Miroslav Václavek

BŘEZEN

V březnovém pokoji
z mrazu a krajiny
den ze mne odkrojí
chleba na svačiny.

Až přivoníš k krajíci
posyp jej solí
ticho je v lednici
a sousta bolí.

Na nebi kytice
svatební zaplane
jak pole hořčice
nevěstě na Amen.

Víc v sobě nemaje
zimy bílé břímě
krev v stromu zataje
slezly nehty zimě.

A ty se zadíváš
do tváře jablka
zbledlo jak mesiáš
a stopy od vlka.

Najdeš tam znamení
lidského srdce
kostí řek kamení
i něco smrtce.

BLUES PRO DVA

Je ráno svítá
voní ti vlasy
plamen vstává aby zahořel

jeden čaj
a druhý kávu
milujem se bohužel

zdálo se mi
byl jsem ve snu
že patřil nám svět

když bylo nejhůř
umřeli jsme
a ráno to vzali zpět

půlnoc černí
maluje stěny
těl bílé větrolamy

kapky vteřin
kameny dechu
duše dva dekagramy

prach sedá na věci
v hodinách tikání
k Bohu a výš

a blues pro dva
je slyšet tak tiše
o poschodí níž

BLUES PRO PSA

Pouští jsem
písku jablkem
sebou k městu jdu

postát na refýži
jet tramvají k beztíži
a tělem nechat padat tmu

ve městě divný hodinář
hodinky jak zmrzlinář
do kornoutů balí

a v nebi rybí oko
to Měsíc našel pokoj
kvete tiše solí

na zemi leží mince
na rubu tvář malého prince
na líci má moji rez

já pískám si blues pro psa
mažeš mi chleba lednem bosá
a skrze oči říkáš jez

Ostatní tvorba Miroslava Václavka publikovaná v Divokém víně:
DV 99/2019: Někdo, Počkám a další
DV 97/2018: Shořet, Parte blues a další
DV 96/2018: Řekli, Nad Prahou a další
DV 95/2018: Dívám, Jaro a další
DV 94/2018: Bych rád, Čas a další
DV 93/2018: Nad městem, Vteřina
DV 90/2017: Odpouštím, Teď a další
DV 84/2016: Za noci, Vůbec a další
DV 80/2015: Brzy, Vidím a další
DV 76/2015: Není, Zapomíná a další
DV 73/2014: Bože, Kvůli tobě a další
DV 69/2014: Myslím
DV 68/2013: Říjnu, K tobě a další
DV 64/2013: Růže pro Salome a další
DV 61/2012: Buddha blues, Přejdu
DV 58/2012: To léto, Jestli noc
DV 55/2011: Do rána a další
DV 49/2010: Kdo jsme, Villon blues a další
DV 47/2010: Se mi zdá a další
DV 45/2010: Člunky, Alfa a další
DV 44/2009: Chvíle, Nad hrobem a další
DV 42/2009: Ty a já, Bílé ráno a další
DV 41/2009: Než přijde smrt
DV 40/2009: Promluvím, Sklem
DV 37/2008: Dvacet jedna gramů slov, Nad Prahou
DV 36/2008: Tiše, Jestli a další
DV 34/2008: Den
DV 33/2008: Před půlnocí blues
DV 29/2007: Jižní vítr
DV 28/2007: Kohoutovo blues...
DV 22/2006: Pohlédla jsi
DV 18/2005: Tichounce
DV 16/2005: Jako mrtvý