Oldřich Damborský

TÁNÍ

Jsem jako jarní tání
když dotkneš se mne žhavou dlaní
zurčím pramínky něžných slov
s pírky sněžných sov
Sněženky tvého úsměvu Vesny
zaujímají celý můj vesmír
Bílá bříza tvého těla
s ránem mlhavého svítání
odletěla
Odvezl tě první ranní autobus
zůstalo po tobě jen
malé jarní blues

RENESANČNÍ

Jdou krajinou vánky vlahé
nad nimi vousy oblak
co měl Tycho de Brahe

Jde soumrakem klenuté čelo
mojí hříšné madony
co vytesal by Michelangelo

Jsem stále tvůj a vítr je ničí
v koutku jízlivý úsměv
co namaloval Leonardo Da Vinci

Po milování ti bodne jedna petra
kouříš ji s náruživostí
pod kopulí chrámu nebe svatého
                            Petra

PŘÁTELSTVÍ

Zlato je jenom plech
sex s prostitutkou je jenom sex
vítr je jenom povětří dech
bývalý milenec je už jen ex
ale přátelství
mezi mužem a ženou
je osmý div světa
balancující
na špičce
Cheopsovy pyramidy...

PONOUKNUTÍ

Když klesáš náhle hloub
a světýlko je v hrozné dálce
budu ti na mostě opěrný sloup
prostě budu ti držet place

Když láska je samé trní
a ona ti celý týden nezavolá
ani v náručí spokojeně nezavrní
budu ti vhozeným oblázkem v řece
který až na druhý břeh dělá samá kola

Když nemáš práci ani penízky
já dám ti pytel známé hrubé mouky
budeme popíjet pod zrezlými remízky
a číst v povadlém kvítí zelené louky

KOLOBĚH

Stará bouda na vrcholu vinohradu
s popraskanými rty prken
s vyhaslýma očima rozbitých oken
se jen smutně dívá do rovin
A mladý koloušek vinohrad pod ní
si ševelí o zásnubách
z dálky přicházející Vesnou
až se mu zazelenají
očka révů...

OČEKÁVÁNÍ

Brouzdali jsme špinavými rozbředlými
obvazy sněhu
a zatím v nás mokvala a pálila
rána jara
Tam někde za obzorem
ve vzdálenosti
několika západů slunce
bušila míza do spánků
hlavatých vrb
tam pupeny nabobtnávaly
a neunesly tu tíhu
okamžiku
Tam nechtěl nikdo vstát
z pelesti z rezavých stébel
v nemocnici U romantických
tuláků...

NĚCO O JARU

Jiřičky tvých očí
přilétly pod můj krov
duše
medonosné včely
tvých úst
mi předaly plásty
věčných vteřin
větrný proud tvých
pampeliškových vlasů
obtékal mou mysl

Jen tělo
jen tělo jen tělo
jsem nikde neviděl

Snad to byla láska

BÝTI OBYČEJNÝM BÁSNÍKEM

Je to těžké a krásné poslání
v písčitých dunách
pouště dnů
najít zlatého scarabea
radosti
v pyramidě trablů najít
tajnou chodbu
k pokladu faraona
veselosti
Na řece Cílů
přepravovat loďkami
houževnatosti
obrovské bílé kvádry
harmonie
na lví sfingu
nedotknutelnosti
Je to těžké poslání
namalovat obraz hieroglyfů
střípků věčných vteřin
až popraskaný
Rám se otřese
a svět je
zase v pořádku...

