Miroslav Václavek

BUDDHA BLUES

Náhrdelník s ptáky na odletu,
svoji první bílou cigaretu
a podzim ve spreji ti chci věnovat.

Když z očí padá ti listí,
padáme s ním, tiší a čistí
ve vlasy ze září, se ještě milovat.

Jsi a nejsi jen moje Ninive,
bodají kohosi, tmy trny deštivé
rukama obejmeš, jak pražský listopad.

Tváře jsme chodců a nikam nejdem,
šediví z barev, jež holubům berem
jak Buddha, dnes mi bude slunce připadat.

PŘEJDU

Vidím věci černobílé,
oheň, psíky opozdilé,
těla mraků skutečné.

V koupelně s denním světlem
v zrcadle námi zšedlém
vidím věci barevné.

Trochu krve po holení,
ráno, které už tu není,
tváře čísi první prach.

Vyliji sám sebe z dlaní
v tobě tichém odpuštění,
ke dnům z deště přejdu práh.

Ostatní tvorba Miroslava Václavka publikovaná v Divokém víně:
DV 99/2019: Někdo, Počkám a další
DV 97/2018: Shořet, Parte blues a další
DV 96/2018: Řekli, Nad Prahou a další
DV 95/2018: Dívám, Jaro a další
DV 94/2018: Bych rád, Čas a další
DV 93/2018: Nad městem, Vteřina
DV 90/2017: Odpouštím, Teď a další
DV 84/2016: Za noci, Vůbec a další
DV 80/2015: Brzy, Vidím a další
DV 76/2015: Není, Zapomíná a další
DV 73/2014: Bože, Kvůli tobě a další
DV 69/2014: Myslím
DV 68/2013: Říjnu, K tobě a další
DV 64/2013: Růže pro Salome a další
DV 58/2012: To léto, Jestli noc
DV 55/2011: Do rána a další
DV 53/2011: Březen, Blues pro dva, Blues pro psa
DV 49/2010: Kdo jsme, Villon blues a další
DV 47/2010: Se mi zdá a další
DV 45/2010: Člunky, Alfa a další
DV 44/2009: Chvíle, Nad hrobem a další
DV 42/2009: Ty a já, Bílé ráno a další
DV 41/2009: Než přijde smrt
DV 40/2009: Promluvím, Sklem
DV 37/2008: Dvacet jedna gramů slov, Nad Prahou
DV 36/2008: Tiše, Jestli a další
DV 34/2008: Den
DV 33/2008: Před půlnocí blues
DV 29/2007: Jižní vítr
DV 28/2007: Kohoutovo blues...
DV 22/2006: Pohlédla jsi
DV 18/2005: Tichounce
DV 16/2005: Jako mrtvý