Václav Odradovec

NAVŠTÍVIL JSEM NEMOHOUCNO

Všeobecná mše ke svatému Štemplu
je sloužena každodenně
Co není povoleno je zakázáno

Chrlič zákonů vyhlášek a prováděcích předpisů
pracuje na dvě a půl směny
a útvar Nejvyššího navrhovatele (dále jen NN)
je průběžně aplikuje do svých pokynů
Přesto hospodářská soustava ztrácí na výkonnosti
Zbývá uvésti do souladu pokyny zdroje a kapacity
umravnit hlasy rebelů a vůbec nedbat na pocity

Postuláty zakřiknutě za záclonou pošilhávají
na kašnu bez vody
na popeláře bez elánu
na lamprcajty bez skrupulí
na zatýkání bez důvodu
na učitele bez zaujetí
na komika bez legrace
na starostu bez starostí
Vyhlašovatel pravdy (dále jen VP) je všudypřítomný
Tendence hledání strýčků slábne

Dosud jsou mimo zákon
vlaštovky blesky a částečně čas

RUKA RUKU MYJE

Mechanismus nastaven
nikdo nesmí z kola ven
Tento stav si nevynutí
vynucená rozhodnutí

DALŠÍ TREFA

Stačí lehce pohnout spouští
člověk rázem svět opouští
Teď smrtící kulka letí
Kolikátá za století ...

PŘÍLOHA K NEDĚLNÍMU OBĚDU

S i t u a c e

Vitální vytrvalé dilema
Co si přeje volič slyšet
co lahodí jeho sluchu
co vyhoví jeho mysli
Čemu se vyhnout co navrhnout
co vyzvednout co zavrhnout

Když k daňovým únikům vytváříš podmínky
nemůžeš je bagatelizovat
Musíš proti nim zaujímat stanovisko

D i s k u s e

Neočekávejme že se situace umoudří sama od sebe
Každou ožehavou situaci je nutné analyzovat a řešit
Především s chladnou hlavou a s důrazem na správný úhel
pohledu

Tato problematika má příliš mnoho aspektů
Řešení se vlečou protože názory se různí
a je docela možné že ten náš nebudou mnozí ignoranti
považovat za dostatečně signifikantní

Z minulých let si mnozí pamatujeme
několik ne zrovna kompetentních návrhů
Jsem rád že naše strana - pokud jde o kompetence
má z čeho vybírat

Nelze jen listovat v minulosti
Nás prioritně zajímá co bude zítra
a proto nelze postupovat jinak
než jak to od nás konkrétní situace vyžaduje

Protokolárně vzato nemuseli bychom se tolik angažovat
ale v zájmu cti naší strany a v zájmu většinového mínění
se k této závažné problematice stavíme
a vždycky budeme stavět čelem

V y ú s t ě n í

Z dramatické názorové přestřelky
vycházejí vítězně všechny strany
podáním trestního oznámení pro urážku na cti
Ta jsou následně příslušnými orgány odložena
Jak může být uráženo něco co neexistuje

P r ů v o d n í j e v y

Blbá nálada Nervové rozladění
Založení další strany

MYSTÉRIUM PROSPERITY

Škobrtavé putování pohádkovým polesím
Bludné kořeny Tu a tam pirani v křoví
Mraveniště a sojka na Strážní věži
Uhlíři Kněží Loupeživí rytíři
Tajemní cizinci Bezhlaví jezdci
Tu apetit tam handicap
Zní modlitba k všežravému draku
Fořti v koverkotu předříkávají
zatímco v jeskyni číhají zákonitosti
Ani nedutají

Ramlice Perly a kanci Tetřevi hlušci
Exekutoři prokurátoři
alchymisté a doktoři
Pokladníci a výběrčí
s otázkou - a ty jsi čí?
Poustevník voják vladyka
Archanděl který zatýká
Štábní dispečink Ambulance
Pokálené perly kance
Žáby na prameni Bludičky

Vysychající řeka s úhořem
Kurs balonového létání
Akademické závany a znovu
duny závěje a rozbušky
Stopy které nezavály sněhy ani dějepisci
Třísvazkový manuál k přežití
Bezohlední a povrchní jsou nejrychlejší
Bezradné tváře se v odlesku zlata ptají
Odkud a kam? Pragmaticky nabízí drahokam
Pohádkový dědeček však nepřichází

