Miroslav Václavek

TY A JÁ

Byla noc tmavá jako hřích
list stínu ti za víčky plul s proudem nebytí
v nebi měsíc stál jako slunce mrtvých
když zavřela jsi oči
před svítáním
a já ze zetlelých barev i surových vůní
jsem cítil
v dlaních tvá ňadra těžknout jako klasy srpnové pšenice
a naše vlasy zaplétat do stébel trávy ze světelných let
pak šeptala jsi jako vítr
a já na tobě spal
ty dlouhé vteřiny jež hoří jako létavice věčného nepokoje
ve zvířecích očích a pohasínajícím ohni
zatímco mnohé je tvořeno jen zdáním
a tichem srdce
tančíme za písní ustávajícího deště
když jsme
ty a já

BLUES BEZ PŘÍČINY

Bylo slyšet den
a těla
když kruhy na tvé kůži
všude kde jsem se tě dotkl
vyrůstaly z ničeho
a ty zůstala jsi hladinou
na pokraji času
v němž jsme

pak jedl jsem z mrtvých a pil prach
viděl měsíc
jemuž tohle ráno Van Gogh ukousl ucho
nad propastí být jako sebevrah
a on jako Prométheus bílý
ke skále vesmíru je přikován
a nov co nov mu temnota jako krysa
ujídá z obličeje

tak byl jsem němý
a cítil v ústech chuť nezralého obilí
i hořkost poznání
a rozplétal si jazyk
abych mohl milovat
a sbíral křídla shnilá
abych poznal pád

je den a nebe modré tak
že by se po něm dalo plout
jen odvázat loď
jež spí
a dát sbohem
večer najdu směr
až vyjdou hvězdy
nebo jestli rozsvítíš

ptáci krouží nebem
jakoby tančili se smrtí

co se stane s mým stínem
až zemřu

kdo ví

BÍLÉ RÁNO

Bílé ráno
ty nevíš
a z mlhy vyvstávají
zmizelé dotyky
proluky vědomí
trhliny v čase
já cítím
že objalo mne světlo hvězd
v té době umírajících snů
kdy ráno je bílé jako padlý sníh
nebo semeno boží
a zpěněné ticho zůstává nám na rtech
jako kroky bolesti v trávě
když vím
bílé ráno
v ulicích zvoní
a bezesní lidé klopýtají kolem vteřin
ve svých kruzích opisují
jeden od druhého znaky nicoty
s těly oděnými do blan a hladin
jakoby šli
kolem stěn
bílé ráno
mé bytí z fosforu a duhy
hoří ti v očích pod víčky z náhrobků
a stará květina voní tak dávně
snad mnou snad jen divně
tvé tělo písek na pobřeží je
bílé ráno
už vím
mé stopy umyje

Ostatní tvorba Miroslava Václavka publikovaná v Divokém víně:
DV 99/2019: Někdo, Počkám a další
DV 97/2018: Shořet, Parte blues a další
DV 96/2018: Řekli, Nad Prahou a další
DV 95/2018: Dívám, Jaro a další
DV 94/2018: Bych rád, Čas a další
DV 93/2018: Nad městem, Vteřina
DV 90/2017: Odpouštím, Teď a další
DV 84/2016: Za noci, Vůbec a další
DV 80/2015: Brzy, Vidím a další
DV 76/2015: Není, Zapomíná a další
DV 73/2014: Bože, Kvůli tobě a další
DV 69/2014: Myslím
DV 68/2013: Říjnu, K tobě a další
DV 64/2013: Růže pro Salome a další
DV 61/2012: Buddha blues, Přejdu
DV 58/2012: To léto, Jestli noc
DV 55/2011: Do rána a další
DV 53/2011: Březen, Blues pro dva, Blues pro psa
DV 49/2010: Kdo jsme, Villon blues a další
DV 47/2010: Se mi zdá a další
DV 45/2010: Člunky, Alfa a další
DV 44/2009: Chvíle, Nad hrobem a další
DV 41/2009: Než přijde smrt
DV 40/2009: Promluvím, Sklem
DV 37/2008: Dvacet jedna gramů slov, Nad Prahou
DV 36/2008: Tiše, Jestli a další
DV 34/2008: Den
DV 33/2008: Před půlnocí blues
DV 29/2007: Jižní vítr
DV 28/2007: Kohoutovo blues...
DV 22/2006: Pohlédla jsi
DV 18/2005: Tichounce
DV 16/2005: Jako mrtvý