Oldřich Damborský

NĚCO O MOŘI

Seděl jsem na břehu moře
jen ono bylo krásné a čisté
hučelo o volnosti i pokoře
splývalo s nebem v místech

kde zapadaly lodě rybářů
a vydávaly se na lov za úsvitu
ty však jsi znaménkem diářů
mých cest po moři něhy a svitu

svítání dovedeš vykouzlit
pohybem ladné bílé ruky
příliv tvých dotyků bude znít
a letět po mém těle jako křídla
                                sluky...

NOČNÍ KOUPÁNÍ

Soumrak potemněl
a vlny se vzchopily
ani plavky jsem neměl
mořské víly oči klopily
Moře mne omývalo
ze všech stran
o tom se mi snívalo
za kalných rán...

SBĚRNÉ SUROVINY

Padá stříbro mlhy
na měď spadaných listů
cín kalné řeky
protéká korytem
se zrezivělým harampádím
zlato slunce
zastřené
olověnými mraky
a ty máš sněhobílý
úsměv
tající v záplavě
mých dotyků

MUZIKA

(Památce Karla Gotta 6.10.2019)

Už z hor zní zvon
a pár havraních copánků
schovávám do trezoru vzpomínek
To půlnoční král zpívá mi
Když já byl tenkrát kluk
Jen on bude navždy mlád
a jeho Muzika
půjde vždy za štěstím
a pravdu dá
Zůstane navždy svůj
a oči sněhem zavátý
bude mít každá blízká duše
která poznala jeho svět
Když z hor bude znít
zvon...

LISTOPADOVÉ ODPOLEDNE

Z větví stromů opadává zlatý šat
listí se chce s hlínou milovat
mlžnou košilku má naruby
vítr ji žene do sladké záhuby

Až se svítáním prokřehlá zmrazky
pohladí ji bledé slunce plné lásky
příští rok zase určitě roztaje
každý tmavý mrak má stříbrné okraje

OČEKÁVÁNÍ

Modrý sníh
černá vrána
kluci na saních
roráty zrána

Čekání na Jezulátko
co má spasit svět
v ústech sladko
na skle bílý květ

Přijde ta noc nocí
hříšní budou svatí
pyšní budou krotcí
a láska se k nám vrátí

VÁNOČNÍ

Zajiskřily se diamanty v závěji
stříbrný zvonek zvěstoval pátou
hodinu
zazpívaly první hvězdy o naději
a přivedly svatou rodinu
V papírovém Betlémě u stromku
skryto poselství pradávné
že láska nemusí nosit zlatou
tobolku
a studny víry jsou bezedné...

PŮLNOČNÍ

Diamanty na špici dřevěného kříže
hluboká zimní noc se dívá do vikýře
mozaikového okna našeho chrámu Páně
věřící klečí v lavicích sepnuté mají dlaně

A čekají na tu drahocennou chvíli
zatímco venku meluzína ďábla kvílí
věčné světlo pod kopulí vypnuto
taková palčivá touha po lásce až bolí to

Pak cinkne zvonek za oltářem v zákristii
a náhle všechny zloba zášť a závist míjí
přišel on aby dal všem lásku nadějí a víru
a všechny akci na burze jsou jen cár papíru...

