Oldřich Damborský

V CO VĚŘIT

V malý důlek v tvém ramenním kloubu
v nachové rty měkčí než mech
v tvůj stoický klid jímž připomínáš Buddhu
v rozhozené paže na polštáři
a slova jež jako ryby nasytí mé očekávání
a tvá slova jež se kají jako Máří
a já přísahám na tvůj útlý pas jako na korán
že Láska přese všechno existuje
( jen ten pocit malé nejistoty zůstává zachován...)

VĚŽ ZE SLONOVINY

Mám tu zásobu kafe chleba a sádla
černý pes mi leží oddaně u nohou
třebaže naše hvězda bejby zhasla
kometa mé imaginace letí oblohou

Nač přivolávat jiskřivé plyšové jaro
a zvažovat chyby na miskách vah
neúprosný čas se žene jako fáro
Mistr osamění na mne chladně sáh´

Však s básníkem Po-Tui piji saké
a Li-Po mi dává bambusové výhonky
možná mne čekají cesty křivolaké
v tabatěrce tvých vlasů dva úponky...

BÁSEŇ O TAJNÉ RADOSTI

Děláme si tajně navzájem radost
já tajně umyju všechno nádobí
ty chleba s máslem pažitkou přizdobíš
já utřu v kredenci prachu nános

Ty jdeš sesbírat poslední rajčata
a uděláš mi tajně šopský salát
já jdu tajně tvé ponožky látat
jsme jako jednovaječná dvojčata

Chceme radosti jen nejlepší jakost
jsme napojeni na bezdrátový telegraf
proti tajné radosti není žádný paragraf
kéž ji ohryžeme i v stáří až na kost

V ZELENI VINOHRADU

Náhle padl jsem na kolena
v zeleni vinohradu
s dvanáctilitrovou konví
postřiku na zádech
jako když oslepený Šavel
spadl z koně
spatřil Boha a obrátil se
na jeho víru
jenže já jsem nekřesťansky
zaklel
místo pokání
Padl jsem na kolena
v zeleni vinohradu
shodou náhod nerovné
hlíny
a bůh Slunce
mne na chvíli
oslepil
a já se obrátil
na víru
optimismu...

(1980)

ČTYŘI HAIKU O ZIMĚ

Ve vločce sněhu
schován diamant mlhy
vždy každý jiný

Na rybníku
abstraktní obrázky
z bruslí dětí

Máš bledou tvář
však srdce hoří láskou
horkého léta

Zamrzlo léto
jen vrabci zůstali
poutníci časem

ČTYŘI VÁNOČNÍ HAIKU

Pocukrované
vánoční stromky
sněhem
Čínské znaky
stop hopkajících
zajíců
Dárek oblohy
obvázaný nachovou
mašlí soumraku
Tvé zářící oči
rozbalující stuhy
mých paží...

CO JE POTŘEBA K ŽIVOTU (P. F. 2016)

Pevné šněrovací boty
modrou střechu oblohy
nad hlavou i v ní
ocelové zdraví
a pár přátel do sloty
nenechat se střelit závistí
ze zálohy
mít svůj ráj kapesní
když Ona s tebou
popíjí víno a sní...

