Václav Odradovec

STOPADESÁT MILIONŮ HLADOVÝCH

Ještě jim není pět let
ještě se pořádně nenajedli
Každým rokem jich umírají miliony
Etiopie Keňa Kongo
Jídlo a pitná voda mají každý den cenu života
utrpení strádání nemoci
Libérie Malawi Mosambik
Nemají střechu nad hlavou
nemají rodiče Mají bolesti
Domov?
Smetiště kartonové krabice trvalá špína
Nigérie Somálsko Tanzanie
Zneužívání akutní podvýživa
chybí lékařská péče
Uganda Zambie Zimbabwe
Pátá fáze hladomoru
polovojenské jednotky Boko Haram
Život bez živobytí bez domova bez naděje
Včera – dnes – až do smrti

STOLETÁ SE ROZPOMÍNÁ

FILMOVÁ GROTESKA
Přidá-li se šína k šíně
jede Frigo na mašině
Každou chvíli má namále
smích burácí v kinosále

HITLEROVSKÉ NĚMECKO
Podle dostupných pramenů
stalo se obětí plamenů
V plamenech říšského sněmu
obrátilo se k Němu

SUDETY
Rozvoněné stromořadí
lípu vedle lípy řadí
Líp by bylo duby řadit
co když začne bouře řádit

EVROPA 1938
Je tu sousto pro gurmány
slyším halekat Germány
Nejvíc řve kulhavý doktor
- jdeme pro životní prostor

JARO 1939
Kdeže loňské sněhy jsou
jsme tu s jinou kulisou
Místo pravdy budou mříže
místo míru naci kříže

POVĚST WEHRMACHTU
Naše sanační oddíly
vyčistí obce za chvíli
Živá síla a kartuše
nezbude tam živá duše

OSA BERLÍN-ŘÍM-TOKIO
Koncentrace koncentráků
zabíjení nevojáků
Pro národů porobu
zpustošíme půl globu

SS-RuSHA - HLAVNÍ ÚŘAD
PRO RASOVÉ A OSÍDLOVACÍ ZÁLEŽITOSTI
Ta věta je srdcervoucí
- Jejich návrat nežádoucí
Dedikována je mnoha
Kdo si tu hraje na Boha..?

OZVĚNA Z CHRÁMU SV. CYRILA A METODĚJE
Už jsme ve stěžejním bodu
svého boje za svobodu
Naštěstí nás není málo
Věřím že to za to stálo

POHŘEB PROTEKTORA
Za svitu loučí
katan se loučí
Za hroznou válku
na katafalku

TEREZÍN 1944
Teď není zle – ještě to jde
třeba už na mne nedojde
Birkenau a zplynování
či život a milování

NOC Z 8. NA 9. BŘEZNA 1944 aneb
REKVIEM ZA 3792 OBČANŮ ČESKOSLOVENSKA
V hermetické uzávěře
na úrovni lovné zvěře
je tu konec po všech startech
Se zpěvem chorálu na rtech

OBYČEJNÝ ŽIVOT
Zasloužil se o lepší svět
Nebyl mistrem vzletných vět
Podával pomocnou ruku
ve Lhotě i u Tobruku

JEDEN DEN HOLOCAUSTU
Je to hrůzné pomyšlení
Večer žádný už tu není
Ač jich ráno stovky byli
těm všem život ukrátili

ČTYŘI PERUTĚ ROYAL AIR FORCE
Rychlé směnárny života
Za lepší svět
Za Svatovítskou katedrálu
Za Smetanovu Mou vlast
Za život obce Lidice
Za svěřené dědictví
Za úrodné rodné lány
Za okradené kostelní věže
Za možnost svobodně dýchat
Za nejkrásnější holky na světě
Za všechno předků snažení
Za svět bez běsných tažení

Rychlé směnárny života
wellingtony hurricany
spitfiry liberatory
V jednom každém z nich
nejúctyhodnější story
Čest Vaší památce!

NA STATKU V PROTEKTORÁTU
V napjatém prostředí
mléko si odstředí
Pro mléčný koncentrát
riskují koncentrák

MEZI STARTY
Jen tak sedět – v klidu dýchat
whisky pít a karty míchat
s kamarády na pivu
Je hezké být na živu

ENORMNÍ ZTRÁTA KRVE
Karpatsko-dukelská operace
slepnoucího střeva
následek sporné kooperace
ocele a dřeva

BOMBARDOVÁNÍ PRAHY
Říká osoba osobě
- Proklatou zprávu přináším
jenom co máme na sobě
je naším majetkem vším

SMRT JOSEFA ČAPKA
Organizovaně umírat…
Mnohem lépe to umí kat
Třetí říš Marné pokusy
Vidět Prahu… kvetoucí krokusy

ÚTOK NA BERLÍN
Toť síla odhodlání
co žene vojska vpřed
A maršál nemá stání
… vyoperuje vřed