Ostatní tvorba Oldřicha Damborského publikovaná v Divokém víně:
DV 131/2024: Boží muka (z dávných časů) a další
DV 130/2024: Předjaří, Dáma a další
DV 129/2024: Prostá, Ticho a další
DV 128/2023: Průsvitná holka a další
DV 127/2023: Desatero, Na rezavé stráni a další
DV 126/2023: Po létě po Markétě a další
DV 125/2023: Vzkříšení jara a další
DV 123/2023: Malá zpověď a další
DV 122/2022: Po létě po Markétě a další
DV 121/2022: Čtyřverší, Přání
DV 120/2022: Probuzení, Popěvek a další
DV 119/2022: Na zlaté galéře dětství a další
DV 118/2022: Skaliska a průlivy a další
DV 117/2022: Chybíš mi, Zimní pastorálie a další
DV 116/2021: Sonet o bílé lišce a další
DV 115/2021: Očekávání, Podzimní bakchanálie a další
DV 114/2021: Letní pobídnutí, Vzpomínky a další
DV 113/2021: Kdy začíná jaro a další
DV 112/2021: Spící cikánka a další
DV 111/2021: Modlitba, Bez tebe a další
DV 110/2020: Zimní pohoda a další
DV 109/2020: Známá věc, V lesních tišinách a další
DV 108/2020: V polích, Dopis II a další
DV 107/2020: Letní nálada a další
DV 106/2020: Zvuk Daltonovy píšťalky a další
DV 105/2020: Zrýmovaný rozhovor zklamané a další
DV 104/2019: Něco o moři a další
DV 103/2019: Letní noci, Sonet o pozdním létě a další
DV 102/2019: Talenty, České moře a další
DV 101/2019: Jízda, Velikonoční a další
DV 100/2019: Odcházení, Svatební sněženky a další
DV 99/2019: P.F. 2019 a další
DV 98/2018: Pramínky, Mrazivá noc a další
DV 97/2018: Podzimní, Při čtení Rychlých šípů a další
DV 96/2018: Básně, V savaně našich pocitů a další
DV 95/2018: Zrýmované vinařovo ponouknutí a další
DV 94/2018: Jen tak, Havrani vlasů a další
DV 93/2018: Zbožné přání (P. F. 2018) a další
DV 92/2017: Poslední zářijový večer a další
DV 91/2017: Setkání uprostřed pokoje a další
DV 90/2017: Mít a nemít (někoho rád) a další
DV 89/2017: Květen, Letní obrázky a další
DV 88/2017: Obleva, Malá noční rekapitulace a další
DV 87/2017: Ten mustang čas a další
DV 86/2016: Pramínky, Podzimní nostalgie a další
DV 85/2016: Sonet o řetízku z jeřabin a další
DV 84/2016: Májová sobotní noc a další
DV 83/2016: Zátiší s hrozny a další
DV 82/2016: Japonské sushi a další
DV 81/2016: Na kobyle chromé a další
DV 80/2015: V co věřit a další
DV 79/2015: Renesanční zámek a další
DV 78/2015: Láhev whiskey a další
DV 77/2015: Recyklace a další
DV 76/2015: Cukrárna v březnu a další
DV 75/2015: Z dávné zimy a další
DV 74/2014: Vinobraní, V luxusní restauraci a další
DV 73/2014: Sonet o moderním podzimu a další
DV 71/2014: Cuba libre a další
DV 70/2014: Na svatého Valentýna a další
DV 69/2014: Ztichlým klášterem a další
DV 68/2013: Pyramida, Veřeje ve větru a další
DV 67/2013: Střípky z putování
DV 66/2013: Vyznání, Inspirace a další
DV 65/2013: Siločáry, Ohňová země a další
DV 64/2013: Úklady lásky a další
DV 63/2013: Malinový sirup (láska) a další
DV 62/2012: Odpočinek ocelového válečníka a další
DV 61/2012: Adele 21, Podzimní a další
DV 59/2012: Samet noci, Jarní barvení vlasů a další
DV 58/2012: Hnědákova hříva, Dobromysl a další
DV 57/2012: Zimní, Dvojitá agentka a další
DV 56/2011: Siesta, Fitness studio a další
DV 55/2011: Láska je lehká holka s černou růží a další
DV 54/2011: V letním lese, Červencová a další
DV 53/2011: Něco o jaru a další
DV 52/2011: Předjaří, Dvojsečné jaro a další
DV 51/2011: Břízy s oborou (PF 2011) a další
DV 50/2010: Relativní zima, Zimní ženy a další
DV 49/2010: Taneční krojované hody a další
DV 48/2010: Vinohrad je demokrat a další
DV 47/2010: Moravský Kristus a další
DV 46/2010: Hájenka - Luňáci, Napříč Pálavou a další
DV 45/2010: HARMONIE KLIDU (P.F.2010) a další
DV 44/2009: Dolévání, Mikulovské vinobraní a další
DV 43/2009: Úlitba, Co po tobě zůstalo a další
DV 42/2009: Útěcha, Hvízdání a další
DV 41/2009: Vítězná válka, Sociální a další
DV 40/2009: Pium desiderium (Zbožné přání) a další
DV 39/2009: Štědrý večer, První vánice a další
DV 38/2008: Staronový shakespearovský příběh, Bosorka a další
DV 37/2008: Co jsem, K vrcholu podzimu I a další
DV 36/2008: Tělo a duše ženy (Něco jako úvod) a další
DV 35/2008: Dvě loďky, Film pro pamětníky a další
DV 34/2008: Diamant, Tulácký březen a další