Vladimír Stibor

POTÁPKA

Vášnivě se potápí,
padá hluboko ke dnu.
Zadrží dech,
křídla vyplétá ze snu.

Ohřívá mezi koleny
modlitebnu Vesuvu;
políbí hrdlo maríny
z mlžného útesu.

Pak zahrozí zpětná vlna.
vyčeše z vlčího rouna
příběhy plachetnic;

dřely si boky o kamenná mola,
než odprosily přístavního boha;
zmizely s čluny neřestnic.

POUTA

V básni
jsme pavlačový chrám-
chvíli se modlíš ty,
pak zase já
tě postrádám.

Milence pouštím přednostně,
smyji sůl z tvého ramene,
zametu schodiště,
uvařím ocúnové thé
provoněné puškvorcem.

Jedu přidám jen hrst,
poběžím na konec zahrady,
uschlý trs
obložím kameny,
přikryji jemně vlhkými polibky.

V noci jsem plaval přes řeku;
na břehu hořely pouštní světničky.

NEODOLATELNÁ

Báseň,
co odolává času,
je mrzká, plná slizu;
chapadel se zpětnými háčky
na konci utrpení.
Trhne jimi znovu.
Převrhne misku s jedem.

Kamkoliv chodívá pozdě;
z křížků po funuse
vyřezává párátka
na malém ručním strojku.
Kdybych to neviděl,
také bych nevěřil.
Hlavou dolů křižuje preláty;
je celá naměkko,
z rozeřvaných novin,
buldočků mediálního impéria
a louská nevěřícně titulky:
Preventivní humánní bombardování
je očekáváno
a patří na prkna,
co znamenají slávu,
mrkající kamery i pot v přímém přenosu.

Taková báseň
má hroší kůži;
stahuje do hlubin
kosti z Macochy,
zdrsnělou kostru bubnu
ještě včera potaženého
lidskou kůží.

Chvěje se,
má-li přepsat dějiny jediného dne
a připustit,
že zraněných bude více
než nejmodřejších chrp mezi obilím.


Lék proti bolesti
jsem ti vložil pod jazyk.

VÝČET ZAMĚSTNÁNÍ

Větší část svého života
jsem patřil mezi nosiče beznohých;
tahal se s nákupními taškami,
vyzvedával léky i šamanské lektvary,
tahal měsíční lodě
stejně jak Burlaci na Volze,
nezasvěcení do tajných zpráv
o převáženém nákladu.

Nakonec jsem nevidomé vodil za loket
zámeckým parkem
hraběte Tleska u Neveklova

a povídal si s nimi,
třebaže jsem měl nakázáno mlčet
o krajině v plamenech
i o všech ostatních.
Psím vínem zakrývá dodnes,
svůj stud i pískovcové baroko.

Mezitím mě přistihli
v motlitbách,
jak nešikovně vymývám
drobný štěrk i trsy hlíny
ze svých ran,
horizontálních odřenin.

Větší část svého života
jsem o tom nevěděl.

ŘÍKALI JSME SI PASTÝŘI

Nenajdeš-li básním domov,
utratí je.
Rozšíří výběh o soukromou písečnou poušť
s náběžnou hranou.
Posléze také noc.
Poetry ghetto ověsí řetězy
z náprstníků velkých.

Má nevlastní sestra
si mě přivedla domů

ZEĎ

Tisíce slov
voní tabákovým listím,
tvými stehny
při pozdvihování,
neboť převyšují
všechny dosud známé krajiny
o zeď navršenou z kamenů,
i když pod klenbou náletových stromů
není vidět.

Cihlové slunce
na každé cestě s námi zametá.

