Jarmila Hannah Čermáková

BARD

Jít proti větru
s rytmem v zádech...
Nádech!
A verš
na patře tančí
Synkopa koulí pomeranči
vstříc písni
volné jako dítě

Zasáhne-li tě
poraní tě
až zůstane tvé srdce nahé
jak hříšný syn
před rodným prahem

LETNÍ

Jak křišťály
zní píšťaly
deště
Žestě ze stříbra
a perleti
v objetí tvého dechu
Zvuk ušlechtilých plechů
v plamíncích blues
Po mincích
zvoní skluz
bubnujících dlaní
Na hraně zmrtvýchvstání
balancuje
tvůj hvězdný Malý vůz

PALČIVÁ

Bolestí
šílím do běla
Co se mnou úžeh udělá?
Už žhne i jazyk
horkost sahá až do hrdla
kam píseň nahá
i jazyk Zuby Ústa k řeči
se zmítají
Jak dobrořečit Bohu
za dar slova?
Jen zvon
se znovu zmítá v křečích
- Svítá!
Pot kane ze spánků
a nepřestane Neumlká
Jásej skřivánku!

Ostatní tvorba Jarmily Hanny Čermákové publikovaná v Divokém víně:
DV 82/2016: Drsné tresti a další
DV 80/2015: Semotám, Od balerínek
DV 79/2015: Despota a další