HOLOCAUST
Kolonie sta Himmlerů
denně spaluje sto Židů
Každý co brutální kmet
sto pětašedesát let

PADLÝ NA BARIKÁDĚ
Život jsem vyměnil za tvoji svobodu
Už nikdy nepůjdu se džbánem pro pivo
Co když se u něho zas ucho utrhne
Slepota svobodu do temnot uvrhne

JARO 1945 – VE ŠTÁBU WEHRMACHTU
Včera jsme si cvičně hráli
se strychninem s cyankáli
Se soumrakem Třetí říše
Alfréd rychle závěť píše

POCHOD SMRTI
Levá noha pravou míjí
za keřem se kdosi svíjí
krutá cesta bez kvítí
Komu slunce zasvítí…

DOSLOV KE KNIZE „MEIN KAMPF“
S čím rasista fatalista
nepočítal dozajista
Že mu slavní z Valhaly
bohapustě zalhali

KONEC TŘETÍ ŘIŠE
V zastavárně národů
vládne parta marodů
padlých hlavně na hlavu
Hlavně míří na hlavu

PO VÁLCE
Navštívíme Paříž Bruggy
budem tančit bugy bugy
Zajásáme – i vy i my
na ostatcích Hirošimy

K.H.FRANK aneb ŠIBENIČNÍ MONOLOGY
- Exkluzivně pouze pro vás
Je připraven tento provaz
- Až naposledy vydechne
republika si oddechne

PERZONIFIKÁTOR

ZEDNÍCI
K cihle kámen vytrvale
Postupně dáváme vale
gotice renesanci baroku
Stále fandíme pokroku

FRONŤÁCI
Nahlížet smrti do díla
ne z dálky ale na dotek
Dotknuli se krokodýla
vojáci všech jednotek

HOMO OECONOMICUS
Jisté vykazuji vady
zčásti jsem však nad hovady
Vzhledem k trvalému růstu
neuvažuji o půstu

ZAHALEČI
Den – minutu po minutě
Večer zas jdeme na kutě
řekneme si – nevídáno
zas nic není uděláno

NIHILISTA
Život je nesmysl
Jaký to má smysl
od zrození ku kremaci
pobývat na této štaci…

PROMISKUITNÍ LIBERÁL
V opileckém komfortu
nedbám příliš na sortu
V garsonce či pod kůlnou
beru první přítulnou

REGIONÁLNÍ KMOTR
Ať je půlnoc či poledne
není nikoho nade mne
Já vždy – veni vidi vici
já se vyznám v tlačenici

ŠKAROHLÍD
Zlost a zloba z něho prýští
v den minulý i v ten příští
Ať je v lese nebo v sále
navztekaný neustále

REPORTÉR BULVÁRU
V aktuální reportáži
každé ženy se zde táži
jak doposud život žila
kolikrát s kým souložila

NOKTAMBULISTA
Měsíček svítí omamuje
samotnému smutno mu je
Musí ho ctíti v souladu býti
za jeho svitem uchvácen jíti

SBĚRATEL ODVAHY
Nechci ženy vystrašiti
Chtěl bych si zaharašiti
Vejít s ženou do kontaktu
ve slušném pohlavním aktu

MOLOCHOVI PODDANÍ
Diskrepanci? Chci být v ranci!
Aroganci? Chci být v ranci!
Už jsem v ranci – říkaj´ znalci
Ať jsem v ještě větším ranci!
Říkají nám – nenažranci

JASNOVIDKA
Potkala tetička Háta
lidumila despeRatha
Pohlédla naň usmála se
- jednou budeš sedět v base

SERIÁLOVÝ HRDINA
Dlouho tu tápu bez cíle
bez naděje a bez píle
Právě ztěžka sbírám sílu
v padesátém pátém dílu

NÁŠ POSLANEC
On je z jiné komunity
má mnohem víc imunity
Ne že by byl zdravější
především je dravější

VELMI STARÝ SENIOR
Vědomosti vyviklané
v defilírce touhy plané
Čas zrychluje jako metro
ve vzpomínkách běží retro

Z AMOROVA LEPORELA

EVENTUÁLNÍ OUVERTURA
Hněte její vábné tělo
vnímá že to takto chtělo
Důkladně a nezávisle
horizontálně i svisle

ZBOŽNÉ PŘÁNÍ LETNÍ NOCI
Doufám že v noci dostanu
toho satana do stanu
Uvidí navzdory etice
jaká jsem žhavá čertice

LAŤKA NA VYSOKÉ ÚROVNI
Dnes jsem se potkala málem
s mým vysněným ideálem
Co se skrývá za tím málem?
Byl to on – však nebyl králem

LETNÍ EPIZODA O POHLAVNÍM PUDU
Sexuchtivá baronesa
odchází s hajným do lesa
Dál už je to jako v kině
došlo k tomu na mýtině

