Pavel Vrzala

Pavel Vrzala (*1980) pochází z Olomouce, dlouhou dobu žil v Praze, potom několik let v Sydney a Canbeře, aby se do Olomouce vrátil a začal se kromě jiného věnovat studiu fotografie na Institutu tvůrčí fotografie v Opavě.
Fotografie je pro Pavla možnost vyjádření vlastního pohledu na svět. Zachycuje souvislosti, které nejsou patrné na první pohled, a komentuje běžné situace, zároveň využívá znalost pozorovaného prostředí. Rád pracuje s černobílou fotografií, ať analogovou nebo digitální. V poslední době se zabývá i výrazně barevně laděnými snímky. Tematicky je asi nejvíce ovlivněn svou profesí architekta - zajímají ho nalezená zátiší, městské motivy a obecně prostředí, ve kterém žijeme.
Pavel měl příležitost prezentovat své fotografie mimo jiné na skupinové výstavě v Canbeře (2015, kurátor Sean Davey) a na hradě Sovinci (2016, kurátor Svatopluk Klesnil).

FOTOGRAFIE

obr. 1

náhled 1. obrázku

obr. 2

náhled 2. obrázku

obr. 3

náhled 3. obrázku

obr. 4

náhled 4. obrázku

obr. 5

náhled 5. obrázku

obr. 6

náhled 6. obrázku

obr. 7

náhled 7. obrázku

obr. 8

náhled 8. obrázku

obr. 9

náhled 9. obrázku

obr. 10

náhled 10. obrázku

Galerie obsahuje celkem 62 obrázků.
1-10   11-20   21-30   31-40   41-50   51-60   61-62  

Místo, kde žiju (2008-2015) ukazuje naše životní prostředí, které je utvářeno podle našich pravidel ve snaze organizovat ze zdánlivě potřebných prvků ve výsledku tvořících vizuální a prostorovou skládku.

V Autoportrétu (2016) se Pavel doslova snaží zachytit a uchopit sám sebe statickým médiem fotografie.

Nalezená Staveništní zátiší (2017) jsou záznamem proměny starého v nové, kdy zdánlivý nepořádek a dočasná skladiště vytváří neustále se vyvíjející organismus.

Pocitový Příběh noci jedna (2018) zprostředkovává čistotu právě padajícího sněhu ukrytou v temnotě noci spícího města.

Cyklus JÁ (2018) je sérií náladových expresivních momentek, experimentů pracujících se symboly umožňujících vizuální popis vnímání sebe sama v každodenních situacích.

Urban erotica (2016-2018) je krásná symbióza člověkem vytvořené struktury a přírodních elementů.

Cyklus Konec Železářství Norma (2018) zachycuje postupné ukončování provozu prodejny fungující 49 let v téměř nezměněném stavu v centru Olomouce.

Soubor 3 ilustrací (2016) k básním Jiřího Suchého, každodenní cesty a Olomouc, nebo snad jiné město a jiný příběh?

www.pavelvrzala.cz