Zdeněk Marvan

***

tlustá neforemná Sylvie studentka
řekli to je psí jméno v krajce přes
ruku stehlíka a polévku a pohlaví v drátěné
bedýnce
a všechno všechno za peníze jenom pro peníze
řekli Sylvie to je psí jméno pro psa —

a jaká to byla milenka
tlustá neforemná studentka

***

1

říkal

jen zima a smrt sedají v hospodě u jednoho stolu
a pijou višňovku
to slyším pochodovat rotu a pleskat plot o plot
když rozstřelují květy

taková povodeň!

jakoby umrlci náhle povstalí
pluli a kolébali se k utišení
a drátěnými dlaněmi kynuli svým láskám...

a pak sníh sápající své zvíře s pěnou a jazýčkem
smilnící s dcerami honců

2

krátkost hudba která trvá
když starší holky v pantalónech zpívají
až padají květy ze švestek
a kohouti přehazují svítání a vejce

tolik křiku a úzkosti když šestiletý tančím
s Janou s tou co musí k cirkusu a břicho
jí vyskakuje nad kolena k zahřátí
jak na útěku kuny stahovaném do sněhu
měsíc v úplňku angorskýma očima paprskovitě
civí na ta ústa
zuby cvakají nůžkovitě o sebe
a sníh mlaskavě tající mezi nohama

směji se křičím běžím domů třímám v ruce ukazuji
tedy je!
zlaté kohoutí vejce v trhlinách mraků!
Mincmistr!

3

fatální bubnovací stroj paličky nože napnutá kůže
řetězy od obzoru k obzoru
hukotu k nadmutí
a stárnoucí med

tak a pozpátku chlapík v utržené košili
řekli by rákosový stvol nebo vrzající
dlouze ruku od ruky roztírá asfalt
jakoby nakládal tmu

fatální bubnovací stroj paličky nože spálená kůže
šmíra pára u klíčových dírek
mlaskavě zahřívá slepená chodidla
vylévá sousto od sousta

černé chřípí černé pstruhy hřmotící bubliny
léto ve smutku
chlapík řekli by jakoby souložil tmu
rákosový stvol léto dělník Sentinel!

4

požár ve včelíně

a krávy s ocasy zdviženými jak lodní periskopy
roznesly to pokojné městečko po kopytech

5

vezli jsme strkali nesli vláčeli prosili
podsvinčata
na jatka

6

tleskám

náš nejdražší přítel
poprvé přešel sám dvůr kolem slepic
a mává si k uspokojení a do kroku blýštivým kopím

a Marie
která se mu svléká
a střásá naše oči jako míče po schodech!

7

Petr vynalezl káču
a střásá naše oči jak míče po schodech!
a Janina ústa v rozkoši!
prsty černé prstýnky stoupáme tryskem víříme prach
vzhůru po stehnech modře naběhlé oči a důlky
a sukně a prádlo jak motýli rozevřené ven
letadlo ukřižované ve větru
Janina ústa v rozkoši —

persiánové rouno šátráme
a Petr vynalezl káču
s bičem nás žene přes hřebeny střech má spěch a zpívá

8

jakoby se oba tahali o pilu
jakoby se jim blýskalo mezi očima
jakoby zády podpírali dům

jakoby ona poposedla
jakoby přičapla proti zemské tíži
jakoby nasazovala topůrko
jakoby rozhodla a proseděla celý sníh

jakoby laskal rukou
jakoby nemyslel na nic
jakoby neviděl neslyšel necítil chomáče dřeva
jakoby nechal padat sperma na bílou zem

9

a už
řeční skrývá staví na odiv a měří
mezi spánkem a časem k jídlu
hlavu jak sebevrahovy zuby pod koly metra hlavu
v zelených očích koně v želatině ubývající
nohy paže trup kůži po rybách
vlasy ztrouchnivělé prsty
ve vlasech hlavu
na dlani

10

tleskám

a funebráci
a funebráci postní prasátka
a funebráci puklé slívy na zdech piteven
a preparátoři hrající mariáš daleko za městem

(publikováno v Divokém víně 4 / 1970)

Ostatní tvorba Zdeňka Marvana publikovaná v Divokém víně:
DV 130/2024: Druhá mše za nenarozeného bratříčka a další
DV 128/2023: Vladimírovi a další
DV 127/2023: Návrat
DV 123/2023: ***
DV 122/2022: Záře
DV 22/2006: Obraz jako mše za nenarozeného bratříčka
DV 17/2005: Podzim na venkově
DV 15/2005: Má kočka se toulá, Ernest mi říká