Michael Janík

***

Já hladový vlk
dostal jsem chuť
na miminko
kampak jsi ho
schovala
rafinovaná
maminko
kdes to děcko nechala?
Na dvorku jsem
hledal marně
v kurníku i
králikárně
v kupce sena
ba i v koksu
vlk je hloupý děti
nenašel ho
miminko je
v baby boxu!