ZASTAVENÍ V NEVĚSTINCI
Navštívil jsem Hory Kutné
zastavení bylo nutné
Zaplativše řádné vstupné
vše na ženě bylo chutné

IDEÁLNÍ SVATEBNÍ NOC
aneb ŠOT Z NOVOMANŽELČINY MYSLI
Vstoupil do mne srdce bijí
nad rozehranou partií
Stupňované vlnobití
nenasytnost rychle sytí

KLASICKÁ ZÁPLETKA
Stalo se to ve vlaku
podlehla jsem nátlaku
ztepilého jedince
stalo se to ve chvilce
Teď mám dítko v peřince

PŘEKVAPIVÝ VÝVOJ
Dosud spílám svému tipu
který přivedl Xantipu
zakuklenou v milém gestu
na moji životní cestu

OD STOLU A LOŽE aneb PRVNÍ STÁNÍ
Moje chování je decentní
jeho – její bezprecedentní
Tak jsem došla – došel k názoru
o nepřekonatelném odporu

AMANT V EXEKUCI
Zajímají mne jen salda
řekla slečna Esmeralda
odcházejíc od Bendy
který ztratil prebendy

JARO V CHEVROLETU
Ačkoliv zprvu nechtěla
harmonizujeme těla
v tomto omezeném rámci
k nejtěsnější spolupráci

MÁME SE RÁDI
Asistentka prezidentu
odaliskou z orientu
sekretářka řediteli
rozkoš činí jen chcete-li

VARIATNÍ ŘEŠENÍ
Povídal mi včera René
- nástroje jsou otupené
dříve nežli abdikace
přichází vhod imitace

LÁSKA – ROZBOR
(PRÁCE STUDENTŮ UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU)
Eliminuje soukromí
záliby značně ochromí
Směřuje k bodu obratu
bývá důvodem rozvratu

Ostatní tvorba Václava Odradovce publikovaná v Divokém víně:
DV 130/2024: Zlo, Znovu uprostřed Evropy... a další
DV 129/2024: Politické delirium a další
DV 128/2023: Na cestě a další
DV 127/2023: Interkontinentálními cestami a další
DV 126/2023: Ministrův diář a další
DV 125/2023: Soumrak naturální milostné lyriky a další
DV 124/2023: Předvolební taškařice v mediálním prostoru a další
DV 123/2023: Protagonisté pokleslého dramatu a další
DV 122/2022: Podzim 2022 a další
DV 120/2022: Nedopatření a další
DV 119/2022: O TRANSFORMACI SLOV V ČASOPROSTORU aneb OHLÉDNUTÍ V BŘEZNU 2022 a další
DV 118/2022: Historické schéma a další
DV 116/2021: Všichni jsme z jednoho těsta a další
DV 115/2021: Český Honza na konci 20. století a další
DV 114/2021: Historia magistra a další
DV 113/2021: Hledání a další
DV 112/2021: Fantastická tužba a další
DV 111/2021: Konzumní princip a další
DV 110/2020: Personifikátor a další
DV 109/2020: Málo ku štěstí postačující a další
DV 108/2020: Úzkost roku 2020 a další
DV 107/2020: Půlnoční rituál a další
DV 106/2020: Lakonická sága o nevyhnutelnosti dějin a další
DV 104/2019: Cestou pro bibli a další
DV 103/2019: Parlamentace, Exklusivně polní cestou a další
DV 102/2019: Pokus o litanie a další
DV 101/2019: Vysmívaná pravdoláska a další
DV 100/2019: Imaginární veličenstvo čas a další
DV 99/2019: Na pochodu a další
DV 98/2018: Existencionála a další
DV 97/2018: Automat na podivnou naději a další
DV 96/2018: Degenerativní meditace na náplavce a další
DV 94/2018: Stoletá se rozpomíná a další
DV 93/2018: Drak velkoměsta a další
DV 92/2017: Odkaz VŘSR, Čas očekávání a další
DV 91/2017: Svoboda, Nad cenou času a další
DV 90/2017: Slohové cvičení a další
DV 89/2017: Historia magistra a další
DV 88/2017: Existencionála, Politikon a další
DV 87/2017: Na slovíčko... a další
DV 86/2016: Politikon, Memento mori a další
DV 85/2016: Historia magistra a další
DV 83/2016: Alláh na Kocourkovem
DV 82/2016: Josefovská panagyrika a další
DV 81/2016: Jak mi z toho šla hlava kolem aneb novoroční kocovina a další
DV 80/2015: Doba se dál z kloubů vymyká a další
DV 79/2015: Od exploze k válce a další
DV 78/2015: Óda cechu povalečů a další
DV 76/2015: Za pravdou pravdoucí a další
DV 75/2015: My a oni a další
DV 74/2014: Stoleté echo
DV 73/2014: Navštívil jsem nemohoucno a další
DV 72/2014: Starověká praxe a další