Jen falešně zní Novosvětská
a modlitba k všežravému draku

BENEFICE PRO HOMO SAPIENS

Garderoba z přediva snů - více divoká než decentní
Pyramidy faraónů nedůvěra na sto honů
Komunistický manifest Mein Kampf
Apollónův chrám Parthenón
Leonardovo Ideální město
maminek úsměvy ale přesto Osvětim Treblinka Mauthausen
Hrůzy nad nejhrůznější sen Milosrdenství je zločin
Všeobecná porada o nápravě věcí lidských
a všechny Nobelovy ceny
Asuánská přehrada kosmodromy katedrály a obchodní domy
Školy koncertní sály nemocnice
zoologické zahrady železnice
Metropole a pole orná i šachová
jakpak se protějšek zachová
Elektronika výbušniny telepatie
poezie co nikoho nezabije
Zplozenci pekla rozchechtaní
úřadují bez skrupulí a bez ptaní
nad náhrobky cti a pokory
Lesní chrámy vody toky vody říše
protikladem lidské pýše
Elektrárny doly ropné plošiny velmoci a zoufalé menšiny
egoisté mecenáši pleticháři
žoldáci vědci fanatici za oltáři
Bankovní věže generální štáby kasina kolonie pandžáby
hotely parlamenty letiště automobilky smetiště
La Sagrada Familia a kaple svatého Kříže
tajné dveře a mříže střežící obludná tajemství
Devátá s Ódou na radost
celníci na hranicích lidských možností
a Božská komedie stále na programu

CIRKUS GLOBUS

Lidstvo - toť mlhavý pojem
Někdy mám takový dojem
že je horší nežli fauna
Je to jen mínění klauna

Ostatní tvorba Václava Odradovce publikovaná v Divokém víně:
DV 131/2024: Nejen rok 1944 a další
DV 130/2024: Zlo, Znovu uprostřed Evropy... a další
DV 129/2024: Politické delirium a další
DV 128/2023: Na cestě a další
DV 127/2023: Interkontinentálními cestami a další
DV 126/2023: Ministrův diář a další
DV 125/2023: Soumrak naturální milostné lyriky a další
DV 124/2023: Předvolební taškařice v mediálním prostoru a další
DV 123/2023: Protagonisté pokleslého dramatu a další
DV 122/2022: Podzim 2022 a další
DV 120/2022: Nedopatření a další
DV 119/2022: O TRANSFORMACI SLOV V ČASOPROSTORU aneb OHLÉDNUTÍ V BŘEZNU 2022 a další
DV 118/2022: Historické schéma a další
DV 116/2021: Všichni jsme z jednoho těsta a další
DV 115/2021: Český Honza na konci 20. století a další
DV 114/2021: Historia magistra a další
DV 113/2021: Hledání a další
DV 112/2021: Fantastická tužba a další
DV 111/2021: Konzumní princip a další
DV 110/2020: Personifikátor a další
DV 109/2020: Málo ku štěstí postačující a další
DV 108/2020: Úzkost roku 2020 a další
DV 107/2020: Půlnoční rituál a další
DV 106/2020: Lakonická sága o nevyhnutelnosti dějin a další
DV 104/2019: Cestou pro bibli a další
DV 103/2019: Parlamentace, Exklusivně polní cestou a další
DV 102/2019: Pokus o litanie a další
DV 101/2019: Vysmívaná pravdoláska a další
DV 100/2019: Imaginární veličenstvo čas a další
DV 99/2019: Na pochodu a další
DV 98/2018: Existencionála a další
DV 97/2018: Automat na podivnou naději a další
DV 96/2018: Degenerativní meditace na náplavce a další
DV 95/2018: Stopadesát milionů hladových a další
DV 94/2018: Stoletá se rozpomíná a další
DV 93/2018: Drak velkoměsta a další
DV 92/2017: Odkaz VŘSR, Čas očekávání a další
DV 91/2017: Svoboda, Nad cenou času a další
DV 90/2017: Slohové cvičení a další
DV 89/2017: Historia magistra a další
DV 88/2017: Existencionála, Politikon a další
DV 87/2017: Na slovíčko... a další
DV 86/2016: Politikon, Memento mori a další
DV 85/2016: Historia magistra a další
DV 83/2016: Alláh na Kocourkovem
DV 82/2016: Josefovská panagyrika a další
DV 81/2016: Jak mi z toho šla hlava kolem aneb novoroční kocovina a další
DV 80/2015: Doba se dál z kloubů vymyká a další
DV 79/2015: Od exploze k válce a další
DV 78/2015: Óda cechu povalečů a další
DV 76/2015: Za pravdou pravdoucí a další
DV 75/2015: My a oni a další
DV 74/2014: Stoleté echo
DV 72/2014: Starověká praxe a další