Lech Przeczek

TUŠENÍ

Stále jasněji
cítím obrysy
ukryté mimo realitu

Myšlenka
soustředěná v bodě zvratu
se snaží poodhalit
střípek tajemna

Protéká význam
mezi prsty
Letmý obraz
mizí

Ještě
nejsem připraven
dotknout se světa
za zrcadlem

OBAVA

Vzrůstá neklid
ve vlnách
náhlých změn
Ztrácejí se
obrysy reality

Můj stohlavý přítel
strach
tiše číhající
v tmavých zákoutích
mě ovládá

Vidím v zrcadle
odraz vlastního obličeje
znepokojivě cizí
Z úst
vychází hlasitý výkřik

A F O R I S M Y

• Předběhl svou dobu a teď čekal, až ho doba dožene.

• Každá lež v sobě obsahuje stopové množství pravdy.

• Konec začátku často bývá zároveň začátkem konce.

• Protloukal se životem od průšvihu k průšvihu.

• Výměnou názorů s blbcem riskujeme zhloupnutí.

• Měl vrozený talent úspěšně se vyhýbat práci.

• Jako daňový poradce snadno zničil tři firmy jednou radou.

• Kolik asi stojí opravdu kvalitní pojistka proti hlouposti?

• Měl plná ústa prázdných slov.

• Osedlat představivost vyžaduje skutečně skvělého jezdce.

• Novináři obvykle neprozrazují zdroje svých dezinformací.

• Kouzlo ideálu spočívá v jeho nedosažitelnosti.

• Údělem nul je tiše závidět vyšším číslům.

• Byl uznávaným odborníkem na čtení mezi řádky.

• Nesplněným snem každé kopie je dosažení kvalit originálu.

VOLBA

Spoutaný pochybnostmi
zmítáš se
v bouři neklidu
Ulita odlišnosti
přináší zmatek

Klikatá stezka
vede k hranicím
třinácté komnaty

V dálce se vznáší
příslib světla

POKUS

Postupně otevírám
studánky inspirace
až po nejhlubší vrstvu
času

Prostor
zbrázděný záhyby
se staví na hranu
Uniká před dotykem

Vyčkávám
na tu správnou chvíli
Totální splynutí
je na dosah

PŘÍCHOD SOUMRAKU

Někdo už sfoukl
svíci dne
Umlkl náhle
bázlivý šepot
Zmatené stíny
se schovávají
v koutě

Černý panter noci
se právě chystá
k poslednímu skoku

OČEKÁVÁNÍ

Zvědavost
dozrává ve tvých očích
když netrpělivými prsty
rozepínám
bílou halenku studu

Svlékáme
kůži omezení

Otevírá se
krajina sedmera tajemství
až k obzoru

NÁVRATY

Unavená noc
skládá
pomačkaná křídla

Na sevřených rtech
vybledlé stopy rtěnky
Z nehtů
se odlupuje krvavý lak

Jenom vysoké podpatky
mlčky vítězí
Večer totiž probodly
další srdce

PORTRÉT

Uvězněná
v síti rozporů
shromažďuješ do zásoby
peníze a slávu

Klubka myšlenek
skrývají
prázdná slova

Večer
spolu s líčidly
smýváš vlastní tvář

Ostatní tvorba Lecha Przeczka publikovaná v Divokém víně:
DV 123/2023: Hrozba, Bludiště a další