Jarmila Čermáková

JARO 2015

Poezie
bez křídel rytmu
bílá jak stěna
v stínu sténá
a vulgaritou překrmena
klopýtá časem...
V stínu kříže
věrný pes verš
jí rány líže
když Terpsychoré
klesá
k zemi
Podsvětí jásá!
Bůh
je němý

ZVĚROKRUH

Rak ví
jak víka rakví otvírá
i víra v čas
Jas v nás
své perly probírá
v lasturách snů
Smrt netuší
kdy k Venuši svá křídla pozdvihnu!