Oldřich Damborský

Japonská čtyřverší

ÚTĚCHA

Měla tvář madony a duši z plechu
její zlatý cop vždy vzýval do nebes
s jiným teď bděla v milostném vzdechu
a k němu se přimknul rozzářený pes...

HVÍZDÁNÍ

Léto v průhledné bílé košilce bříz
kapky rosy mezi ňadry bílých skal
jako burčák má srpnový vánek říz
vlak na přejezdu obdivně zahvízdal

KŘÍŽ VE VINOHRADU

Dřevěný kříž ve vinohradu s nápisem INRI
smekám basebolku a modlím se svou řečí
za chudé i ty co mají v kapsách zmuchlané libry
za ty jež jitrocel slov a pelyněk činů léčí...

KDYŽ SE ODCHÁZÍ ZRÁNA

Zlaté lány obilí už jsou posečeny na ježka
svatá Anna se choulí v plachetce chladu,
křišťál rosy se třpytí na jiršaji vinohradu
poslední ukopnutí motykou je práce přetěžká

Za ocelovým základem máje hrozen portugalu
a na křídlovku stmívání hraje sám cikán Srpen
Margitka požal žito svítání stříbrným srpem
a na zem spadlo pár bobulí modrých korálů

Až se rozejdeme za svítání z bořeckých hodů
půjdeš bos utahaná se střevíčky v ruce
nad vrbeckým kopcem bude právě vycházet slunce
v tvém srdci pár světelných neopakovatelných bodů

HORKÝM LÉTEM

Zase mají dívky plavky vykrojené do boků
a křišťálové vlny omývají každý něžný kout
kluci na ně zkouší stovky milostných úskoků
horký vítr slyšíš v smaragdových lesích dout

Na harleyích chlapi jedou bezstarostnou jízdu
vítr ve vlasech a holku obepnutou kolem pasu
zlaté slunce vyhladí každou starodávnou jizvu
a její cop má barvu zralých pšeničných klasů

A vinohrad ševelí listy jako mužské dlaně
perly bobulí se nalévají malátnou sladkostí
konejšivá letní krajina se podobá chrámu Páně
kdo má vstřícnou duši toho vstřícností pohostí

LETNÍ VEČER NA HLINIKÁCH

Šedivý zajíc přeběhl přes polňačku
cvrčci začali pět svůj koncert téměř drze
mé srdce se houpe na pevném háčku
co mají tvé vlasy dlouhovlasých zrzek

Srpek Měsíce se topí v zrcadle rybníka
a uprostřed ostrůvku usínají labutě
žádný člověk není ostrov jen duši zamyká
aby nikdo zlý nespálil jeho perutě

Vánek si povívá se smaragdovými lístky
noc houstne s hrncem plným povidel
tuto něžnou noc nepočítám ztráty jen zisky
velebím hvězdy jež přichystal Stvořitel

