Jan Musil

ZRAJÍCÍ OBILÍ

Zrající obilí,
pouštní duch opilého větru.
I zaječí stezky
stýskají si po velbloudu.
Jen skryté slunce
jak bazilišek čeká,
až zajiskří se
a blesk prorazí mu
výhled z mraků.
Už se všechno kolem
zase svléká.

POHŘBENÝ

Všechno mi uteklo,
propadlo se,
uletělo.
Můj úl je dunivě prázdný.
Došel mi med.
Nikdo už nechce přiletět zpátky.
Myšlenky – hrobaři
mne stahují pod zem.
Aspoň k sobě se prokopat
a zapálit si svíčku!

TŮNĚ

Jak na dlani
lekníny v tůni.
Božský klid
sem shlíží s nebe.
Němými průvodci děje -
černé stíny ryb
s rozvířenými letokruhy
jako hodinami,
co spěchají o překot.
Tak vteřiny s léty
se tady převalují líně.
Otazník v ději
tu hlučně přehrává
jen skokem sebevrah.

TAK STOJÍM

Zase stojím na místě.
Kolem přešlapují
vzdech a melancholie.
Už ani není
kam skákat po hlavě.
Včerejší slast je pelyňková.
Všechno,
co se mne týká,
se skrývá.
Jako kdybych chodil v šatech
naruby.

TREST

Chodím jako v obalu.
Nic kolem se mne netýká.
Když zakopnu,
hned jsem celý od bláta.
Potrestaný,
vyválený,
spadlý na zem.
Však nohy dál
pode mnou utíkají,
stále je musím dobíhat.
Zato hlava křičí,
stěžuje si,
svůj osud proklíná.

VODA

Voda plných břehů,
rozvlněná,
spěchající
k mostu, za most,
s plachetnicí bílých racků.
Přes splav
křičící jako děti,
tonoucí,
poztrácené mezi řečí.
Voda mlýnských veletočů.
Jen zarostlými vantrokami
proplouvá dál splín
a popadané listí.

VODNÍ HLADINA

Hladina rybníka
jako duše,
když z těla uniká.
Čeří se,
do vln se nadzvedá,
přesto nelze říci,
kde vlastně je.
Hladina rybníka
jak plující velryba
od břehu k břehu
ty vlny zas polyká,
přesto nelze říci,
kdy s pitím přestane.

Ostatní tvorba Jana Musila publikovaná v Divokém víně:
DV 62/2012: Žlutý svícen, Na jedné noze a další
DV 61/2012: Rozvažuji, Osamělý a další
DV 60/2012: Potok, Žena v pokušení a další
DV 59/2012: K slunci, Rezignace a další
DV 58/2012: Skály, Cestou a další
DV 57/2012: Jen na střeše a další
DV 56/2011: Situační, Jenom, Světlo a další
DV 54/2011: Jistě, Kariéra, Paseka a další
DV 53/2011: Větrno, Slyším a další
DV 52/2011: Zimní nečas, Pokus a další
DV 51/2011: U hájovky, Smekám a další
DV 50/2010: Kouř, Mlčení a další
DV 49/2010: Před volbou, Lekníny a další
DV 48/2010: Vraní, Příliš a další
DV 47/2010: Vážně, Co chybí a další
DV 46/2010: Hraní, Labyrint a další
DV 45/2010: Možnosti, Listopad a další
DV 44/2009: U moře, Ozimy a další
DV 43/2009: Ticho, Potmě a další
DV 42/2009: Za zrcadly, Co bolí a další
DV 41/2009: Do ráje, Kolem a další
DV 40/2009: V děšti, Kdo? a další
DV 39/2009: V kruté přírodě, Už jen vítr a další
DV 38/2008: Větrno, Konec chvíle a další
DV 37/2008: Po cestě, Místo pro čin a další
DV 36/2008: Podzim v lese, Náhoda a další
DV 35/2008: V bílém, Řeka v zimě a další
DV 33/2008: Paměť, Otázky a další
DV 32/2007: Jak plavu, V lese u studánky a další
DV 31/2007: Zas, Ve tmě, Spěch a další
DV 30/2007: Bilance, Být nebýt a další
DV 29/2007: Koncert, Zataženo, Táhlý den a další
DV 28/2007: Ty jsi, Halucinace, Vrabec, V koutě
DV 27/2007: Dubnová, Také, Vodní a další
DV 23/2006: (Zas tady trnu…), Vodácká a další
DV 22/2006: Hlad, Starý Smokovec a další
DV 20/2006: Taková jsi, Realita a další