Vladimír Stibor

O PÍSMU

Zestárneme
a mezitím se naučíme číst mezi řádky;
dotýkat se ryb,
co mluví klínovým písmem,
a pak do kalamáře
na břehu jednoho moře,
co nás vyvrhlo, ale neodsoudilo,
začneme nabírat vodu z toho druhého.

KAM CHODÍ PASTÝŘI

Kam chodí pastýři?
Přece ke stádům.
Kam mají namířeno stáda?
Jistě se blíží k propasti.
A co na to propast samotná?
To kdybych věděl, má drahá,
použil bych visuté žebříky.
Po nich šplhají starší andělé;
ti, co nemohou vyjít sami se sebou.
Také bych rozsvítil koncová světla.
Nezáleželo by na tmě,
na počtu vozů za černou parní krasavicí.

Tu se ohlédneš a řekneš
Dokaž to!

O POČTU OBRAZŮ

Těch obrazů zase tolik není,
jak by se mohlo zdát – je jediná řeka;
svéhlavá bolest, co ve vlnách se pění.
Může za to, kdo ví, ještě nedospělá štika;

tančící mizí mezi kořeny;
pro radost sama sobě potrhá rybáře,
když slibuji jí na věky.
Nechám si tě, nikdy tě nevymažu ze snáře.

Pak rozdělá oheň na břehu;
pomyslí prudce na něhu,
upeče ji mezi kameny v cikánské hlíně.

Zlomí nad ní kříž, štětce, paletu;
vstoupíš-li dovnitř, roztočí ruletu.
Ústupová světla pohasnou i v kině.

O NOČNÍCH KVĚTINÁCH

Až ve tmě
najdu tmu,
tvé dveře otevřu.
Bude to skulinka
jako sněženka;
rychleji než já běží údolím.
Zmizí mi mezi prsty,
než tě dohoním.

CESTA K DAJÁKŮM

Když se tě dotkne,
uloží se do tvé paměti;
paprskem sekne,
vzpomene louže ve své závěti.

Kaluže, ty malé rybníky na cestách,
oči se v nich zrcadlí;
sluneční lampáři harcují po knajpách,
jen tak se nemodlí,

jak se to vždycky sluší mezi tuláky;
slova, co je svírají, posílají do dálky.
|Poté na zakázaných ostrovech

lisují hrozny, tabák do fajfky;
ví, kdy je čas mluvit s Dajáky,
kdy jim odpoví v kouřových signálech.

O BLÍZKOSTI

Vždycky,
když to stojí za Zdrávas královno,
jsme na tom ještě dobře.
Mohlo by být ještě drsněji.
Pomyslím-li na kříž,
co se promění na kůl v plotě,
na stébla zázvoru,
bude uprostřed ticha k neunesení.

Vždycky,
když to stojí za Zdrávas královno,
zdá se mi,
že tma cloumá věčným světlem,
zatíná drápy do boků,
až všichni tanečníci žasnou,
jak je snadné vydechnout naposled uprostřed piruet.

Vždycky,
když to stojí za Zdrávas královno,
těm nejbližším se hroutí svět
a na kazatelnu se drápe
nejtlustší farizej
v nejdražším rouchu z hermelínu,
s hlučným vyznamenáním na hrudi,
Na prvním druhém schodě
však padne vysílením.

Vždycky,
když to stojí za Zdrávas královno,
smím tě vzít za ruku;
do vyhnanství se belhat i běžet za tebou.
V zakázaných zahradách
sluneční vozataj
pro nás chystá snídani.

