Vladimír Stibor

Conquistadoři noci a jejich psi
/Výběr ze sbírky/

Motto

Až nebudeš svou madonu
hýčkat na klíně,
skončím i já s drezúrou;
slova dosvědčí nadšencům,
že volný pád
andělům strážným
zamotá hlavu,
sváže ruce lýčovým stehem.
Plechová panenka zamáčkne slzu.

Zahrada mučedníků

Věřím v nepotopitelnou noc,
Getsemanskou zahradu;
má nedomluvenou schůzku s obzorem.
Chrámová stráž klopýtá,
z čela stírá pot.
Klubko lan také nelze jen tak hodit k nohám.
V potoku Cedron stoupla voda.

...


Několik conquistadorů čekalo na rozkaz,
psi v patách obcházeli v rojnici
fíkové pole.

Opovážlivost

Zničím každou smrt,
vynesu ji za volnou kůži na krku
jako vlčata z posledního vrhu.
Opovážlivost čertovská:
Roznesu ji na kopytech.

....

První žoldáci věřili,
že Mrtvé moře,
dokud bylo ještě živé,
vyplivovalo na břeh růžové langusty,
proplouvalo
mezi domem smrti a domem radosti
na vratkém člunu
z nejdelších egyptských papyrových svitků.
Tsunami je šelma
z Nubijské pouště.

...
Rána na boku,
řekl,
není jen soutkou,
kudy se vracejí sedláci z půlnoční,
pomalu zarůstá krchovem.
Někdo se rozmáchne
a vytáhne ze země zlatou minci.
Příběhům se přitíží.

Té, která nečte básně

Říkají o ní:
Možná nečte vůbec nic,
jen zlatem ojíněné parte,
prohlíží sloupce čísel

jistých nestálic.
Proměnná je stále táž,
osmička vybočuje z řady,
ležatá snímá ze svůdnic
nekonečno malých taškařic.
Nakonec zkouška napoví,
zda největší čísla na levici
s těmi po pravé ruce kříže
vyčistí na počkání
vesnický rybník od sinic.

Návštěva nemocnice

Až slova
v ranní termice
usednou na lavičku
poblíž onkologie,
budou si třít nohu o nohu,
zatouží skvrny na slunci
zakrýt svým hábitem.
Budou křičet:
Běžecká trať není jen z tartanu,
tekutých písků,
ale na zádech nosívá
kubíky morfia.

Viděl jsem je plakat,
když už nemohli;
jiní šli kolem
a nezastavovali se;
psím vínem
nasákla bederní rouška
milenky Mefista.

Roznětka

Lakmusový papírek
z pečených brambor v popelu
otáčí s medailonkem kyseliny DNA
na kruhu nejvyšších hrnčířů.

Posvátnou hlínu nelze prodávat,
pouze darovat.
I na odlévání ptáků.


...

Nad místem,
kde se obzor začíná propadat,
nad námi roztahují křídla.


Posléze si vyžádají
podrobnou zprávu
o vlčí smečce,
zdolávající bez přestání
vysokohorská sedla
občasným vytím.

Hořící keře u cesty
vyloví z kouřové clony
meč s hlubokými zářezy.

Krev aby stékala.

Archa Noemova

V nejlepším se má skončit,
v nejlepším začít znovu.
Daleko od břehu vyložit
vracející se Archu Noemovu.

Připlula mezi prvními,
na stěžeň upletla plachty kosatky,
snídala s ptáky jitřními,
hrst peří hodila znovu do banky,

jež je kamenná i genová,
hlídá ji pověst svéhlavá,
rozdělují bolest mezi tamtamy.

Na přídi lana bělavá
spala jen s těmi, s nimiž se vyhrává
slunce z pálené hlíny mezi dunami.


