Jaromír Šlosar

PRADĚDEČEK FRANTIŠEK

(1885 – 1972)

Ve víru metlového tance
pradědeček se smál
Proutěná metla Hasičský bál
Jaký byl ještě?
Míšek stříbrných dovezl z Třeště
rozkutálely se hlavy Franze Josefa
A dál?
Presbyter ve sboru
podobojí rány zhojí
vzpomíná moje babička
A kosec Bože jaký to byl kosec
na lukách v lese
u Slívy Na Dolině
kočky se táhly líně
košili jen vymáchal v potoce
sůl vzala voda
na slunci schla andělská křídla
a v lotce kyška řídla
bílý knír zářil nad horním rtem
Pradědeček se smál

HAIKU O VEČERNÍM PŘEDSTAVENÍ

Konec árie?
Ne Kvapík srn na cestě
za mými zády

Ostatní tvorba Jaromíra Šlosara publikovaná v Divokém víně:
DV 116/2021: První koupání a další
DV 112/2021: Dvojsmyslná haiku
DV 111/2021: Haiku o selském lese a další
DV 108/2020: Z haiku pro dnešní den
DV 100/2019: Haiku se slezskou dikcí a další
DV 96/2018: Haiku o čekání bouřky a další
DV 94/2018: 1962 ostatky v Horní Suché a další
DV 93/2018: Listopadové haiku o metylovské hůrce a další
DV 92/2017: Těšínská haiku
DV 86/2016: Slovenská haiku
DV 85/2016: Znojemská haiku
DV 83/2016: Dubnová a další
DV 82/2016: Biebrza a další
DV 80/2015: Kam chodí spát divoké kačeny a další
DV 79/2015: Tonda maluje portrét plešatého muže a další