Zdeněk Marvan

ZÁŘE

Už bylo dost Kvilení
Když svět obracel žaludek
A Holan mi psal
Ginsberg je humbuk

Už bylo dost
Těch promarněnejch let
A jiskřivejch sklepů v Martinské
Kde nás Ludvík sežehnul
Svými podobiznami Rasputina

Je s podivem
Takhle tu stát nad hladinou v studni
S tíhou osmdesáti balvanů v zádech
A vracet se k rozepsanému vzkazu
Archandělu Pegasovi

Je to k smíchu a k pláči
Co bylo zapomenuto zahozeno
Nepotřebná papírová koule taháku
Toho věčného podvodu
Pod šťastným dnem slunce první školy

Co s tím vším když Ti hrozí kmotřička
Svištivím zábleskem ostří
A pak ! ... nic

Hovno nic ! A to je k smíchu a k pláči !
To nejde ztratit zapomenout zahodit
Ani se prát s kmotřičkou
Natož popřít vzpurného Ludvíka
S náručí šťastných zachráněných dětí

A je s podivem
Nad nádherným zástupem bytostí
Se jmény všech Vladimírů Louisů Davidů
Blanek Danielů Jarek či Tomášů
S podivem vystřeleným do paralelního vesmíru

To všechno opravdu bylo
Ta urputná zpověď novému ránu
To krystalické měnění šeptaných přání
Kráčejících hřmotných skutků
Na podivném obzoru kamenolomu

Poslouchej Pozoruj Rozprávěj Zpívej
Nepřestávej
Z nicoty nevěřícnosti vyvěrá stříbrný pramen
Z kodrtající maringotky otevřenými okny
Pomalu plyne odpověď a celý důvod bytí

Jen tak
Ven a zpět
Pomalu
Spojuje oba paralelní světy
Akord za akordem
Záře
Neumlčena a bubnovaná synkopou nezapomění

Ostatní tvorba Zdeňka Marvana publikovaná v Divokém víně:
DV 130/2024: Druhá mše za nenarozeného bratříčka a další
DV 128/2023: Vladimírovi a další
DV 127/2023: Návrat
DV 123/2023: ***
DV 22/2006: Obraz jako mše za nenarozeného bratříčka
DV 21/2006: (tlustá neforemná Sylvie studentka…), (říkal…)
DV 17/2005: Podzim na venkově
DV 15/2005: Má kočka se toulá, Ernest mi říká