Vladimír Stibor

NOČNÍ ROZMLUVA

Ty můj Nejdražší;
ty, co mě nutíš vstupovat do řeky,
do tůní házet perly z růžence,
ty, jenž miluješ
první schody
trochu od bláta
a ponořené o tíhu noci hlouběji.
Nakonec uvěřím,
ale bolí mě to.

II

Ty můj Nejdražší;
časem ti sejmou masku z tváře,
najdou svědky,
i kdyby si je měli vypůjčit z jeřabinových hor
nebo ze samotné kalvárie,
objeví Samaritány z akátových alejí
i hrst apoštolů,
co čtou z breviáře…
Z písku na dně moře ještě častěji.

III

Ty můj nejdražší,
když padám únavou,
opouštíš hlavní branou hodovní síně
nebo u Gilgameše
vyměřuješ obranné hradby města?
Nebo – dej mi jen znamení -
přecházíš z jednoho břehu na druhý
a nevěříš vlastním očím,
že na dně člunu plují ryby
s očima navrch hlavy.
Už kdysi dávno jsem pochopil,
že je chtějí usmrtit a sníst.
Vidíš,
nic neskrývám.

IV

Ty můj Nejdražší,
vodil jsi mě cestami z kočičího zlata,
štěrkem i hvězdnou drtí,
pouští neklidu
i náhorní planinou,
kde limby ve větru
stojí proti sobě
a nevěřícně,
ale o to vroucněji,
se sklánějí k zemi,
když prší slunce
a ty se nakláníš
a prosíš za nás v modlitbách.
Jako v klášteře sester trapistek u Neveklova,
kde ta nejzahalenější Gabriela řekla:
Pojďte se ke mně schovat.
Za dvě velké kávy
jsem zaplatil
malou knížkou básní.
Nic jiného jsem u sebe neměl.
Styděl jsem se,
přál jsem si,
aby se smála.

V

Ty můj Nejdražší,
památná věta Má dáti dal
u překupníků neplatí;
čas,
co nás miloval
a umazával sny z okenních vitráží,
nakonec nařízl pouta,
rzí polil mříže.
A lvice místo apoštolů pustil do světa.
Čas, ty můj Nejdražší,
nás zanechal v přítmí atria
klečet na kolenou.
Tajně se má ruka
dotkla tvé.

Ostatní tvorba Vladimíra Stibora publikovaná v Divokém víně:
DV 131/2024: Chtěl bych namalovat pořádný obraz a další
DV 130/2024: V objetí otázek a další
DV 129/2024: O milovaných snech a další
DV 128/2023: O podzimu a další
DV 127/2023: O zemi Janů a další
DV 126/2023: Hledání, O očích a klínovém písmu a další
DV 125/2023: Rozmluva o vlcích a další
DV 124/2023: O letních slovech a další
DV 123/2023: O černých hvězdách a další
DV 122/2022: O písmu a další
DV 120/2022: Už slyším a další
DV 119/2022: O věrnosti a další
DV 118/2022: Knižní poznámky a další
DV 117/2022: Ozvěna a další
DV 116/2021: O básních vod a další
DV 115/2021: O stáří a další
DV 114/2021: Pokusy o haiku a další
DV 113/2021: O planině a další
DV 112/2021: Prosba a další
DV 111/2021: O zákazech a další
DV 110/2020: Co mi řekla blízká žena a další
DV 109/2020: Nabádání, O hranicích
DV 108/2020: Co jsem ti nestačil říct
DV 107/2020: V očích srn a další
DV 106/2020: V příštím životě a další
DV 105/2020: O spících úřednících a další
DV 104/2019: Dopis nad ránem a další
DV 103/2019: Jediné pohlazení, Tři otázky a další
DV 102/2019: O zdi před námi a další
DV 101/2019: Co bych ještě chtěl a další
DV 100/2019: O Hoře úsvitu a další
DV 99/2019: O poušti
DV 97/2018: Přísaha a další
DV 96/2018: Svítání u řeky Váh a další
DV 95/2018: Řekněte, jak to bylo a další
DV 94/2018: Když mluvím sám se sebou o tobě a další
DV 93/2018: O hoře úsvitu a další
DV 92/2017: Nedělní sonet aneb báseň pro Áju a další
DV 91/2017: Poslední srpnové lásce a další
DV 90/2017: Mé milované a další
DV 89/2017: Sonet věnovaný Františce a další
DV 87/2017: Nejkrásnější semetrika a další
DV 86/2016: Vzpomínky mořských vlků a další
DV 85/2016: Pouštní modlitba a další
DV 83/2016: Slza věčného světla a další
DV 82/2016: Vzpomínka na poušť a další
DV 81/2016: Zpráva, Než ustrnou a další
DV 80/2015: Neznámé lvici a další
DV 79/2015: Kniha polibků a další
DV 78/2015: O výměně a další
DV 77/2015: Báseň o návštěvě cukrárny a další
DV 76/2015: O dívce, která skočila a další
DV 75/2015: O jezerních očích a další
DV 74/2014: Vášeň, Jestli a další
DV 73/2014: Modlitba, Druhé pokračování
DV 72/2014: Tma, co se rozdává a další
DV 71/2014: Ranní sen a další
DV 70/2014: Čas, v němž se rozlévá očekávání a další
DV 69/2014: Tobě, Nejstarší lásce a další
DV 68/2013: Pohlazení, Sluneční stíny a další
DV 67/2013: Prosím si dva lístky a další
DV 66/2013: Na břehu a další
DV 65/2013: Co mi řekl táta o svém dětství a další
DV 64/2013: Tobě, Vzducholodě a další
DV 63/2013: Co jsem ještě nepřiznal a další
DV 62/2012: Před operací a další
DV 61/2012: Proměnná, Snídaně u ohně a další
DV 60/2012: Jeden z posledních úsvitů a další
DV 59/2012: Ohniště, Plavba noční úžinou a další
DV 58/2012: Charónova žena a další
DV 57/2012: PF 2012, Novoroční sonet
DV 56/2011: Charónova žena a další
DV 55/2011: Van Gogh v údolí se stromy a další
DV 54/2011: Co jsem ještě nepřiznal. Týden bláznů a další
DV 53/2011: Bylinkářství, Drsný bůh a další
DV 52/2011: Potápka, Pouta a další
DV 51/2011: Čertovská sudička a další
DV 50/2010: Viole Fischerové a další
DV 49/2010: Zátoka Sargasového moře a další
DV 48/2010: Chrpy
DV 47/2010: Letní divožence a další
DV 46/2010: Příští přání a další
DV 45/2010: První lednové ráno a další
DV 44/2009: Conquistadoři noci a jejich psi (výběr ze sbírky)
DV 43/2009: Co jsem dlouho nevěděl a další
DV 41/2009: Čekání na odpověď a další