Michal Dunda

PERFECTLY YOU

Z města slunce neodchází
jen obarvené na zrzku
vyzývavě žádá o nocleh
Rozbaluje prs z paprsků
pokaždé jako naposled...

***

Až naši lásku okopíruje Čína
do celého světa ji bude vyvážet
pak bude láska levná a jiná:
jen co ji rozbalíš
začne scházet

NADĚJE

Malé děti jsou velkou nadějí
Nadějí která za sebou
nedovírá
nezhasíná
a nesplachuje

PSÁT NA TĚLO

Píšu ti báseň na tělo
ale pokaždé mě slovem vyrušíš
pokaždé znovu a znovu ji hledám
v rozteklém vosku hořícího mozku
Budu se po ní pídit
ač si ji zatím nepřečteš
můžeš ji cítit

JSEM

na tobě položená dlažba
se mnou jsi pochozí
chvílemi se vlníš
chvílemi roztahuješ
chvílemi scvrkáváš
místy se propadám
tak jsi mocná příroda

MÁ POLYGRAFIE

Podle tepu tvého srdce
za pomalý peníz rychlou muziku
Co bylo bylo
o tom jen přes mou fakturu
že jsem se k tobě tisknul
jak nepopsaný list
na štoček v příklopu

***

Slova oblá i ostrá
jemná i hrubá
suchá i vypocená
užívají si
ve společné sauně života

RÝŽOVÁNÍ ZLATA NA STŘÍBRNÉM POTOCE

Naše mysl byla toho dne
rozkývaná jako mísa na rýžování zlata
myšlenky z ní přetékaly
jako vodou rozvířený kal
Naše zlato jsou ty zbylé oblázky
jež zbyly z naší lásky
o které ve chvíli kdy budeme
nejmenší na celém světě
se můžeme opřít

Ostatní tvorba Michala Dundy publikovaná v Divokém víně:
DV 117/2022: Hospital Kuks
DV 111/2021: Plug-in 2019
DV 104/2019: Cherchez la femme
DV 94/2018: Posunuté ráno
DV 93/2018: Dobrá rada
DV 92/2017: Dvojčata
DV 89/2017: Umění držet dlouho
DV 84/2016: Pomalejší než kamión v Nice
DV 81/2016: Útok na civilistu a další
DV 77/2015: Sedmdesáté výročí osvobození
DV 73/2014: Monolog predátora
DV 72/2014: Stále aktuální a další
DV 66/2013:
DV 63/2013: Afrodita, Ariadna a další