Ostatní tvorba Vladimíra Stibora publikovaná v Divokém víně:
DV 131/2024: Chtěl bych namalovat pořádný obraz a další
DV 130/2024: V objetí otázek a další
DV 129/2024: O milovaných snech a další
DV 128/2023: O podzimu a další
DV 127/2023: O zemi Janů a další
DV 126/2023: Hledání, O očích a klínovém písmu a další
DV 125/2023: Rozmluva o vlcích a další
DV 124/2023: O letních slovech a další
DV 123/2023: O černých hvězdách a další
DV 122/2022: O písmu a další
DV 120/2022: Už slyším a další
DV 119/2022: O věrnosti a další
DV 118/2022: Knižní poznámky a další
DV 117/2022: Ozvěna a další
DV 116/2021: O básních vod a další
DV 115/2021: O stáří a další
DV 114/2021: Pokusy o haiku a další
DV 113/2021: O planině a další
DV 112/2021: Prosba a další
DV 111/2021: O zákazech a další
DV 110/2020: Co mi řekla blízká žena a další
DV 109/2020: Nabádání, O hranicích
DV 108/2020: Co jsem ti nestačil říct
DV 107/2020: V očích srn a další
DV 106/2020: V příštím životě a další
DV 105/2020: O spících úřednících a další
DV 104/2019: Dopis nad ránem a další
DV 103/2019: Jediné pohlazení, Tři otázky a další
DV 102/2019: O zdi před námi a další
DV 101/2019: Co bych ještě chtěl a další
DV 100/2019: O Hoře úsvitu a další
DV 99/2019: O poušti
DV 98/2018: Noční rozmluva
DV 97/2018: Přísaha a další
DV 96/2018: Svítání u řeky Váh a další
DV 95/2018: Řekněte, jak to bylo a další
DV 94/2018: Když mluvím sám se sebou o tobě a další
DV 93/2018: O hoře úsvitu a další
DV 92/2017: Nedělní sonet aneb báseň pro Áju a další
DV 91/2017: Poslední srpnové lásce a další
DV 90/2017: Mé milované a další
DV 89/2017: Sonet věnovaný Františce a další
DV 87/2017: Nejkrásnější semetrika a další
DV 86/2016: Vzpomínky mořských vlků a další
DV 85/2016: Pouštní modlitba a další
DV 83/2016: Slza věčného světla a další
DV 82/2016: Vzpomínka na poušť a další
DV 81/2016: Zpráva, Než ustrnou a další
DV 80/2015: Neznámé lvici a další
DV 79/2015: Kniha polibků a další
DV 78/2015: O výměně a další
DV 77/2015: Báseň o návštěvě cukrárny a další
DV 76/2015: O dívce, která skočila a další
DV 75/2015: O jezerních očích a další
DV 74/2014: Vášeň, Jestli a další
DV 73/2014: Modlitba, Druhé pokračování
DV 72/2014: Tma, co se rozdává a další
DV 71/2014: Ranní sen a další
DV 70/2014: Čas, v němž se rozlévá očekávání a další
DV 69/2014: Tobě, Nejstarší lásce a další
DV 68/2013: Pohlazení, Sluneční stíny a další
DV 67/2013: Prosím si dva lístky a další
DV 66/2013: Na břehu a další
DV 65/2013: Co mi řekl táta o svém dětství a další
DV 64/2013: Tobě, Vzducholodě a další
DV 63/2013: Co jsem ještě nepřiznal a další
DV 62/2012: Před operací a další
DV 61/2012: Proměnná, Snídaně u ohně a další
DV 60/2012: Jeden z posledních úsvitů a další
DV 59/2012: Ohniště, Plavba noční úžinou a další
DV 58/2012: Charónova žena a další
DV 57/2012: PF 2012, Novoroční sonet
DV 56/2011: Charónova žena a další
DV 55/2011: Van Gogh v údolí se stromy a další
DV 54/2011: Co jsem ještě nepřiznal. Týden bláznů a další
DV 53/2011: Bylinkářství, Drsný bůh a další
DV 51/2011: Čertovská sudička a další
DV 50/2010: Viole Fischerové a další
DV 49/2010: Zátoka Sargasového moře a další
DV 48/2010: Chrpy
DV 47/2010: Letní divožence a další
DV 46/2010: Příští přání a další
DV 45/2010: První lednové ráno a další
DV 44/2009: Conquistadoři noci a jejich psi (výběr ze sbírky)
DV 43/2009: Co jsem dlouho nevěděl a další
DV 41/2009: Čekání na odpověď a další