Václav Odradovec

PARLAMENTACE

PARLAMENTNÍ PRAGMATISMUS
Berani vlci ovečky
legislativní tanečky
lobbyistické tahy zpátky
modré pondělky a pátky

Nevraživé počínání
neustálé začínání
opoziční nepřejícnost
nevyhovující vstřícnost

Vykázaná šlechetnost
Impotentní bezdětnost
obstrukce aféry randál
Nejlépe – další skandál

V NEPŘEJOVĚ
Vstřícně se tam nevychází
klacky vám pod nohy hází
nepřejícnost závist bují
sousedu ať prase pojde
léčky finty pikle kují
Bez problému jim to projde

CIRKUS
S šašky roztrhnul se pytel
cvičené opice poslušné slepice
medvědáři klauniády
virbl – šplhání a pády

NÁZOR CHYTRÉ OPOZICE
K věci přistupují chvatně
na co sáhnou to je špatně
Všechno jenom rozvracejí
voliči se odvracejí

KOMU ZÁLEŽÍ NA KAŽDÉM SLOVU
Komusi – kdysi – kdesi…
F. X. Šalda – Peroutka – Karel Čapek
Proč se stydět
mohu se smát
nic neříkající záplavě
politických žvástů
redakčních nesmyslů
pouličních keců
poetických vzletů
bulvárních tlachů
reklamních plků
mediálních povídaček
diplomatických nót
a vůbec…

Ačkoliv – co vy na to pánové?
Lao-c´: Ať se každý snaží nejdříve poznat sám sebe!
Platón: Moudří mluví, aby něco řekli. Blázni hovoří jen aby mluvili
Karel Čapek: Nemohu ztrácet čas povídáním o nerozumném povídání
T. G. Masaryk: Zbytečně nemluvit – užitečně pracovat

EXKLUSIVNĚ POLNÍ CESTOU

Slunce teď září na maximu
a život zdárně pulzuje
teď daleko je do podzimu
a všechno živé putuje

Ve větru větve břízy vlají
a všechny stránky bedekru
tu skvělou podívanou tají

CIVILIZACE

Kolonizované rodokmeny
ušlechtilejšími plemeny
Od lučištníků k hromadnému ničení
od kmenových sporů – atlantická cvičení

Mrakodrapové závody
cizojazyčné návody
státem řízené životy
zoufalé volání z temnoty

Nabídky zprava i z levice
školní či soudní lavice
kouzelná konzumní fujara
lákavá od léta do jara

Každý chce žíti svobodně
ambiciózně rozhodně
luštíme zákony piktogramy
kličky dotace na programy

Dětská práce automaty
zlořád mluvčí na přehmaty
utajovaná kronika
psychiatrie klinika

S rozpačitostí v zátylku
opakujem‘ že za chvilku
s ustrašeností v patách
šíité - sunnité – al Fatáh

Ctnost cudně brání ukrutnostem
které jsou dávno stálým hostem
vše umocněno náboženstvím
vztahovou krizí mnohoženstvím

Neovladatelné pudy
kdo teď ví kam a kdo kudy
No - přece
sofistikovaně a kreativně po cestě
trvale udržitelného života
a ekonomického růstu

SONDY

VZESTUP A PÁD
Promyšleně – bohorovně
více s fauly než sportovně
Skvostné žezlo žádné cetky
Účel posvětil prostředky

Každodenní obdiv – sláva
Zdobný lesk pyšného páva
zahaluje popel sopky
Svět se změnil v rozměr kobky

POD VESUVEM
Pár plachetnic ze zálivu
v péči přesného přílivu
vznešeně s tajným posláním
za osobitým pozváním
v nadějeplné pokoře
zlehka odplouvá na moře

DŮVĚRNÉ SDĚLENÍ
Mezi námi věřiteli
bankovními řediteli
jsou také dva nevěřící
Velké propady větřící

POVZDECH NAD SOUDNICTVÍM
Z ustanovení zákona
měla by býti ikona
nad níž se vznáší svatozář
A ne trhací kalendář

AKUMULACE MYŠLENEK
Vlastní mozkové závity
používáme já i ty
Z generátoru myšlenek
přání vyplynou navenek
V kolektivní konzumaci
k pohřbení či exhumaci

REMINISCENCE NA ROMAINA ROLLANDA
Zas rozkvetly indicie
dobrý člověk ještě žije
Kamarád mi půjčil stovku
nebude to na sodovku

