Jaroslav Holoubek

LETECKÝ DEN NA HLAVNÍM NÁDRAŽÍ

/Surrealistické ozvěny Zlaté Prahy/

Narozeniny jsou neovladatelný dopravní prostředek
na cestě od zrození k smrti
jednou ho táhnou hlemýždi
jindy zas ženou chrti

V sobotu odpoledne tančí staří lidé
ve Fantově kavárně na Hlavním nádraží
vybagrovaná nástupiště jako po válce
K vzletům a pádům je láká dopis v obálce
a milostivý osud jako závaží

Mašiny na kolejích železo k železu se tulí
chvílemi strojvůdci chvílemi kočí
a pod škraboškou Praga Mater Urbium
zlověstně mrkající Wilsonovy oči

Pomačkané tváře se při tanci tisknou jedna k druhé
hluboké vrásky do sebe zapadají jako suchý zip
a želví krky se stříbrným kruhem
vynášejí jejich pohledy vzhůru do kupole
ke korunám lip

Všechno je jak má být -
letecký den
dramatické mraky
turisté s kufry na kolečkách

Reverend, filmaři, profesor, lovčí z Hluboké,
režisér, myslivci, ředitel pojišťovny, novináři
A nějaké ženy…
Všichni tančí spolu
karlovarský swing
dopředu dozadu
nahoru a dolů

Na mostě k lidem propadlým do cizích vesmírů
hledají smysl v posuvných myšlenkách
A nalezené objekty? Na misce vah
jen fixní idea a jasnozřivé bludy
Utkvělé představy odlétly
Vydejme se tudy
za samoznaky vezdejšího světa

Ve snech se někdy zdá co bylo a podruhé co bude
a ke vší bídě
groteskně absurdní vzpomínka
na zběsilý tanec na Národní třídě
v čele studentské demonstrace tenkrát v listopadu
Roztržka mezi hercem a dekoracemi
Kdo stál vzadu?

Alkohol kokrhá!
Pivo se řine z žil jak slzy radosti
a stříká na nízko letící stíhačky
Tekutý život
Všechno je pryč
Musíme jít
Kde domov můj? Kde domov můj?
Bičíkem švihá praotce Čecha do tváří
Země lehká domov tvůj
Říkáte jinde? Jinde je tady!
A kdyby ne –
tak luna rozzáří
okna do zahrady
věčnosti

Za Týnským chrámem
srstí ze zlatého tygra si leští zlatou trumpetu
Té noci Kristus zase slezl z kříže
a samou radostí že už jsme tu
všichni celá rodina svatá
začal nám ukazovat
jak je svět nedozírně líbezný
a Praha zlatá

Ostatní tvorba Jaroslava Holoubka publikovaná v Divokém víně:
DV 82/2016: Ještě výš
DV 81/2016: Amen
DV 80/2015: Strach
DV 79/2015: Průhled pamětí berlínské noci
DV 78/2015: Vznik básně s lehkou kompresí
DV 76/2015: Paměť budoucnosti
DV 75/2015: Desatero přikázání a další
DV 74/2014: Dvě fotografie
DV 73/2014: Tenkrát a další
DV 72/2014: Uvnitř světa i mimo něj
DV 71/2014: Hlavní město Praha
DV 70/2014: Harrachovská slova a tóny a další
DV 69/2014: Dopisy od anděla smrti a další
DV 68/2013: Ráno jsem začal psát báseň a další
DV 67/2013: Fialový úsměv
DV 66/2013: Rozhovor na pobřeží
DV 65/2013: Milostný deník a další
DV 64/2013: Zamčený klavír
DV 63/2013: Veselý hřbitov
DV 62/2012: Martinská neděle v Malé Úpě
DV 61/2012: Čekání
DV 60/2012: Letní bouře
DV 59/2012: Na co si teď budem hrát?
DV 58/2012: Pod Mariinou vyhlídkou
DV 57/2012: Noha za krkrem
DV 55/2011: Cesta vlakem
DV 52/2011: Nedávno
DV 51/2011: Den jako každý jiný
DV 50/2010: Kejna a Ron
DV 49/2010: Vernisáž
DV 48/2010: Pekaři a kominíci
DV 47/2010: Nebezpečná rychlost (Salieri), Tanec židlí
DV 46/2010: Velké nedorozumění
DV 45/2010: Zbyteční lidé
DV 44/2009: Never more, Od jablka k ohryzku - Beatles a další
DV 43/2009: Láska v letním kině, H.E.S.S.
DV 40/2009: Sněhový tanec, Příběh obrazu
DV 39/2009: Nedokončený rozhovor
DV 37/2008: Hlasy, Naši příbuzní
DV 36/2008: Jak jsem se neoženil s cizinkou
DV 35/2008: Odpoledne na konci týdne
DV 28/2007: Hra na schovávanou, UŽ LETÍ PTÁK
DV 27/2007: Všude kolem, ale tady ne, Už letí pták
DV 26/2007: Orgasmus a sen o rodinném domku a další
DV 18/2005: Doživotní pes
DV 16/2005: Sezóna hlemýžďů, Ňadra v dějepisu a další
DV 15/2005: Ztratili jsme hlavu, Cestou: nějaké město a další
DV 13/2004: Adventní menu, Ta třetí a další
DV 12/2004: Hříbě v náušnici
DV 11/2004: Záludné otázky, Jarní povodně a další