Vladimír Stibor


Pod kopcem Mužský.

KNIŽNÍ POZNÁMKY

Dáváte smrti číst své knihy?
A jsou o změnách mysli
nebo s vypouštění stínů nočních láčkovců?
Nebo dokonce se páří mezi sebou,
strkají se hřbety
a posílají červotoče a všekazy
a všelijakou tu havěť
na nakloněnou rovinu,
aby z ní posléze spadli

a znovu šplhali po nohou knihoven,
po stehnech sličných bohyní,
tak nádherných,
že na poslední stránce zapomenou úplně na všechno
Nakonec stejně seknou
tou zlořečenou kosou do trávy
i do panáků obilí.
Blýskne se ostří a z ranních sekáčů
nedaleko tůní řeky Váh
spadnou kalhoty.
Převázané jen motouzem z lýčí.

O ODKLADU

Vzdát se můžeme klidně až zítra;
svého boha potkat ještě později.
V olšoví, je to má vina, se připozdívá,
ptáci poposednou na noční ranveji,

kam dopadají hroty nestálic.
V loužích se topí lodičky z kůry;
na nádraží starých kolejnic
se válejí panenky z půdy.

Všechno to jsou vzpomínky,
v trezoru místo zlata kamínky
z té nejohroženější hory obzoru.

Ten Nejvyšší před námi snědl pralinky.
Snad je to v pořádku, dělí se až o poslední studánky;
kluci z Blaníku už jsou tak trochu v pozoru

KYTIČKA PRO MÁŘÍ

Proč ten zvon tak vyzvání?
Protože připlouvá z dálky,
vyvolává déšť
a písně, co znění z podkroví.
Padne-li tma,
pomáhá ti složit šaty do uzlíčku,
kytici divizen,
co se mezi tvými ňadry rozvoní.

PRO TEBE

Jsem tvé nejhlubší jezero,
co mě potkalo.
Jsem čistější a drsnější než písek,
co propadává pouštní studní
a necítí se sám.
Jsem květ
vystavený slunci a ošlehaný větrem
nejvíce ze všech růží i skalních protěží.

Nejste nic
ve srovnání se mnou.
Řekne noc.

O SOUDCÍCH

Soudci tam klečí, prosí, nesuďte.
Na lodi,
i kdyby byla vydlabaná z jednoho stromu,
se ještě tančí, a hodokvas
přebírá manýry podzimu.
Řeka se nerozhoduje,
jen to tak chce.
Pak natáhne dlaň a připustí
Ne, není obyčejných slov,
jsou jenom slova úžasu,
nadšená z mála,
vyjukaná ze sopečných otřesů.
Ne, není obyčejných slov,
protože skýtají záštitu.
Říkají Slib je slib,
zbabělost je zbabělost
a nestoudnost je nestoudnost
a nezaplacený dluh je nezaplacený až běda!
A není to hrdinství.
A výmluvy,
to jsou také zvláštní zločinci
mezi velkohubými frajery.
Ne, není obyčejných slov;
některá tě přitáhnou ke břehu
a ta,
co by ti měla zachránit život,
tak ta se vzdalují.

Proto ti,
co za tebe dávají ruku do ohně,
vědí, že oheň pálí,
samotnou tmu překvapí a očistí.
Bolí to jako čert.

