Václav Odradovec

ZA PRAVDOU PRAVDOUCÍ

(Nástin algoritmu konfliktů)

Pravda historická Pravda současná
Pravda vítěze Pravda oběti
Pravda koalice Pravda opozice
Pravda mužská Pravda ženská
Pravda východní Pravda západní
Pravda oligarchy Pravda bezdomovce
Pravda dlužníka Pravda lichváře
Pravda dětská Pravda teritoriální
Pravda pravicová Pravda levicová
Pravda pověrečná Pravda reklamní
Pravda vědecká Pravda svědecká
Pravda velitelská Pravda justiční
Informační pravda Umělecká pravda
Pravda subjektivní Pravda objektivní
Pravda relativní Pravda absolutní
Pravda zjevná Pravda skrytá
Pamatuj
Velikost je v pravdě
Velikost je v milosrdné lži
Hájit pravdu bývá nebezpečné
Přesto nebo proto
Miluj pravdu Žij v pravdě
Braň pravdu až do smrti
Pro začátek se alespoň pokus
pohlédnout pravdě zpříma do očí

POLITIKON

28. 6. 1914 - NEHODA ANDĚLA STRÁŽNÉHO
Františku Ferdo d´Este
proboha svatýho - kde jste?
Právě teď se ženou Žofií
oba vás asi zabijí..!

NA BESEDĚ S ADOLFEM HITLEREM
Vše šlo stále velmi hladce
Válka to je samoplátce
vtom však vidím pojednou
situaci nevzhlednou
když se do mých plánů vkrad´
mráz Churchil a Stalingrad

TONÍKU - TY MŮŽEŠ VŠECHNO!
Zde na Novotného lávce
vypravuji vnučce Slávce
ve hvězdnaté letní noci
jaký byl monopol moci

VSTUPNÍ POCHOD 1990
Ať doma či v cizině
budeš dál na mizině
nebudeš-li krást a loupit
pak nemůžeš všechno koupit

PROJEV POLITICKÉHO MATADORA
Kecy kecy - kecy kecy
kecy - kecy kecy - kecy
kecy kecy - kecy kecy
kecy - kecy kecy - kecy

JE TO MOŽNÉ..?
Já vám říkám že v té obci
nejsou vůbec žádní sobci
žádná závist pouze láska
Kde ta obec? Toť otázka...

PŘÍTAŽLIVOST PYRAMIDY
Jdem´- prý z lůna svojí třídy
tam - k vrcholu pyramidy
Pomocí promocí IQ intrik mozolů
odvážným krokem k vrcholu
Tam kde je místo pro jednoho
míří statisíců mnoho
Pyramida - čtyři strany
výstup třídí Na berany - na ovce
Výsluní vrcholu - z ledovce

PERSONY

SLAMĚNÝ VDOVEC
Tam někde uprostřed lázní
žena s švihákem blázní
až z domu padá omítka
Též si vyhodím z kopýtka!

CHUDÁK MANŽEL
Prý mám pořád na mysli
jenom samé nesmysly
sděluje mi moje paní
A já myslím pořád na ni!
BÁSNÍK
Člověk divné existence
Jarní motýl v podprsence
Bída světa - toť olovo
K večeři si chytá slovo

AKURÁTNÍ
František je zdrcený
postrádá kmín drcený
Na kachnu a zelí
bude sypat celý

UMĚLEC
Velmi dlouho po rozbřesku
zapíná u kalhot přezku
Snídá chartreusku a tresku
skicuje nástěnnou fresku
pobrukuje humoresku

EXHIBICIONISTA
Když jsem šel cestičkou ouzkou
potkal jsem panenku hezkou
Dokud ještě světlo denní
pohleď na mé přirození

PIVAŘ
Znám já zvyky počestné
Káva o čtvrté čaj o páté
Po pár pivech po šesté
teprve slast poznáte

VĚŘÍCÍ
Každá hmota pomíjivá!
Ať nerostná nebo živá
I když se souhlasem mine
moje duše nepomine

NEVĚŘÍCÍ
Nepředvedou neukáží
neustále jenom káží
Nevidím neslyším nezměřím
neochutnám - nevěřím

STAROBNÍ DŮCHODKYNĚ
V relativním neklidu
přistupuji k úklidu
Kuchyně koupelna koberce
neblahý vliv na bérce

PAN DŮLEŽITÝ
To koukáte - co se děje
příležitost pro zloděje!
Kde je moje důležitost?
Já jim dal tu příležitost!

SONDY

BÝVALI ČECHOVÉ..!
Mám za sebou dlouhou štreku
rád bych se přiblížil reku..!
Jak je z hledání patrné
nacházím jen opatrné

RETROAKTIVITA aneb
RUŠENÍ NOČNÍHO KLIDU V KŘEMENCOVĚ ULICI
My dva statní jonáci
z České Třebové rodáci
obnovujem´staré hnutí...
...na Čechy je spolehnutí

STAV NEJVYŠŠÍ NOUZE
V konotaci s Malou Stranou
jdou veškeré žerty stranou
Nemám drobné na automat
hledám za co se kde schovat

INDIKÁTOR
Někdy hůře někdy lépe
je mi v křesle z koženky
Že mi dosud srdce tepe
dokazují složenky

KONEC SIESTY
Ó jak se mi krásně snilo
Jenže už se vyjasnilo
Kvůli blbé banalitě
jsem po uši v realitě

PŘESVĚDČOVACÍ AKCE
Ověsím se šperky skvosty
budu oslňovat hosty
od plebejců po vrchnost
(kterým stačí povrchnost)

