Václav Odradovec


Lávka na soutoku Kačáku a Chýňavského potoka.

H I S T O R I C K É   SCHÉMA

Bylo, nebylo. Řekněme, že bylo právě zas po nějaké revoluci, a tak jim nic jiného nezbývalo, než aby spolu byli a žili – a vládli. To hlavně jedna pravice a jedna levice. Pravice v koalici a levice v opozici. Jak čas nezadržitelně ubíhal, pravice si potřebovala ulevit a levice se potřebovala upravit. Nějaký čas to samozřejmě trvalo. Levice se poněkud upravila a pravice si až příliš ulevila, takže potom byla levice v koalici a pravice v opozici. Čas plynul. A protože lidé jsou pořád jenom lidi, platí to i pro ty v koalici. Takže si velmi začala ulevovat levice a pravice se začala upravovat.
Po nějakou nedefinovatelnou dobu, kdy se cyklus opakoval se zdálo, že situace je jakž takž ne zrovna perspektivní, ale nadějná, a že snad by už všechny ty souvislosti mohly být konečně v pořádku. Jenomže nakonec – nebyly. Jak čas plynul, ulevovala si levice i pravice a nenapravovala se ani pravice ani levice. Čas ubíhal a narůstal počet nespokojených lidí. I jejich nespokojenost. Až do té míry, že najednou tu byla zase revoluce. A my se můžeme v klidu vrátit na začátek osnovy, které se někdy – nevím proč, říká poučování z historického vývoje.

PROGNOSTICKÉ ZRCADLENÍ ANEB JAKO OBVYKLE

Cestou ku štěstí – cestou ku Praze
snažíme se být v obraze
Starodávná scenérie
každý do každého ryje
V zákulisí i na place
častá změna konstelace
z chytrého dělat blbečka
repetice dokolečka

Odvaha silně poklesla
kdysi vesla nyní křesla
Lehkovážně žírná hřiště
měníme na pohřebiště

Dobře ozvučené sály
a v nich každý jen co umí
chorál střídají skandály
navzájem si nerozumí

Nespokojeností mektat
oponenty plytce deptat
na síti se přísně střetat
oponenty fámou lekat

Vidíme své redaktory
senátory primátory
oni svoje story hory
tajné líhně pro potvory

Tele zlaté v haraburdí
sdružení se proto durdí
co kdo ví o příslušnosti
tvořivosti o nutnosti

Dále narůstá rozpětí
mezi mizerně – báječně
v podpovrchovém napětí
hrozba stoupá nebezpečně

Ač zrak zdravý – nic nevidí
ani za nic se nestydí
raději postraší vrahem
než zamést před vlastním prahem

Situace se vyvíjí
národy se v křeči svíjí
Maminkám se srdce svírá
medikace nezabírá

Co se zlepší – co se zhorší
připravme se na nejhorší
Co je moje – co je tvoje
rozhodnou bojové voje

I když je to proti mysli
zhmotňují se ty úmysly
na čilé pouti ke štěstí
sleduj varovná návěstí

Umocňování toužením
provázeno je soužením
zápletka je stále blízká
Kdopak ví – na co se blýská

JEN S NEPATRNOU NÁMAHOU

nicotný kousek před Prahou
ať jsi starý nebo mladá
nejistota neodpadá

Při příchodu již na fortně
byť v komfortu – nekomfortně
jak to smysly slyší vidí
se tu cítí mnoho lidí

ZÁBĚR NA TŘI ZRALÉ MUŽE

VLADIMÍR VLADIMÍROVIČ
Pro svou slávu zabojuji
z Ukrajiny ukrajuji
jsem rád když mi nevzdorují
nejlíp když mě adorují

VLADIMÍR VLADIMÍROVIČ PO 24. ÚNORU 2022
Uvadlo klamné lilium
případ pro koncilium
buďto před soud pro zločince
či na léčbu do blázince