Ostatní tvorba Vladimíra Stibora publikovaná v Divokém víně:
DV 131/2024: Chtěl bych namalovat pořádný obraz a další
DV 130/2024: V objetí otázek a další
DV 129/2024: O milovaných snech a další
DV 128/2023: O podzimu a další
DV 127/2023: O zemi Janů a další
DV 126/2023: Hledání, O očích a klínovém písmu a další
DV 125/2023: Rozmluva o vlcích a další
DV 124/2023: O letních slovech a další
DV 123/2023: O černých hvězdách a další
DV 120/2022: Už slyším a další
DV 119/2022: O věrnosti a další
DV 118/2022: Knižní poznámky a další
DV 117/2022: Ozvěna a další
DV 116/2021: O básních vod a další
DV 115/2021: O stáří a další
DV 114/2021: Pokusy o haiku a další
DV 113/2021: O planině a další
DV 112/2021: Prosba a další
DV 111/2021: O zákazech a další
DV 110/2020: Co mi řekla blízká žena a další
DV 109/2020: Nabádání, O hranicích
DV 108/2020: Co jsem ti nestačil říct
DV 107/2020: V očích srn a další
DV 106/2020: V příštím životě a další
DV 105/2020: O spících úřednících a další
DV 104/2019: Dopis nad ránem a další
DV 103/2019: Jediné pohlazení, Tři otázky a další
DV 102/2019: O zdi před námi a další
DV 101/2019: Co bych ještě chtěl a další
DV 100/2019: O Hoře úsvitu a další
DV 99/2019: O poušti
DV 98/2018: Noční rozmluva
DV 97/2018: Přísaha a další
DV 96/2018: Svítání u řeky Váh a další
DV 95/2018: Řekněte, jak to bylo a další
DV 94/2018: Když mluvím sám se sebou o tobě a další
DV 93/2018: O hoře úsvitu a další
DV 92/2017: Nedělní sonet aneb báseň pro Áju a další
DV 91/2017: Poslední srpnové lásce a další
DV 90/2017: Mé milované a další
DV 89/2017: Sonet věnovaný Františce a další
DV 87/2017: Nejkrásnější semetrika a další
DV 86/2016: Vzpomínky mořských vlků a další
DV 85/2016: Pouštní modlitba a další
DV 83/2016: Slza věčného světla a další
DV 82/2016: Vzpomínka na poušť a další
DV 81/2016: Zpráva, Než ustrnou a další
DV 80/2015: Neznámé lvici a další
DV 79/2015: Kniha polibků a další
DV 78/2015: O výměně a další
DV 77/2015: Báseň o návštěvě cukrárny a další
DV 76/2015: O dívce, která skočila a další
DV 75/2015: O jezerních očích a další
DV 74/2014: Vášeň, Jestli a další
DV 73/2014: Modlitba, Druhé pokračování
DV 72/2014: Tma, co se rozdává a další
DV 71/2014: Ranní sen a další
DV 70/2014: Čas, v němž se rozlévá očekávání a další
DV 69/2014: Tobě, Nejstarší lásce a další
DV 68/2013: Pohlazení, Sluneční stíny a další
DV 67/2013: Prosím si dva lístky a další
DV 66/2013: Na břehu a další
DV 65/2013: Co mi řekl táta o svém dětství a další
DV 64/2013: Tobě, Vzducholodě a další
DV 63/2013: Co jsem ještě nepřiznal a další
DV 62/2012: Před operací a další
DV 61/2012: Proměnná, Snídaně u ohně a další
DV 60/2012: Jeden z posledních úsvitů a další
DV 59/2012: Ohniště, Plavba noční úžinou a další
DV 58/2012: Charónova žena a další
DV 57/2012: PF 2012, Novoroční sonet
DV 56/2011: Charónova žena a další
DV 55/2011: Van Gogh v údolí se stromy a další
DV 54/2011: Co jsem ještě nepřiznal. Týden bláznů a další
DV 53/2011: Bylinkářství, Drsný bůh a další
DV 52/2011: Potápka, Pouta a další
DV 51/2011: Čertovská sudička a další
DV 50/2010: Viole Fischerové a další
DV 49/2010: Zátoka Sargasového moře a další
DV 48/2010: Chrpy
DV 47/2010: Letní divožence a další
DV 46/2010: Příští přání a další
DV 45/2010: První lednové ráno a další
DV 44/2009: Conquistadoři noci a jejich psi (výběr ze sbírky)
DV 43/2009: Co jsem dlouho nevěděl a další
DV 41/2009: Čekání na odpověď a další