Oldřich Damborský

Střípky z putování

POMPEJE

Ukažte mi pradleny
špinavých slov nenávisti
ukažte mi hrnčíře
jak točí věčným kruhem lásky
ukažte mi vojáky
s ocelovým brněním zatvrzelosti
Ať vyjí nevěstky
vábící námořníky odvahy na útesy hrdosti
a mlynáři
melou zrnka zášti
na bílý prášek tvých paží
ať všechny křivdy
zalehne dýmající vesuvská sopka
smíření
Ať jsou tvá ústa vždy žhavá
jako láva
valící se horou času...

SOUMRAK NAD MOŘEM

Dívali jsme se na rozbouřené moře
jak se vítr obracel naznak
na blankytnou hladinu
Vlny se rozbíjely o kameny
v soumraku jsem tě
hladil doteky jako bílými oblázky
Hra polibků rozehrála
naše těla
Měsíc v úplňku
přivolával příliv vzrušení
pak námi pronikl
gejzír slasti
jako výkřik racka...

ŘÍM

Prý všechny stezky vedou do klína
přes barokní chrám prsů
jak papežský purpur se ta víra rozpíná
je to prý silnější než Kristus

Stavíme Kolosea vášně
stále gladiátor slasti běhá dokola
někdy se cítíme zvláštně
když je láska ostříhaná dohola

Po milování bodne jedna petra
chodíme stále dokola po oválu
bílého náměstí svatého Petra
a pak srdce necháváme v lokálu

EIFFELOVKA V NOCI

Svítí mi do tmy z dálky
reflektor stíhá mračno
hrajeme si trochu na zázračno
a černoši tmy prodávájí korálky

Právě pan Eiffel v montérkách
provází věží madame Pompadour
(je to jen jedna z nočních můr)
a šampaňské rosy září na stopkách

Schovej si tři sirky ( jestli chceš)
a Paříž se ti rozsvítí podle Préverta
posvítíš si na její tvář zda je koketa?
Ale kdež! Je to jen naftová věž!!!

ŽENEVA ŽENEVA ŽENEVA

Ženeva Ženeva Ženeva
tam český turista nemá ani na chleba
Toledo Toledo Toledo
tam nemá na minerálku peněz dost
Lisabon Lisabon Lisabon
tam nemá ani na bonbon

MILOVÁNÍ V NORSKU

Projeli jsme Hardangerskou planinu lásky
pustou kamenitou plnou chladného sněhu
v nazrzlém mechu tvého klínu našel jsem něhu
v tvých ňadrech bílých jako oblázky

V dáli se tyčilo vyvrcholení jako Oslo
na trajektu vzrušení jsme do něj vplouvali
nevplétali jsme výkřiky slasti do slov
i když se vlny milostné bouře vzdouvaly

Vlny rozkoše se tříštily do všech stran
jako Vikingové jsme dobyli poslední z bran
bránu Nejvyšší bezbřehé absolutní extáze

Pak jsem tě dlouhými prsty klavíristy hladil
tvůj úsměv s norským vzorem svetru ladil
třebaže jako peří láska přibrala na váze...

MONSERAT

Stoupali jsme po závojové vrstevnici pohoří
serpentinami k nebesům Monseratu
tam když láska osmnáctiletých dívek pohoří
vdávají se za Krista v řeholním šatu

Z výšky vše pozoruje skála jménem Palec
a z blankytu nás ochlazuje vánek
ten co všechno vidí života znalec
krutých i medových stránek

Beatová skupina ponouká mladé k víře v boha
a hudba se valí ztichlým klášterem
a já si říkám tvrdošíjně stále znova a znova:
"Věřím jen v lásku která život nebere...

PORUČIT SLUNCI

Dívka chce vyfotit
východ slunce v moři
ale zaspala a dupe do písku:
"Chci aby slunce bylo
támhle na druhé straně!!!"
A svítání mladý princ Jaromír
se jen nesměle usmívá
Krasomile v džínách
v nachové zahradě Řecka
a nepodá míč slunce
na správnou stranu
ani když se dívka utiší...

ZELENÁ HORA (ŽDÁR NAD SÁZAVOU)

Vzduch suchý a ledový
jako ve džberu opojné Martini
už se nikdo nedoví
co tím myslel architekt Santini

Sepjetí gotiky a baroka
křišťál a oheň mráz a horkost
hodný kluk a divoká holka
nad vyschlou řekou most

Do nebes vznášející se chorál
a buclaté zadečky andělíčků
varhanní koncert srdce orval
a zůstalo jen peří sníčků...

STOLETÁ VŠEOBECNÁ VÝSTAVA (PRAHA)

Vibrující figuríny v noblesních šatech
kráčející někam do minulosti
za sladkého zvuku starého polyphonu

Koně v metalízových hávech
dusí v sobě okamžik zpupnosti
výfuk místo koňského ohonu

Pyramida ze skelné vaty
se vylila do čtyř světových stran
a imituje budoucnost

Nějaký muž prochází stoletými vraty
a diriguje tříšť fontánových varhan
Čas je náš věčný host...

KRAKATIT (MALÉ SVATOŇOVICE)

Dej mi do rukou
bílou pudřenku
tvého těla
a já z něj v laboratoři něhy
vyrobím výbušninu
s brizancí
divoké
promilované noci...

KUTNÁ HORA

Třpyt stříbrných dukátů
tvých očí
razím raznicí svého vtipu
ale nejdříve
se musím spustit do dolů
banálních pocitů
Neboť není jen chrám
vznešených myšlenek
stanu svaté Barbory
ale i stánek prodejců sentimentu
u vrat jezuitské koleje...