ZKUŠENOST OD VÝČEPU
- V opileckém omámení
povinnosti každodenní
ustupují do pozadí
ustupují ze zřetele
- Řekni rovnou – do prdele

CHVILKA FILOSOFIE
Pan farář má čilé styky
vede řeči s agnostiky
čistému prý všechno čisté
Jenomže to není jisté

ECHO ZE LHOTY
Mé dny jsou značeny skepsí
lidé odcházejí ze vsí
a pak já – venkovská vdova
nemám s kým vyměnit slova

UZANCE
Chvíle s toaletním papírem
si žádají své soukromí
Být za prastarým menhirem
jistě turisty ohromí

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
Pod rouškou anonymity
porušujeme limity
meze pravidla hranice
Ztrácíme statut panice
získáme sklony k panice

ABY ŘEČ NESTÁLA
V tom určitém slova smyslu
je mnoho slov o nesmyslu
V jistém smyslu toho slova
dokola a stále znova

LIDÉ BDĚME
Jak nám přes staletí velí
vizionář Machiavelli
- Měj se na pozoru velmi
všude číhaj‘ dravé šelmy

ZVYŠOVÁNÍ STANDARDU
Honíme se jako chrti
stále do vyššího patra
Utancujeme se k smrti
skončíme u psychiatra

ŠKOLA ŽIVOTA
Při absenci intelektu
využíváme efektu
kouzla celé osobnosti
somatické dovednosti
překvapivé vstřícné akce
včetně peněžní transakce

Ostatní tvorba Václava Odradovce publikovaná v Divokém víně:
DV 131/2024: Nejen rok 1944 a další
DV 130/2024: Zlo, Znovu uprostřed Evropy... a další
DV 129/2024: Politické delirium a další
DV 128/2023: Na cestě a další
DV 127/2023: Interkontinentálními cestami a další
DV 126/2023: Ministrův diář a další
DV 125/2023: Soumrak naturální milostné lyriky a další
DV 124/2023: Předvolební taškařice v mediálním prostoru a další
DV 123/2023: Protagonisté pokleslého dramatu a další
DV 122/2022: Podzim 2022 a další
DV 120/2022: Nedopatření a další
DV 119/2022: O TRANSFORMACI SLOV V ČASOPROSTORU aneb OHLÉDNUTÍ V BŘEZNU 2022 a další
DV 118/2022: Historické schéma a další
DV 116/2021: Všichni jsme z jednoho těsta a další
DV 115/2021: Český Honza na konci 20. století a další
DV 114/2021: Historia magistra a další
DV 113/2021: Hledání a další
DV 112/2021: Fantastická tužba a další
DV 111/2021: Konzumní princip a další
DV 110/2020: Personifikátor a další
DV 109/2020: Málo ku štěstí postačující a další
DV 108/2020: Úzkost roku 2020 a další
DV 107/2020: Půlnoční rituál a další
DV 106/2020: Lakonická sága o nevyhnutelnosti dějin a další
DV 104/2019: Cestou pro bibli a další
DV 102/2019: Pokus o litanie a další
DV 101/2019: Vysmívaná pravdoláska a další
DV 100/2019: Imaginární veličenstvo čas a další
DV 99/2019: Na pochodu a další
DV 98/2018: Existencionála a další
DV 97/2018: Automat na podivnou naději a další
DV 96/2018: Degenerativní meditace na náplavce a další
DV 95/2018: Stopadesát milionů hladových a další
DV 94/2018: Stoletá se rozpomíná a další
DV 93/2018: Drak velkoměsta a další
DV 92/2017: Odkaz VŘSR, Čas očekávání a další
DV 91/2017: Svoboda, Nad cenou času a další
DV 90/2017: Slohové cvičení a další
DV 89/2017: Historia magistra a další
DV 88/2017: Existencionála, Politikon a další
DV 87/2017: Na slovíčko... a další
DV 86/2016: Politikon, Memento mori a další
DV 85/2016: Historia magistra a další
DV 83/2016: Alláh na Kocourkovem
DV 82/2016: Josefovská panagyrika a další
DV 81/2016: Jak mi z toho šla hlava kolem aneb novoroční kocovina a další
DV 80/2015: Doba se dál z kloubů vymyká a další
DV 79/2015: Od exploze k válce a další
DV 78/2015: Óda cechu povalečů a další
DV 76/2015: Za pravdou pravdoucí a další
DV 75/2015: My a oni a další
DV 74/2014: Stoleté echo
DV 73/2014: Navštívil jsem nemohoucno a další
DV 72/2014: Starověká praxe a další