Ve vločce sněhu
scjh

Ostatní tvorba Oldřicha Damborského publikovaná v Divokém víně:
DV 130/2024: Předjaří, Dáma a další
DV 129/2024: Prostá, Ticho a další
DV 128/2023: Průsvitná holka a další
DV 127/2023: Desatero, Na rezavé stráni a další
DV 126/2023: Po létě po Markétě a další
DV 125/2023: Vzkříšení jara a další
DV 124/2023: Tání, Renesanční a další
DV 123/2023: Malá zpověď a další
DV 122/2022: Po létě po Markétě a další
DV 121/2022: Čtyřverší, Přání
DV 120/2022: Probuzení, Popěvek a další
DV 119/2022: Na zlaté galéře dětství a další
DV 118/2022: Skaliska a průlivy a další
DV 117/2022: Chybíš mi, Zimní pastorálie a další
DV 116/2021: Sonet o bílé lišce a další
DV 115/2021: Očekávání, Podzimní bakchanálie a další
DV 114/2021: Letní pobídnutí, Vzpomínky a další
DV 113/2021: Kdy začíná jaro a další
DV 112/2021: Spící cikánka a další
DV 111/2021: Modlitba, Bez tebe a další
DV 110/2020: Zimní pohoda a další
DV 109/2020: Známá věc, V lesních tišinách a další
DV 108/2020: V polích, Dopis II a další
DV 107/2020: Letní nálada a další
DV 106/2020: Zvuk Daltonovy píšťalky a další
DV 105/2020: Zrýmovaný rozhovor zklamané a další
DV 104/2019: Něco o moři a další
DV 103/2019: Letní noci, Sonet o pozdním létě a další
DV 102/2019: Talenty, České moře a další
DV 101/2019: Jízda, Velikonoční a další
DV 100/2019: Odcházení, Svatební sněženky a další
DV 99/2019: P.F. 2019 a další
DV 98/2018: Pramínky, Mrazivá noc a další
DV 97/2018: Podzimní, Při čtení Rychlých šípů a další
DV 96/2018: Básně, V savaně našich pocitů a další
DV 95/2018: Zrýmované vinařovo ponouknutí a další
DV 94/2018: Jen tak, Havrani vlasů a další
DV 93/2018: Zbožné přání (P. F. 2018) a další
DV 92/2017: Poslední zářijový večer a další
DV 91/2017: Setkání uprostřed pokoje a další
DV 90/2017: Mít a nemít (někoho rád) a další
DV 89/2017: Květen, Letní obrázky a další
DV 88/2017: Obleva, Malá noční rekapitulace a další
DV 87/2017: Ten mustang čas a další
DV 86/2016: Pramínky, Podzimní nostalgie a další
DV 85/2016: Sonet o řetízku z jeřabin a další
DV 84/2016: Májová sobotní noc a další
DV 83/2016: Zátiší s hrozny a další
DV 82/2016: Japonské sushi a další
DV 81/2016: Na kobyle chromé a další
DV 79/2015: Renesanční zámek a další
DV 78/2015: Láhev whiskey a další
DV 77/2015: Recyklace a další
DV 76/2015: Cukrárna v březnu a další
DV 75/2015: Z dávné zimy a další
DV 74/2014: Vinobraní, V luxusní restauraci a další
DV 73/2014: Sonet o moderním podzimu a další
DV 71/2014: Cuba libre a další
DV 70/2014: Na svatého Valentýna a další
DV 69/2014: Ztichlým klášterem a další
DV 68/2013: Pyramida, Veřeje ve větru a další
DV 67/2013: Střípky z putování
DV 66/2013: Vyznání, Inspirace a další
DV 65/2013: Siločáry, Ohňová země a další
DV 64/2013: Úklady lásky a další
DV 63/2013: Malinový sirup (láska) a další
DV 62/2012: Odpočinek ocelového válečníka a další
DV 61/2012: Adele 21, Podzimní a další
DV 59/2012: Samet noci, Jarní barvení vlasů a další
DV 58/2012: Hnědákova hříva, Dobromysl a další
DV 57/2012: Zimní, Dvojitá agentka a další
DV 56/2011: Siesta, Fitness studio a další
DV 55/2011: Láska je lehká holka s černou růží a další
DV 54/2011: V letním lese, Červencová a další
DV 53/2011: Něco o jaru a další
DV 52/2011: Předjaří, Dvojsečné jaro a další
DV 51/2011: Břízy s oborou (PF 2011) a další
DV 50/2010: Relativní zima, Zimní ženy a další
DV 49/2010: Taneční krojované hody a další
DV 48/2010: Vinohrad je demokrat a další
DV 47/2010: Moravský Kristus a další
DV 46/2010: Hájenka - Luňáci, Napříč Pálavou a další
DV 45/2010: HARMONIE KLIDU (P.F.2010) a další
DV 44/2009: Dolévání, Mikulovské vinobraní a další
DV 43/2009: Úlitba, Co po tobě zůstalo a další
DV 42/2009: Útěcha, Hvízdání a další
DV 41/2009: Vítězná válka, Sociální a další
DV 40/2009: Pium desiderium (Zbožné přání) a další
DV 39/2009: Štědrý večer, První vánice a další
DV 38/2008: Staronový shakespearovský příběh, Bosorka a další
DV 37/2008: Co jsem, K vrcholu podzimu I a další
DV 36/2008: Tělo a duše ženy (Něco jako úvod) a další
DV 35/2008: Dvě loďky, Film pro pamětníky a další
DV 34/2008: Diamant, Tulácký březen a další