Ostatní tvorba Oldřicha Damborského publikovaná v Divokém víně:
DV 130/2024: Předjaří, Dáma a další
DV 129/2024: Prostá, Ticho a další
DV 128/2023: Průsvitná holka a další
DV 127/2023: Desatero, Na rezavé stráni a další
DV 126/2023: Po létě po Markétě a další
DV 125/2023: Vzkříšení jara a další
DV 124/2023: Tání, Renesanční a další
DV 123/2023: Malá zpověď a další
DV 122/2022: Po létě po Markétě a další
DV 121/2022: Čtyřverší, Přání
DV 120/2022: Probuzení, Popěvek a další
DV 119/2022: Na zlaté galéře dětství a další
DV 118/2022: Skaliska a průlivy a další
DV 117/2022: Chybíš mi, Zimní pastorálie a další
DV 116/2021: Sonet o bílé lišce a další
DV 115/2021: Očekávání, Podzimní bakchanálie a další
DV 114/2021: Letní pobídnutí, Vzpomínky a další
DV 113/2021: Kdy začíná jaro a další
DV 112/2021: Spící cikánka a další
DV 111/2021: Modlitba, Bez tebe a další
DV 110/2020: Zimní pohoda a další
DV 109/2020: Známá věc, V lesních tišinách a další
DV 108/2020: V polích, Dopis II a další
DV 107/2020: Letní nálada a další
DV 106/2020: Zvuk Daltonovy píšťalky a další
DV 105/2020: Zrýmovaný rozhovor zklamané a další
DV 104/2019: Něco o moři a další
DV 103/2019: Letní noci, Sonet o pozdním létě a další
DV 102/2019: Talenty, České moře a další
DV 101/2019: Jízda, Velikonoční a další
DV 100/2019: Odcházení, Svatební sněženky a další
DV 99/2019: P.F. 2019 a další
DV 98/2018: Pramínky, Mrazivá noc a další
DV 97/2018: Podzimní, Při čtení Rychlých šípů a další
DV 96/2018: Básně, V savaně našich pocitů a další
DV 95/2018: Zrýmované vinařovo ponouknutí a další
DV 94/2018: Jen tak, Havrani vlasů a další
DV 93/2018: Zbožné přání (P. F. 2018) a další
DV 92/2017: Poslední zářijový večer a další
DV 91/2017: Setkání uprostřed pokoje a další
DV 90/2017: Mít a nemít (někoho rád) a další
DV 89/2017: Květen, Letní obrázky a další
DV 88/2017: Obleva, Malá noční rekapitulace a další
DV 87/2017: Ten mustang čas a další
DV 86/2016: Pramínky, Podzimní nostalgie a další
DV 85/2016: Sonet o řetízku z jeřabin a další
DV 84/2016: Májová sobotní noc a další
DV 83/2016: Zátiší s hrozny a další
DV 82/2016: Japonské sushi a další
DV 81/2016: Na kobyle chromé a další
DV 80/2015: V co věřit a další
DV 79/2015: Renesanční zámek a další
DV 78/2015: Láhev whiskey a další
DV 77/2015: Recyklace a další
DV 76/2015: Cukrárna v březnu a další
DV 75/2015: Z dávné zimy a další
DV 74/2014: Vinobraní, V luxusní restauraci a další
DV 73/2014: Sonet o moderním podzimu a další
DV 71/2014: Cuba libre a další
DV 70/2014: Na svatého Valentýna a další
DV 69/2014: Ztichlým klášterem a další
DV 68/2013: Pyramida, Veřeje ve větru a další
DV 66/2013: Vyznání, Inspirace a další
DV 65/2013: Siločáry, Ohňová země a další
DV 64/2013: Úklady lásky a další
DV 63/2013: Malinový sirup (láska) a další
DV 62/2012: Odpočinek ocelového válečníka a další
DV 61/2012: Adele 21, Podzimní a další
DV 59/2012: Samet noci, Jarní barvení vlasů a další
DV 58/2012: Hnědákova hříva, Dobromysl a další
DV 57/2012: Zimní, Dvojitá agentka a další
DV 56/2011: Siesta, Fitness studio a další
DV 55/2011: Láska je lehká holka s černou růží a další
DV 54/2011: V letním lese, Červencová a další
DV 53/2011: Něco o jaru a další
DV 52/2011: Předjaří, Dvojsečné jaro a další
DV 51/2011: Břízy s oborou (PF 2011) a další
DV 50/2010: Relativní zima, Zimní ženy a další
DV 49/2010: Taneční krojované hody a další
DV 48/2010: Vinohrad je demokrat a další
DV 47/2010: Moravský Kristus a další
DV 46/2010: Hájenka - Luňáci, Napříč Pálavou a další
DV 45/2010: HARMONIE KLIDU (P.F.2010) a další
DV 44/2009: Dolévání, Mikulovské vinobraní a další
DV 43/2009: Úlitba, Co po tobě zůstalo a další
DV 42/2009: Útěcha, Hvízdání a další
DV 41/2009: Vítězná válka, Sociální a další
DV 40/2009: Pium desiderium (Zbožné přání) a další
DV 39/2009: Štědrý večer, První vánice a další
DV 38/2008: Staronový shakespearovský příběh, Bosorka a další
DV 37/2008: Co jsem, K vrcholu podzimu I a další
DV 36/2008: Tělo a duše ženy (Něco jako úvod) a další
DV 35/2008: Dvě loďky, Film pro pamětníky a další
DV 34/2008: Diamant, Tulácký březen a další