Ostatní tvorba Vladimíra Stibora publikovaná v Divokém víně:
DV 131/2024: Chtěl bych namalovat pořádný obraz a další
DV 130/2024: V objetí otázek a další
DV 129/2024: O milovaných snech a další
DV 128/2023: O podzimu a další
DV 127/2023: O zemi Janů a další
DV 126/2023: Hledání, O očích a klínovém písmu a další
DV 125/2023: Rozmluva o vlcích a další
DV 124/2023: O letních slovech a další
DV 123/2023: O černých hvězdách a další
DV 122/2022: O písmu a další
DV 120/2022: Už slyším a další
DV 119/2022: O věrnosti a další
DV 117/2022: Ozvěna a další
DV 116/2021: O básních vod a další
DV 115/2021: O stáří a další
DV 114/2021: Pokusy o haiku a další
DV 113/2021: O planině a další
DV 112/2021: Prosba a další
DV 111/2021: O zákazech a další
DV 110/2020: Co mi řekla blízká žena a další
DV 109/2020: Nabádání, O hranicích
DV 108/2020: Co jsem ti nestačil říct
DV 107/2020: V očích srn a další
DV 106/2020: V příštím životě a další
DV 105/2020: O spících úřednících a další
DV 104/2019: Dopis nad ránem a další
DV 103/2019: Jediné pohlazení, Tři otázky a další
DV 102/2019: O zdi před námi a další
DV 101/2019: Co bych ještě chtěl a další
DV 100/2019: O Hoře úsvitu a další
DV 99/2019: O poušti
DV 98/2018: Noční rozmluva
DV 97/2018: Přísaha a další
DV 96/2018: Svítání u řeky Váh a další
DV 95/2018: Řekněte, jak to bylo a další
DV 94/2018: Když mluvím sám se sebou o tobě a další
DV 93/2018: O hoře úsvitu a další
DV 92/2017: Nedělní sonet aneb báseň pro Áju a další
DV 91/2017: Poslední srpnové lásce a další
DV 90/2017: Mé milované a další
DV 89/2017: Sonet věnovaný Františce a další
DV 87/2017: Nejkrásnější semetrika a další
DV 86/2016: Vzpomínky mořských vlků a další
DV 85/2016: Pouštní modlitba a další
DV 83/2016: Slza věčného světla a další
DV 82/2016: Vzpomínka na poušť a další
DV 81/2016: Zpráva, Než ustrnou a další
DV 80/2015: Neznámé lvici a další
DV 79/2015: Kniha polibků a další
DV 78/2015: O výměně a další
DV 77/2015: Báseň o návštěvě cukrárny a další
DV 76/2015: O dívce, která skočila a další
DV 75/2015: O jezerních očích a další
DV 74/2014: Vášeň, Jestli a další
DV 73/2014: Modlitba, Druhé pokračování
DV 72/2014: Tma, co se rozdává a další
DV 71/2014: Ranní sen a další
DV 70/2014: Čas, v němž se rozlévá očekávání a další
DV 69/2014: Tobě, Nejstarší lásce a další
DV 68/2013: Pohlazení, Sluneční stíny a další
DV 67/2013: Prosím si dva lístky a další
DV 66/2013: Na břehu a další
DV 65/2013: Co mi řekl táta o svém dětství a další
DV 64/2013: Tobě, Vzducholodě a další
DV 63/2013: Co jsem ještě nepřiznal a další
DV 62/2012: Před operací a další
DV 61/2012: Proměnná, Snídaně u ohně a další
DV 60/2012: Jeden z posledních úsvitů a další
DV 59/2012: Ohniště, Plavba noční úžinou a další
DV 58/2012: Charónova žena a další
DV 57/2012: PF 2012, Novoroční sonet
DV 56/2011: Charónova žena a další
DV 55/2011: Van Gogh v údolí se stromy a další
DV 54/2011: Co jsem ještě nepřiznal. Týden bláznů a další
DV 53/2011: Bylinkářství, Drsný bůh a další
DV 52/2011: Potápka, Pouta a další
DV 51/2011: Čertovská sudička a další
DV 50/2010: Viole Fischerové a další
DV 49/2010: Zátoka Sargasového moře a další
DV 48/2010: Chrpy
DV 47/2010: Letní divožence a další
DV 46/2010: Příští přání a další
DV 45/2010: První lednové ráno a další
DV 44/2009: Conquistadoři noci a jejich psi (výběr ze sbírky)
DV 43/2009: Co jsem dlouho nevěděl a další
DV 41/2009: Čekání na odpověď a další