusivně polní cestou a další
DV 102/2019: Pokus o litanie a další
DV 101/2019: Vysmívaná pravdoláska a další
DV 100/2019: Imaginární veličenstvo čas a další
DV 99/2019: Na pochodu a další
DV 98/2018: Existencionála a další
DV 97/2018: Automat na podivnou naději a další
DV 96/2018: Degenerativní meditace na náplavce a další
DV 95/2018: Stopadesát milionů hladových a další
DV 94/2018: Stoletá se rozpomíná a další
DV 93/2018: Drak velkoměsta a další
DV 92/2017: Odkaz VŘSR, Čas očekávání a další
DV 91/2017: Svoboda, Nad cenou času a další
DV 90/2017: Slohové cvičení a další
DV 89/2017: Historia magistra a další
DV 88/2017: Existencionála, Politikon a další
DV 87/2017: Na slovíčko... a další
DV 86/2016: Politikon, Memento mori a další
DV 85/2016: Historia magistra a další
DV 83/2016: Alláh na Kocourkovem
DV 82/2016: Josefovská panagyrika a další
DV 81/2016: Jak mi z toho šla hlava kolem aneb novoroční kocovina a další
DV 80/2015: Doba se dál z kloubů vymyká a další
DV 79/2015: Od exploze k válce a další
DV 78/2015: Óda cechu povalečů a další
DV 76/2015: Za pravdou pravdoucí a další
DV 75/2015: My a oni a další
DV 74/2014: Stoleté echo
DV 73/2014: Navštívil jsem nemohoucno a další
DV 72/2014: Starověká praxe a další