Josef Jarolímek

S P L Y N U T Í

NACHÁZENÍ

Lze snad nalézt vlahý klín,
co zbavuje prošlých vin?

Kde stín těla smekl křivku,
prosvětlí se po polibku,

vydechne v oblouku ladném
a oddá se neodkladně.

SPLYNUTÍ

Růžek lásky ozdravné
vniká v tebe váhavě.

Rozsouzeni podle řádu,
rozdáváme po souladu,

aby v citu úkladném
splynuli jsme příkladně.

VDĚČNĚ

Když tak touha chvěje tělem,
v nitru svěže uzardělém,

ve troufalé neklamnosti,
zasteskne se po známosti.

Přijme ztichlou vděčnost ženy
při tvárnosti prohloubenin.

NADĚJNĚ

Otloukej se, píšťaličko,
lásku máme na hniličko.

Je-li něha neklamavá,
dívej, zdali nepospává?

Popuštěna z snivých kšírů,
povytryskne do gejzíru.

Ostatní tvorba Josefa Jarolímka publikovaná v Divokém víně:
DV 62/2012: Po kolikáté? Cíleně a další
DV 61/2012: Přičinlivě
DV 60/2012: Květnatě, Na dosah a další
DV 59/2012: Vzývání, Poznání a další
DV 58/2012: Svlékání
DV 57/2012: Pozvolna, Promyšleně, Slibně, Postupně
DV 56/2011: Odevzdaně, Chvályhodně a další
DV 55/2011: Navrácení a další
DV 54/2011: Natěšeně, Přesvědčivě a další
DV 52/2011: Soustředěné, Láskyplně a další
DV 51/2011: Zatmívání, Mlčenlivě a další
DV 50/2010: Chytlavě
DV 49/2010: Po kolikáté, Předvídavě a další
DV 48/2010: Poznání, Dychtivě a další
DV 47/2010: Vábení, Stesk a další
DV 46/2010: Stárnutí, Nedělní chvilka poezie a další
DV 45/2010: Hebká kůže, Očekávání a další
DV 44/2009: Kroky
DV 43/2009: Všední probuzení, Víkend a další
DV 39/2009: Touha, Roztržka a další
DV 38/2008: Zdrhovadlo, Stmívání a další
DV 37/2008: Čas pampelišek
DV 35/2008: Štěstí, Ptákem v kleci