Miroslav Václavek

DO RÁNA


Jsme sen zrcadel
díváme se nám do tváří

z uvnitř
a stěn

na přejezdech
zvoní poledne

poutníci
odnikud nikam

sklízí
ovoce cest

a jak dvojí mysli
děkují zpět

za prostor
a čas

já dotýkán soumraky
žihadly planu

a zaháním myšlenky na sebe
do stád

a týdnů
na měsíce a roky dlouho

než prohlédnu prach
a nadechnu se vos

abych nakonec viděl
to malé

že do rána
začal podzim

PODZIM BLUES

Na dráty z obzoru
na vlasy usedají
mé malé tmy ptáků

Že je před odletem
že bez křídel jsou tají
ta těla čínských znaků

V jablcích podzim
brzy světlo zhasne
a bude černá chvíle

Dech snu a vítr zimy
na dortu hvězdy sfoukne
zem onemocní bíle

Jako kosti svítí tráva
napoprvé a naposled

Voda je noc celá tmavá
tůně ženy na pohled

NA VODĚ

Ještě zbývá sklidit z dlaní
ze dvou polí času setbu
brázdy soli, v nich tys zranil
ořou zevnitř rukou klenbu

Stromům pustit v srpnu žilou
setřást z korun mladých vran
čísi touhu dávno shnilou
pochovat u městských bran

A pak vyslovit to slovo
stát se tichem, nechat cesty jít
snad začne být to nanovo
a my zas můžeme se políbit

Na vodě kdes teď hvězdy stojí
to šupiny ryb jen svítí v roji

PADÁM

Město
padám ve tvých zdech
jako slovo z úst

Ráno
nesu tě na svých rtech
ač měl bych držet půst

Čas
ten je i není jako my
vítr se jako tělo zdá

Vlas
kol prstů točí prsteny
jak tráva když je tma

Den
ke snu ukazuje cestu
píše na zeď stínem per

Jsem
zdmi stále padám k městu
i tebou navečer

TA NOC

Bezbarvý
kreslím v zrcadle

jenom tvář
jakoby odvedle

usychá
jak malba poledne

obraz ten
v rámu šeredném

plameny
vychází na nebe

přikládáš
oheň se kolíbe

ulehni
na chvíli do peřin

dráty jde
toužení elektřin

odchází
všechny zlé hodiny

ta noc má
barvy a odstíny

NA KRAJI

Vešel jsem do ulic
na kraji jara
můj stín jak půlměsíc
a stříbrná pára

Na zdech my lesknem se
na tváři ozim
má duše je jen sen
a čímsi hořím

Planou mi na pozdrav
zarezlé klasy
plamínků loňských trav
polehlé vlasy

Je slyšet šepot krypt
z listí mám oči
s táním chci odejít
a ve tmě tančit

Viděl jsem žebráka
poklekl k němu
v něm zima daleká
on věděl jak je mu

MARK TWAIN

My můry tam uvnitř žárovek
my do rána snězené stíny
teď ve světle skrz kůži bankovek
je vidět vodotisk špíny

Ptala ses kolikátého je
a byl to světa den první
jak stromy snili jsme ve stoje
listy tvé šeptaly neupadni

A vesmír jak jepice byl po jeden den
vysypala jsi k mým nohám tu síť
v ní pěna par a jeden bělavý třmen
do jehly navlékl večer pak nit

Tančila jsi noci jak posedlá deštěm
obutá do střevíců z holubích hejn
čas vtékal do moře zkřivený směšně
zněl z mlhy ženy hlas, ach mark twain

JEN

Květy zavřely oči
na stoncích druhé trávy
stojí déšť

Deštníky stažené v pase
železné kosti
tichem hoří rez

Uspává bílá voda
zpěvem okapů a rýn
sladká jako glycerin

Jen já ve snu bdím
tělem vyplétám kola
stavím z písků Týn

A smývám Parseky
sám
z mostů a cest

Ve tváři doteky
ran
jisker a měst

STÁLE

Splyneme jen spolu v jedno
jakoby má horká duše
zase našla jedno z dalších těl

Na skle Mony Lisy nekonečno
to kdosi dlaní opřel se a nic netuše
on po paměti malovat tě směl

Z hor zůstane tu zpívat písek
zrna malá hvězdných barev
kámen černý beze jmen

Prach sedá do tibetských misek
maso nahé padlo v pánev
a vše je po tvém jen

To věcem dostává se zapomnění
malé lžíce tančí
šálkem čaje po proudu

Věčná je ta chvíle snění
co jen stále začíná i končí
k ní my jsme odsouzeni bez soudu

Ostatní tvorba Miroslava Václavka publikovaná v Divokém víně:
DV 99/2019: Někdo, Počkám a další
DV 97/2018: Shořet, Parte blues a další
DV 96/2018: Řekli, Nad Prahou a další
DV 95/2018: Dívám, Jaro a další
DV 94/2018: Bych rád, Čas a další
DV 93/2018: Nad městem, Vteřina
DV 90/2017: Odpouštím, Teď a další
DV 84/2016: Za noci, Vůbec a další
DV 80/2015: Brzy, Vidím a další
DV 76/2015: Není, Zapomíná a další
DV 73/2014: Bože, Kvůli tobě a další
DV 69/2014: Myslím
DV 68/2013: Říjnu, K tobě a další
DV 64/2013: Růže pro Salome a další
DV 61/2012: Buddha blues, Přejdu
DV 58/2012: To léto, Jestli noc
DV 53/2011: Březen, Blues pro dva, Blues pro psa
DV 49/2010: Kdo jsme, Villon blues a další
DV 47/2010: Se mi zdá a další
DV 45/2010: Člunky, Alfa a další
DV 44/2009: Chvíle, Nad hrobem a další
DV 42/2009: Ty a já, Bílé ráno a další
DV 41/2009: Než přijde smrt
DV 40/2009: Promluvím, Sklem
DV 37/2008: Dvacet jedna gramů slov, Nad Prahou
DV 36/2008: Tiše, Jestli a další
DV 34/2008: Den
DV 33/2008: Před půlnocí blues
DV 29/2007: Jižní vítr
DV 28/2007: Kohoutovo blues...
DV 22/2006: Pohlédla jsi
DV 18/2005: Tichounce
DV 16/2005: Jako mrtvý