Oldřich Hostaša

VESMÍRNÝ SONET

V garážích Mléčné dráhy
opravili poštovní Velký vůz
čas připravuje životní váhy
odjíždí i vesmírný autobus

Velký vůz veze poštu hvězd
dopisy pro matičku Zemi
vždyť veršotepci mají sjezd
život chrání svými zbraněmi

Autobus veze nové hvězdy
členky vzdálených galaxií
nové slunce dává odjezdy
vesmír píše věčnou historii

Tak píšeme i svojí má paní
a láska má také tajná přání

NÁMOŘNICKÉ ZASTAVENÍ

Svítá vane dech slunce
příboj moře se probouzí
kormorán létá tichounce
námořníkův čas se vzpouzí

Ve staré krčmě u Somráka
svléká prostopášnost nahotu
plynou vzpomínková oblaka
píseň vln probouzí k životu

Vítr rošťácky honí bárky
vůně moře kráčí plážemi
volají námořníků věčné dálky
chtivá láska hoří plameny

Večer přiváží hvězdy noci
s měsíční kouzelnou mocí

***

Dirigent podzimního lesa
svolává operní sbor hájů
připravuje se oblačná adresa
i ospalí zpěváci lesních krajů

Paseky ladí mladé stromky
borovice vrcholky stromů
ve studánkách vodní zvonky
vše podle hudebních zákonů

Hraje se první veselá sonáta
zpívá háj na břehu Sázavy
druhý hlas osiková děvčata
po nebi plují hudební zprávy

Stříbrná záře hladí les i háj
do snů odchází operetní kraj

Ostatní tvorba Oldřicha Hostaši publikovaná v Divokém víně:
DV 131/2024: ***
DV 130/2024: *** a další
DV 128/2023: *** a další
DV 126/2023: Ze zahrad, V očích máš slunce a další
DV 125/2023: *** a další
DV 124/2023: *** a další
DV 123/2023: *** a další
DV 121/2022: *** a další
DV 120/2022: Sváteční borůvkáři a další
DV 119/2022: Jarní píseň a další
DV 118/2022: Čekám, Večerní příběh a další
DV 117/2022: ***
DV 116/2021: *** a další
DV 115/2021: *** a další
DV 114/2021: Ranní cesta a další
DV 113/2021: XXX a další
DV 112/2021: *** a další
DV 111/2021: ***
DV 110/2020: ***
DV 109/2020: Letní den, Večer a další
DV 107/2020: XXX a další
DV 105/2020: Verše
DV 104/2019: ***
DV 103/2019: ***
DV 102/2019: ***
DV 100/2019: Říčka, Vltava a další
DV 99/2019: XXX, Rozmarná
DV 98/2018: xxx a další
DV 97/2018: Pražská zastavení
DV 95/2018: Jarní touha a další
DV 93/2018: ***
DV 92/2017: Meč pravdy, Oblaka plynou a další
DV 91/2017: Ráno, Jarní polibek a další
DV 90/2017: *** a další
DV 89/2017: Okamžik, Máj a další
DV 88/2017: ***
DV 85/2016: Den
DV 84/2016: Rozmarná
DV 83/2016: Poselství a další
DV 73/2014: Dobré ráno
DV 41/2009: Nová
DV 36/2008: ***
DV 34/2008: Čekání na slovo