30. října 2009

Ostatní tvorba Vladimíra Stibora publikovaná v Divokém víně:
DV 131/2024: Chtěl bych namalovat pořádný obraz a další
DV 130/2024: V objetí otázek a další
DV 129/2024: O milovaných snech a další
DV 128/2023: O podzimu a další
DV 127/2023: O zemi Janů a další
DV 126/2023: Hledání, O očích a klínovém písmu a další
DV 125/2023: Rozmluva o vlcích a další
DV 124/2023: O letních slovech a další
DV 123/2023: O černých hvězdách a další
DV 122/2022: O písmu a další
DV 120/2022: Už slyším a další
DV 119/2022: O věrnosti a další
DV 118/2022: Knižní poznámky a další
DV 117/2022: Ozvěna a další
DV 116/2021: O básních vod a další
DV 115/2021: O stáří a další
DV 114/2021: Pokusy o haiku a další
DV 113/2021: O planině a další
DV 112/2021: Prosba a další
DV 111/2021: O zákazech a další
DV 110/2020: Co mi řekla blízká žena a další
DV 109/2020: Nabádání, O hranicích
DV 108/2020: Co jsem ti nestačil říct
DV 107/2020: V očích srn a další
DV 106/2020: V příštím životě a další
DV 105/2020: O spících úřednících a další
DV 104/2019: Dopis nad ránem a další
DV 103/2019: Jediné pohlazení, Tři otázky a další
DV 102/2019: O zdi před námi a další
DV 101/2019: Co bych ještě chtěl a další
DV 100/2019: O Hoře úsvitu a další
DV 99/2019: O poušti
DV 98/2018: Noční rozmluva
DV 97/2018: Přísaha a další
DV 96/2018: Svítání u řeky Váh a další
DV 95/2018: Řekněte, jak to bylo a další
DV 94/2018: Když mluvím sám se sebou o tobě a další
DV 93/2018: O hoře úsvitu a další
DV 92/2017: Nedělní sonet aneb báseň pro Áju a další
DV 91/2017: Poslední srpnové lásce a další
DV 90/2017: Mé milované a další
DV 89/2017: Sonet věnovaný Františce a další
DV 87/2017: Nejkrásnější semetrika a další
DV 86/2016: Vzpomínky mořských vlků a další
DV 85/2016: Pouštní modlitba a další
DV 83/2016: Slza věčného světla a další
DV 82/2016: Vzpomínka na poušť a další
DV 81/2016: Zpráva, Než ustrnou a další
DV 80/2015: Neznámé lvici a další
DV 79/2015: Kniha polibků a další
DV 78/2015: O výměně a další
DV 77/2015: Báseň o návštěvě cukrárny a další
DV 76/2015: O dívce, která skočila a další
DV 75/2015: O jezerních očích a další
DV 74/2014: Vášeň, Jestli a další
DV 73/2014: Modlitba, Druhé pokračování
DV 72/2014: Tma, co se rozdává a další
DV 71/2014: Ranní sen a další
DV 70/2014: Čas, v němž se rozlévá očekávání a další
DV 69/2014: Tobě, Nejstarší lásce a další
DV 68/2013: Pohlazení, Sluneční stíny a další
DV 67/2013: Prosím si dva lístky a další
DV 66/2013: Na břehu a další
DV 65/2013: Co mi řekl táta o svém dětství a další
DV 64/2013: Tobě, Vzducholodě a další
DV 63/2013: Co jsem ještě nepřiznal a další
DV 62/2012: Před operací a další
DV 61/2012: Proměnná, Snídaně u ohně a další
DV 60/2012: Jeden z posledních úsvitů a další
DV 59/2012: Ohniště, Plavba noční úžinou a další
DV 58/2012: Charónova žena a další
DV 57/2012: PF 2012, Novoroční sonet
DV 56/2011: Charónova žena a další
DV 55/2011: Van Gogh v údolí se stromy a další
DV 54/2011: Co jsem ještě nepřiznal. Týden bláznů a další
DV 53/2011: Bylinkářství, Drsný bůh a další
DV 52/2011: Potápka, Pouta a další
DV 51/2011: Čertovská sudička a další
DV 50/2010: Viole Fischerové a další
DV 49/2010: Zátoka Sargasového moře a další
DV 48/2010: Chrpy
DV 47/2010: Letní divožence a další
DV 46/2010: Příští přání a další
DV 45/2010: První lednové ráno a další
DV 43/2009: Co jsem dlouho nevěděl a další
DV 41/2009: Čekání na odpověď a další