Edouardus Julianus Josephus Dubar

Litografie

(1803 Ostende – 1879 tamtéž)

Ignatura Braud je anagramem jména Dubar. Kopírováním chromolitografií, kreseb a obrazů jiných autorů se u něho učil kreslit i později mnohem známější belgický umělec James Ensor (1860-1949)

Malíř - grafik - fotograf - obchodník v oblasti publikovaných článků (včetně tisků). Byl také vydavatelem turistických litografií a učitelem hudby.

Autor romantických mořských krajin;
autor a vydavatel litografií v cityscapes Ostende z populárního animovaného seriálu "Suvenýr des Bains d'Ostende" (1860) a "Typy de l'Armée belge“ (1865).

obr. 1

náhled 1. obrázku

obr. 2

náhled 2. obrázku

obr. 3

náhled 3. obrázku

obr. 4

náhled 4. obrázku

obr. 5

náhled 5. obrázku

obr. 6

náhled 6. obrázku

obr. 7

náhled 7. obrázku

obr. 8

náhled 8. obrázku

obr. 9

náhled 9. obrázku

obr. 10

náhled 10. obrázku

Galerie obsahuje celkem 70 obrázků.
1-10   11-20   21-30   31-40   41-50   51-60   61-70