Jan Musil

VĚTRNO

Větve stromů
jak plachetnice na moři
prokluzují ve vírech.
Do hlubin padá
odvaha i strach.
A nad tím vším
oblaka rozbouřená.
Jako když se čerti v nebi
šklebí do zrcadla.

SLYŠÍM

Slyším,
jak se ve mně ozývá
zrychlený tep.
Tep tvého srdce.
Zrychlený dech.
Dech tvých úst.
Slyším,
jak kolem mne obcházíš,
očima pročítáš
shluk mých myšlenek.
Slyším,
jak z nich smotáváš
klubko svých úmyslů,
spřádáš nit
svých pavučích sítí.
A najednou se bojím
na tebe pohlédnout.

ZIMNÍ MEDITACE

Mrzne.
Šlapu po bílém.
Duše pod ním tam leží.
Aby neuletěla
a své tělo
jak zdechlinu
tady ležet nenechala.
Šlapu po bílém,
vždyť svědomí mám čisté
jak hrobník,
který pohřbívá jen mrtvé.

SPÁSA

Daleko mám k nebi,
i když oči má modré
jako moje spása,
s kterou si tykám
vždycky k ránu,
než propadnu na zem
svými iluzemi.
Daleko mám k nebi,
ani můj šepot k němu nedoletí.
Žádným slovům nerozumí
jak nově narozené děti.

PŘESTO

Ticho odešlo po špičkách,
když zafoukal vítr.
Jak vývrtky
jsou ptačí kantilény.
A přesto je všechno
přibité k zemi.
Co se vidí,
co se slyší,
co se jazykem chutná.
A přesto se všechno točí
v kolotoči.
Vznáším se
a padám.
Vznáším se
a padám.

ŘEKA

Řeka jako had
syčící ve splavech.
Ležící na zádech
jak parno v pozdním létě.
Tak výřečná,
tak koktavá,
tak svůdná
jak nesoudná iluze.
Tak často svádící
odtud uplavat
a na všechno, co bylo,
zapomínat.

PÁD

Zadrž mne,
vždyť padám!
Vezmi kladivo
a do našeho středu
zatlač hřeb.
Ať se dál točíme spolu
jak s vozem kola.
V iluzích byl náš začátek,
teď jsme vystřízlivěli.
Jak cibule
slzami dokola
olupovaná.

Ostatní tvorba Jana Musila publikovaná v Divokém víně:
DV 62/2012: Žlutý svícen, Na jedné noze a další
DV 61/2012: Rozvažuji, Osamělý a další
DV 60/2012: Potok, Žena v pokušení a další
DV 59/2012: K slunci, Rezignace a další
DV 58/2012: Skály, Cestou a další
DV 57/2012: Jen na střeše a další
DV 56/2011: Situační, Jenom, Světlo a další
DV 55/2011: Zrající obilí a další
DV 54/2011: Jistě, Kariéra, Paseka a další
DV 52/2011: Zimní nečas, Pokus a další
DV 51/2011: U hájovky, Smekám a další
DV 50/2010: Kouř, Mlčení a další
DV 49/2010: Před volbou, Lekníny a další
DV 48/2010: Vraní, Příliš a další
DV 47/2010: Vážně, Co chybí a další
DV 46/2010: Hraní, Labyrint a další
DV 45/2010: Možnosti, Listopad a další
DV 44/2009: U moře, Ozimy a další
DV 43/2009: Ticho, Potmě a další
DV 42/2009: Za zrcadly, Co bolí a další
DV 41/2009: Do ráje, Kolem a další
DV 40/2009: V děšti, Kdo? a další
DV 39/2009: V kruté přírodě, Už jen vítr a další
DV 38/2008: Větrno, Konec chvíle a další
DV 37/2008: Po cestě, Místo pro čin a další
DV 36/2008: Podzim v lese, Náhoda a další
DV 35/2008: V bílém, Řeka v zimě a další
DV 33/2008: Paměť, Otázky a další
DV 32/2007: Jak plavu, V lese u studánky a další
DV 31/2007: Zas, Ve tmě, Spěch a další
DV 30/2007: Bilance, Být nebýt a další
DV 29/2007: Koncert, Zataženo, Táhlý den a další
DV 28/2007: Ty jsi, Halucinace, Vrabec, V koutě
DV 27/2007: Dubnová, Také, Vodní a další
DV 23/2006: (Zas tady trnu…), Vodácká a další
DV 22/2006: Hlad, Starý Smokovec a další
DV 20/2006: Taková jsi, Realita a další