FRANTIŠEK I.
Posel nekonečné spásy
nabízí posmrtné krásy
za víru lásku – naději
určitě dřív či později…

CHARLES
Myšlenka ta mě uhání
možná to máti přehání
sedmdesát let na postu
A já v čekárně na chvostu

ODKAZ PRVNÍHO VELKÉHO PÁTKU

Nejtragičtější den
všelidské historie
Křížová cesta
Den se nachyluje
Nevinnou krví
odkapávají hříchy
proti Desateru
proti Duchu svatému
hlavní nebo cizí
každého kdo přemýšlí
proč žije
kdo ještě v poslední chvíli
uvěří v Jeho lásku
On myslel na Otce a na nás
Mysleme na Jeho kříž
na Jeho slova

Ostatní tvorba Václava Odradovce publikovaná v Divokém víně:
DV 132/2024: Nejen česká alternace a další
DV 131/2024: Nejen rok 1944 a další
DV 130/2024: Zlo, Znovu uprostřed Evropy... a další
DV 129/2024: Politické delirium a další
DV 128/2023: Na cestě a další
DV 127/2023: Interkontinentálními cestami a další
DV 126/2023: Ministrův diář a další
DV 125/2023: Soumrak naturální milostné lyriky a další
DV 124/2023: Předvolební taškařice v mediálním prostoru a další
DV 123/2023: Protagonisté pokleslého dramatu a další
DV 122/2022: Podzim 2022 a další
DV 120/2022: Nedopatření a další
DV 119/2022: O TRANSFORMACI SLOV V ČASOPROSTORU aneb OHLÉDNUTÍ V BŘEZNU 2022 a další
DV 116/2021: Všichni jsme z jednoho těsta a další
DV 115/2021: Český Honza na konci 20. století a další
DV 114/2021: Historia magistra a další
DV 113/2021: Hledání a další
DV 112/2021: Fantastická tužba a další
DV 111/2021: Konzumní princip a další
DV 110/2020: Personifikátor a další
DV 109/2020: Málo ku štěstí postačující a další
DV 108/2020: Úzkost roku 2020 a další
DV 107/2020: Půlnoční rituál a další
DV 106/2020: Lakonická sága o nevyhnutelnosti dějin a další
DV 104/2019: Cestou pro bibli a další
DV 103/2019: Parlamentace, Exklusivně polní cestou a další
DV 102/2019: Pokus o litanie a další
DV 101/2019: Vysmívaná pravdoláska a další
DV 100/2019: Imaginární veličenstvo čas a další
DV 99/2019: Na pochodu a další
DV 98/2018: Existencionála a další
DV 97/2018: Automat na podivnou naději a další
DV 96/2018: Degenerativní meditace na náplavce a další
DV 95/2018: Stopadesát milionů hladových a další
DV 94/2018: Stoletá se rozpomíná a další
DV 93/2018: Drak velkoměsta a další
DV 92/2017: Odkaz VŘSR, Čas očekávání a další
DV 91/2017: Svoboda, Nad cenou času a další
DV 90/2017: Slohové cvičení a další
DV 89/2017: Historia magistra a další
DV 88/2017: Existencionála, Politikon a další
DV 87/2017: Na slovíčko... a další
DV 86/2016: Politikon, Memento mori a další
DV 85/2016: Historia magistra a další
DV 83/2016: Alláh na Kocourkovem
DV 82/2016: Josefovská panagyrika a další
DV 81/2016: Jak mi z toho šla hlava kolem aneb novoroční kocovina a další
DV 80/2015: Doba se dál z kloubů vymyká a další
DV 79/2015: Od exploze k válce a další
DV 78/2015: Óda cechu povalečů a další
DV 76/2015: Za pravdou pravdoucí a další
DV 75/2015: My a oni a další
DV 74/2014: Stoleté echo
DV 73/2014: Navštívil jsem nemohoucno a další
DV 72/2014: Starověká praxe a další