Václav Odradovec

KONZUMNÍ PRINCIP

Přes patálie a zmatky
otcové děti a matky
všichni se naivně lopotí
jen ať se konto okotí

Co potom ale – co s tím vším
určitě časem vytuším
Prozatím tedy – řeknu vám
že si to občas užívám

KDO BY NEZNAL DESATERO ANEB NEZNALOST NEOMLOUVÁ

Kdo si někdy nezoufal
      a nezapochyboval o Bohu
Komu když přemožen hněvem a zlostí
      ústa nerecitovala jméno Boha či jeho Syna
Komu je sedmý den natolik svatý
      že zanechá práce a děkuje Hospodinu
Kdo ve slabé chvíli nerozhněval rodiče
nepomohl když to potřebovali
      kdo nebyl v rozepři se sourozencem
      kdo ve vážné chvíli nepřehlédl člověka
      jako širou pláň
Kdo život sobě či svým blízkým nezkracuje
      nestřídmostí zlostí bezohledností
      lehkomyslností
Kdo nepodlehnul smyslovým svodům světa
      který je z poloviny provozován hříšným konáním
Kdo nikdy nešel po cestě od lakoty k marnotratnosti
      neví co je dluh podvod a způsobená škoda
Kdo nikdy nezalhal neutrousil uštěpačnou pomluvu
      a neporušil dané slovo
Kdo si nedopřál potěšení mlsného kocoura či kočičky
      když sám-sama mohl-mohla přispět do nabídky
Kdo se nikdy nedotknul ani nezatoužil po něčem
      co je nebo bylo v majetku jiného
ať se nerozpakuje a hodí po mně – podle možností
      - ručním granátem
      - opovržlivým pohledem

TUCET POZNATKŮ

HISTORICKÁ SMS
Analyzujeme data
Křesomysl Vojen Mnata

SNESITELNÝ PŘÍKAZ
Imperativ doby říká
hlupák ten kdo si odříká

SPOLEHLIVOST
Na WC obrať se vždy
s absolutní důvěrou

OPRÁŠENÝ AXIÓM
Proč se ženy úchvatně šatí?
Protože obal prodává

REMINISCENCE NA A. V. SUVOROVA
Těžko u manželky
lehko u milenky

HYPOCHONDR
Musí vám být patrné
moje zdraví chatrné

ÚDIV
Na všechno usedá prach
ale vůbec na nic prachy

CHVILKA NEPOZORNOSTI
Chvíli vadnul – jen se nahnul
do dluhové pasti spadnul

STEREOTYP
Stále tvrdí zatvrzele
ať jdu třeba do prdele

PNEUSERVIS
Psycholog a psychiatři
pro každého co mu patří

DIAGNÓZA
V tavícím kotli národů
namíchána přísada
psychopatických marodů

ČEKÁNÍ
Smrtka s kosou nabroušenou
nedočkavě podupává

NÁVRAT KE KOŘENŮM

V pastevecké liturgii
i myšlenky zahřívají
Sám se sebou spokojený
nemyslí na abdikaci
únavový syndrom
ani na pocit vyhoření

Ovíván každodenností
zvolna pročítá
zákony přírody
a svůj výklad konzultuje
se svým souhvězdím

Ostatní tvorba Václava Odradovce publikovaná v Divokém víně:
DV 130/2024: Zlo, Znovu uprostřed Evropy... a další
DV 129/2024: Politické delirium a další
DV 128/2023: Na cestě a další
DV 127/2023: Interkontinentálními cestami a další
DV 126/2023: Ministrův diář a další
DV 125/2023: Soumrak naturální milostné lyriky a další
DV 124/2023: Předvolební taškařice v mediálním prostoru a další
DV 123/2023: Protagonisté pokleslého dramatu a další
DV 122/2022: Podzim 2022 a další
DV 120/2022: Nedopatření a další
DV 119/2022: O TRANSFORMACI SLOV V ČASOPROSTORU aneb OHLÉDNUTÍ V BŘEZNU 2022 a další
DV 118/2022: Historické schéma a další
DV 116/2021: Všichni jsme z jednoho těsta a další
DV 115/2021: Český Honza na konci 20. století a další
DV 114/2021: Historia magistra a další
DV 113/2021: Hledání a další
DV 112/2021: Fantastická tužba a další
DV 110/2020: Personifikátor a další
DV 109/2020: Málo ku štěstí postačující a další
DV 108/2020: Úzkost roku 2020 a další
DV 107/2020: Půlnoční rituál a další
DV 106/2020: Lakonická sága o nevyhnutelnosti dějin a další
DV 104/2019: Cestou pro bibli a další
DV 103/2019: Parlamentace, Exklusivně polní cestou a další
DV 102/2019: Pokus o litanie a další
DV 101/2019: Vysmívaná pravdoláska a další
DV 100/2019: Imaginární veličenstvo čas a další
DV 99/2019: Na pochodu a další
DV 98/2018: Existencionála a další
DV 97/2018: Automat na podivnou naději a další
DV 96/2018: Degenerativní meditace na náplavce a další
DV 95/2018: Stopadesát milionů hladových a další
DV 94/2018: Stoletá se rozpomíná a další
DV 93/2018: Drak velkoměsta a další
DV 92/2017: Odkaz VŘSR, Čas očekávání a další
DV 91/2017: Svoboda, Nad cenou času a další
DV 90/2017: Slohové cvičení a další
DV 89/2017: Historia magistra a další
DV 88/2017: Existencionála, Politikon a další
DV 87/2017: Na slovíčko... a další
DV 86/2016: Politikon, Memento mori a další
DV 85/2016: Historia magistra a další
DV 83/2016: Alláh na Kocourkovem
DV 82/2016: Josefovská panagyrika a další
DV 81/2016: Jak mi z toho šla hlava kolem aneb novoroční kocovina a další
DV 80/2015: Doba se dál z kloubů vymyká a další
DV 79/2015: Od exploze k válce a další
DV 78/2015: Óda cechu povalečů a další
DV 76/2015: Za pravdou pravdoucí a další
DV 75/2015: My a oni a další
DV 74/2014: Stoleté echo
DV 73/2014: Navštívil jsem nemohoucno a další
DV 72/2014: Starověká praxe a další