NEDĚLNÍ PRODEJ
Vše ku slávě Boží!
Co nejvíce zboží
ať si koupí zákazníci
bojácní či zápasníci

PŘEHLED PANÍ NOHÝLOVÉ
Zpovědní tajemství
poštovní tajemství
lékařské tajemství
klášterní tajemství
Tomu všemu se říká
DYZGRÉDNOST

REZIGNACE aneb
ZIMNÍ ZASTAVENÍ V ÚPICI
Úpa úpí pod ledem
sami s tím nic nesvedem
Jaro se utká se zimou
potom bědy pominou

ČAJOVÝ OBŘAD
Přijměte od samuraje
šálek zeleného čaje
a moudrá slova o páře
Než své břicho rozpáře

POVZDECH INDIÁNSKÉHO NÁČELNÍKA
Co tento svět světem stojí
lidé neustále zbrojí
Člověk s člověkem se pere
Moje hlava to nebere

POVZDECH GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA OSN
Zvědavě zírám k obloze
cítím se trochu uboze
Co my tady - co vy tam?
Teď se vážně nechytám...

SYMPOZIUM NESPOKOJENÝCH

V zaoceánské vesnici sešli se světa básníci
Zašli do místní putyky nejrůznějšími jazyky
začali po půl desáté mlíti páté přes deváté
Preferovat ženské klíny čekati na boží mlýny
nebo býti samosoudcem
když je právo kostrbaté nikomu nic není svaté
Zda podlézat ziskuchtivě či hrdost utápět v pivě
Vzývat mládí nebo kmety nespoléhat na komety
když si za vše můžem sami Zda léčiti bylinkami
či tvrdými represemi Jak na nebi tak na zemi
Komu to zní prapodivně ať se léčí preventivně
Jenomže
Nepřehledný chorobopis Pachatelů chybí popis
Teroristé - excelence - drezúra - benevolence
Nebeské blaho - přízemní pudy
lehkomyslnost - následky nudy
Detektor lži - pohledy zpátky - obsah košů na odpadky
Kdo se tu vyhýbá ctnostem - kdo holduje zbytečnostem
Nutno čekat komplikaci která číhá v inkubaci
Neurasténie migrény artritida trvalá etnická bída
Klopýtající poutníci deportace radioaktivita defraudace
lidská práva v divných klecích Spravedlnost? Na nebesích

Byť pět minut po půlnoci dál dávaj´průchod emoci
Každý o tom něco ví I když není střízlivý

Ostatní tvorba Václava Odradovce publikovaná v Divokém víně:
DV 130/2024: Zlo, Znovu uprostřed Evropy... a další
DV 129/2024: Politické delirium a další
DV 128/2023: Na cestě a další
DV 127/2023: Interkontinentálními cestami a další
DV 126/2023: Ministrův diář a další
DV 125/2023: Soumrak naturální milostné lyriky a další
DV 124/2023: Předvolební taškařice v mediálním prostoru a další
DV 123/2023: Protagonisté pokleslého dramatu a další
DV 122/2022: Podzim 2022 a další
DV 120/2022: Nedopatření a další
DV 119/2022: O TRANSFORMACI SLOV V ČASOPROSTORU aneb OHLÉDNUTÍ V BŘEZNU 2022 a další
DV 118/2022: Historické schéma a další
DV 116/2021: Všichni jsme z jednoho těsta a další
DV 115/2021: Český Honza na konci 20. století a další
DV 114/2021: Historia magistra a další
DV 113/2021: Hledání a další
DV 112/2021: Fantastická tužba a další
DV 111/2021: Konzumní princip a další
DV 110/2020: Personifikátor a další
DV 109/2020: Málo ku štěstí postačující a další
DV 108/2020: Úzkost roku 2020 a další
DV 107/2020: Půlnoční rituál a další
DV 106/2020: Lakonická sága o nevyhnutelnosti dějin a další
DV 104/2019: Cestou pro bibli a další
DV 103/2019: Parlamentace, Exklusivně polní cestou a další
DV 102/2019: Pokus o litanie a další
DV 101/2019: Vysmívaná pravdoláska a další
DV 100/2019: Imaginární veličenstvo čas a další
DV 99/2019: Na pochodu a další
DV 98/2018: Existencionála a další
DV 97/2018: Automat na podivnou naději a další
DV 96/2018: Degenerativní meditace na náplavce a další
DV 95/2018: Stopadesát milionů hladových a další
DV 94/2018: Stoletá se rozpomíná a další
DV 93/2018: Drak velkoměsta a další
DV 92/2017: Odkaz VŘSR, Čas očekávání a další
DV 91/2017: Svoboda, Nad cenou času a další
DV 90/2017: Slohové cvičení a další
DV 89/2017: Historia magistra a další
DV 88/2017: Existencionála, Politikon a další
DV 87/2017: Na slovíčko... a další
DV 86/2016: Politikon, Memento mori a další
DV 85/2016: Historia magistra a další
DV 83/2016: Alláh na Kocourkovem
DV 82/2016: Josefovská panagyrika a další
DV 81/2016: Jak mi z toho šla hlava kolem aneb novoroční kocovina a další
DV 80/2015: Doba se dál z kloubů vymyká a další
DV 79/2015: Od exploze k válce a další
DV 78/2015: Óda cechu povalečů a další
DV 75/2015: My a oni a další
DV 74/2014: Stoleté echo
DV 73/2014: Navštívil jsem nemohoucno a další
DV 72/2014: Starověká praxe a další