Ostatní tvorba Oldřicha Damborského publikovaná v Divokém víně:
DV 131/2024: Boží muka (z dávných časů) a další
DV 130/2024: Předjaří, Dáma a další
DV 129/2024: Prostá, Ticho a další
DV 128/2023: Průsvitná holka a další
DV 127/2023: Desatero, Na rezavé stráni a další
DV 126/2023: Po létě po Markétě a další
DV 125/2023: Vzkříšení jara a další
DV 124/2023: Tání, Renesanční a další
DV 123/2023: Malá zpověď a další
DV 122/2022: Po létě po Markétě a další
DV 121/2022: Čtyřverší, Přání
DV 120/2022: Probuzení, Popěvek a další
DV 119/2022: Na zlaté galéře dětství a další
DV 118/2022: Skaliska a průlivy a další
DV 117/2022: Chybíš mi, Zimní pastorálie a další
DV 116/2021: Sonet o bílé lišce a další
DV 115/2021: Očekávání, Podzimní bakchanálie a další
DV 114/2021: Letní pobídnutí, Vzpomínky a další
DV 113/2021: Kdy začíná jaro a další
DV 112/2021: Spící cikánka a další
DV 111/2021: Modlitba, Bez tebe a další
DV 110/2020: Zimní pohoda a další
DV 109/2020: Známá věc, V lesních tišinách a další
DV 108/2020: V polích, Dopis II a další
DV 107/2020: Letní nálada a další
DV 106/2020: Zvuk Daltonovy píšťalky a další
DV 105/2020: Zrýmovaný rozhovor zklamané a další
DV 103/2019: Letní noci, Sonet o pozdním létě a další
DV 102/2019: Talenty, České moře a další
DV 101/2019: Jízda, Velikonoční a další
DV 100/2019: Odcházení, Svatební sněženky a další
DV 99/2019: P.F. 2019 a další
DV 98/2018: Pramínky, Mrazivá noc a další
DV 97/2018: Podzimní, Při čtení Rychlých šípů a další
DV 96/2018: Básně, V savaně našich pocitů a další
DV 95/2018: Zrýmované vinařovo ponouknutí a další
DV 94/2018: Jen tak, Havrani vlasů a další
DV 93/2018: Zbožné přání (P. F. 2018) a další
DV 92/2017: Poslední zářijový večer a další
DV 91/2017: Setkání uprostřed pokoje a další
DV 90/2017: Mít a nemít (někoho rád) a další
DV 89/2017: Květen, Letní obrázky a další
DV 88/2017: Obleva, Malá noční rekapitulace a další
DV 87/2017: Ten mustang čas a další
DV 86/2016: Pramínky, Podzimní nostalgie a další
DV 85/2016: Sonet o řetízku z jeřabin a další
DV 84/2016: Májová sobotní noc a další
DV 83/2016: Zátiší s hrozny a další
DV 82/2016: Japonské sushi a další
DV 81/2016: Na kobyle chromé a další
DV 80/2015: V co věřit a další
DV 79/2015: Renesanční zámek a další
DV 78/2015: Láhev whiskey a další
DV 77/2015: Recyklace a další
DV 76/2015: Cukrárna v březnu a další
DV 75/2015: Z dávné zimy a další
DV 74/2014: Vinobraní, V luxusní restauraci a další
DV 73/2014: Sonet o moderním podzimu a další
DV 71/2014: Cuba libre a další
DV 70/2014: Na svatého Valentýna a další
DV 69/2014: Ztichlým klášterem a další
DV 68/2013: Pyramida, Veřeje ve větru a další
DV 67/2013: Střípky z putování
DV 66/2013: Vyznání, Inspirace a další
DV 65/2013: Siločáry, Ohňová země a další
DV 64/2013: Úklady lásky a další
DV 63/2013: Malinový sirup (láska) a další
DV 62/2012: Odpočinek ocelového válečníka a další
DV 61/2012: Adele 21, Podzimní a další
DV 59/2012: Samet noci, Jarní barvení vlasů a další
DV 58/2012: Hnědákova hříva, Dobromysl a další
DV 57/2012: Zimní, Dvojitá agentka a další
DV 56/2011: Siesta, Fitness studio a další
DV 55/2011: Láska je lehká holka s černou růží a další
DV 54/2011: V letním lese, Červencová a další
DV 53/2011: Něco o jaru a další
DV 52/2011: Předjaří, Dvojsečné jaro a další
DV 51/2011: Břízy s oborou (PF 2011) a další
DV 50/2010: Relativní zima, Zimní ženy a další
DV 49/2010: Taneční krojované hody a další
DV 48/2010: Vinohrad je demokrat a další
DV 47/2010: Moravský Kristus a další
DV 46/2010: Hájenka - Luňáci, Napříč Pálavou a další
DV 45/2010: HARMONIE KLIDU (P.F.2010) a další
DV 44/2009: Dolévání, Mikulovské vinobraní a další
DV 43/2009: Úlitba, Co po tobě zůstalo a další
DV 42/2009: Útěcha, Hvízdání a další
DV 41/2009: Vítězná válka, Sociální a další
DV 40/2009: Pium desiderium (Zbožné přání) a další
DV 39/2009: Štědrý večer, První vánice a další
DV 38/2008: Staronový shakespearovský příběh, Bosorka a další
DV 37/2008: Co jsem, K vrcholu podzimu I a další
DV 36/2008: Tělo a duše ženy (Něco jako úvod) a další
DV 35/2008: Dvě loďky, Film pro pamětníky a další
DV 34/2008: Diamant, Tulácký březen a další