Ostatní tvorba Oldřicha Damborského publikovaná v Divokém víně:
DV 131/2024: Boží muka (z dávných časů) a další
DV 130/2024: Předjaří, Dáma a další
DV 129/2024: Prostá, Ticho a další
DV 128/2023: Průsvitná holka a další
DV 127/2023: Desatero, Na rezavé stráni a další
DV 126/2023: Po létě po Markétě a další
DV 125/2023: Vzkříšení jara a další
DV 124/2023: Tání, Renesanční a další
DV 123/2023: Malá zpověď a další
DV 122/2022: Po létě po Markétě a další
DV 121/2022: Čtyřverší, Přání
DV 120/2022: Probuzení, Popěvek a další
DV 119/2022: Na zlaté galéře dětství a další
DV 118/2022: Skaliska a průlivy a další
DV 117/2022: Chybíš mi, Zimní pastorálie a další
DV 116/2021: Sonet o bílé lišce a další
DV 115/2021: Očekávání, Podzimní bakchanálie a další
DV 114/2021: Letní pobídnutí, Vzpomínky a další
DV 113/2021: Kdy začíná jaro a další
DV 112/2021: Spící cikánka a další
DV 111/2021: Modlitba, Bez tebe a další
DV 110/2020: Zimní pohoda a další
DV 109/2020: Známá věc, V lesních tišinách a další
DV 108/2020: V polích, Dopis II a další
DV 107/2020: Letní nálada a další
DV 106/2020: Zvuk Daltonovy píšťalky a další
DV 105/2020: Zrýmovaný rozhovor zklamané a další
DV 104/2019: Něco o moři a další
DV 103/2019: Letní noci, Sonet o pozdním létě a další
DV 102/2019: Talenty, České moře a další
DV 101/2019: Jízda, Velikonoční a další
DV 100/2019: Odcházení, Svatební sněženky a další
DV 99/2019: P.F. 2019 a další
DV 98/2018: Pramínky, Mrazivá noc a další
DV 97/2018: Podzimní, Při čtení Rychlých šípů a další
DV 96/2018: Básně, V savaně našich pocitů a další
DV 95/2018: Zrýmované vinařovo ponouknutí a další
DV 94/2018: Jen tak, Havrani vlasů a další
DV 93/2018: Zbožné přání (P. F. 2018) a další
DV 92/2017: Poslední zářijový večer a další
DV 91/2017: Setkání uprostřed pokoje a další
DV 90/2017: Mít a nemít (někoho rád) a další
DV 89/2017: Květen, Letní obrázky a další
DV 88/2017: Obleva, Malá noční rekapitulace a další
DV 87/2017: Ten mustang čas a další
DV 86/2016: Pramínky, Podzimní nostalgie a další
DV 85/2016: Sonet o řetízku z jeřabin a další
DV 84/2016: Májová sobotní noc a další
DV 83/2016: Zátiší s hrozny a další
DV 82/2016: Japonské sushi a další
DV 81/2016: Na kobyle chromé a další
DV 80/2015: V co věřit a další
DV 79/2015: Renesanční zámek a další
DV 78/2015: Láhev whiskey a další
DV 77/2015: Recyklace a další
DV 76/2015: Cukrárna v březnu a další
DV 75/2015: Z dávné zimy a další
DV 74/2014: Vinobraní, V luxusní restauraci a další
DV 73/2014: Sonet o moderním podzimu a další
DV 71/2014: Cuba libre a další
DV 70/2014: Na svatého Valentýna a další
DV 69/2014: Ztichlým klášterem a další
DV 68/2013: Pyramida, Veřeje ve větru a další
DV 67/2013: Střípky z putování
DV 66/2013: Vyznání, Inspirace a další
DV 65/2013: Siločáry, Ohňová země a další
DV 64/2013: Úklady lásky a další
DV 63/2013: Malinový sirup (láska) a další
DV 62/2012: Odpočinek ocelového válečníka a další
DV 61/2012: Adele 21, Podzimní a další
DV 59/2012: Samet noci, Jarní barvení vlasů a další
DV 58/2012: Hnědákova hříva, Dobromysl a další
DV 57/2012: Zimní, Dvojitá agentka a další
DV 56/2011: Siesta, Fitness studio a další
DV 55/2011: Láska je lehká holka s černou růží a další
DV 54/2011: V letním lese, Červencová a další
DV 53/2011: Něco o jaru a další
DV 52/2011: Předjaří, Dvojsečné jaro a další
DV 51/2011: Břízy s oborou (PF 2011) a další
DV 50/2010: Relativní zima, Zimní ženy a další
DV 49/2010: Taneční krojované hody a další
DV 48/2010: Vinohrad je demokrat a další
DV 47/2010: Moravský Kristus a další
DV 46/2010: Hájenka - Luňáci, Napříč Pálavou a další
DV 45/2010: HARMONIE KLIDU (P.F.2010) a další
DV 44/2009: Dolévání, Mikulovské vinobraní a další
DV 43/2009: Úlitba, Co po tobě zůstalo a další
DV 41/2009: Vítězná válka, Sociální a další
DV 40/2009: Pium desiderium (Zbožné přání) a další
DV 39/2009: Štědrý večer, První vánice a další
DV 38/2008: Staronový shakespearovský příběh, Bosorka a další
DV 37/2008: Co jsem, K vrcholu podzimu I a další
DV 36/2008: Tělo a duše ženy (Něco jako úvod) a další
DV 35/2008: Dvě loďky, Film pro pamětníky a další
DV 34/2008: Diamant, Tulácký březen a další