Jarmila Hanna Čermáková

SEMOTÁM

samotná
se motám ... Semotám
Samotám
svažitým
povděčná prosím
Za žití Za žito
Za žalm svůj bosý
Za vše co zažito
Zašito žihadlem
Palčivým polibkem sršním
i vosím
Za všechno složité
svízelné
spletité
co poutník - samotář
na srdci
nosí

OD BALERÍNEK

do baletu
/ Ach doba ledu
doba letu - - /
a od baletu k Há- Í - Vé
Ó naivní můj údive!
Balancuješ
na špičce jehly
anděli
padlý na forbínu
v nohou
směs olova a cínu
Mohou
tě bližní ještě spasit
aby tvá křídla nesežehli
infikovaní cherubíni
- démoni
nekrofilní krásy?

Ostatní tvorba Jarmily Hanny Čermákové publikovaná v Divokém víně:
DV 84/2016: Bard, Letní, Palčivá
DV 82/2016: Drsné tresti a další
DV 79/2015: Despota a další