Oldřich Hostaša

JARNÍ TOUHA

Je hodina mezi nocí a ránem
a poupě života,
nachoví slunečním úsměvem.

To král elfů otevřel své srdce
a v bukovém háji,
orchestr listů šumí jaro.

Král elfů pohladil bukový háj,
kdy struny ticha zní touhou,

touhou dvou,
kteří počali život
a láska se odívá cudností.

Cudností jediného okamžiku,

okamžikem jarního rána:
rána, kdy král elfů otevřel kraj

a sonáta touhy,
zní v žilách života,

života dvou,
kteří jdou svým časem,
časem své přítomnosti,
časem budoucí vteřiny.

DĚVČÁTKO

Na rohu ulice stojí dům,
kolem zahrada,
v zahradě altán,
v altánu děvčátko.

V zahradě kvetoucí jabloň,
vonící do krásy děvčátka,
jejíž culíky rozhání pošmourný den.

Děvčátko vyšlo z altánu,
opustilo dům,
ulicí jde k přístavu,
odjíždějící loď odváží její dětství.

Děvčátko jde zpět,
v očích touhu zvědavého odpoledne.

Na nebeském oceánu rozesmáté slunce,
laská její úsměv
a kroky které zanechala.

Dobrý večer, děvčátko,
jsem Tvůj čas

a řeka večera ji někam odváží.

ZPÍVEJ TOHO


Zpívej, písničko o touze,
o lásce,
o člověku,
který slunce pohladil po vlnách řeky
a našel sám sebe v dialogu.

Zpívej o srdci,
které rozkvetlo v září očí,

o kytaře,
která promlouvá ústy času,

o zemi,
která prosí o soucit,
aby mohla být drahokamem,
perlou na filmovém plátně vesmíru,

myšlenkou při loučení dvou,

při početí budoucnosti!!!

POUTNÍK


Nebeská záře pozlatila kraj
a poutník svým tichem celebruje ráno.

Poutník pohladil strom,
on zpívá jeho srdcem.

Záře zní chórem
a města rozkvétají,

přítomností okamžiku,
okamžikem vteřiny;

která nikdy nekončí.

Ostatní tvorba Oldřicha Hostaši publikovaná v Divokém víně:
DV 132/2024: ***
DV 131/2024: ***
DV 130/2024: *** a další
DV 128/2023: *** a další
DV 126/2023: Ze zahrad, V očích máš slunce a další
DV 125/2023: *** a další
DV 124/2023: *** a další
DV 123/2023: *** a další
DV 122/2022: Vesmírný sonet a další
DV 121/2022: *** a další
DV 120/2022: Sváteční borůvkáři a další
DV 119/2022: Jarní píseň a další
DV 118/2022: Čekám, Večerní příběh a další
DV 117/2022: ***
DV 116/2021: *** a další
DV 115/2021: *** a další
DV 114/2021: Ranní cesta a další
DV 113/2021: XXX a další
DV 112/2021: *** a další
DV 111/2021: ***
DV 110/2020: ***
DV 109/2020: Letní den, Večer a další
DV 107/2020: XXX a další
DV 105/2020: Verše
DV 104/2019: ***
DV 103/2019: ***
DV 102/2019: ***
DV 100/2019: Říčka, Vltava a další
DV 99/2019: XXX, Rozmarná
DV 98/2018: xxx a další
DV 97/2018: Pražská zastavení
DV 93/2018: ***
DV 92/2017: Meč pravdy, Oblaka plynou a další
DV 91/2017: Ráno, Jarní polibek a další
DV 90/2017: *** a další
DV 89/2017: Okamžik, Máj a další
DV 88/2017: ***
DV 85/2016: Den
DV 84/2016: Rozmarná
DV 83/2016: Poselství a další
DV 73/2014: Dobré ráno
DV 41/2009: Nová
DV 36/2008: ***
DV 34/2008: Čekání na slovo