Miroslav Václavek

NĚKDO

My v sebe věříme jak světlo ve stíny
jak moře v kapky a déšť zase v pláč
a venku poprchá listopad podivný
po kapsách listy má falešný hráč

Dívám se do nebe rostou tam oblaka
a obzor křiví se pod tíhou luk
a tady zůstala ovoce nějaká
viseti na větvích u božích muk

To někdo nesklidil jablka s hvězdami
která teď překrojí napůl jen mráz
a co je právě teď kolem a nad námi
vybarví pomalu soumrakem čas

A prázdné krajiny mlhou se zahalí
tak jako ty dáváš na sebe šál
a my jak večerem jsme trochu opilí
a přitom pijeme vody mé žal

POČKÁM

Jsme jen stíny ptáků světla na majácích
povstalé jen sochy z teď a svého prachu
stébly trav co hoří smrtí mou a nocí
zapalujem v lampách světla hvězd a strachu

A mizí dny v týdnech jak půda pod nohama
slova povstávají z úst jak hlína z hrobu
slyšíš mne, a přesto jsi teď právě sama
na hovor jsem vybral asi špatnou dobu

Jen jak motýl hledám květy tvé ve tváři
kde by ústa pila polibků svých vodu
a křídla tvých víček odletět se snaží
když zavíráš oči do jednoho bodu

Počkám tě na místě, kde se cesty pojí
sejmu tě z mých paží jako tělo z kříže
a že právě všechen čas nám v žilách stojí
nemají moc viny ani světů mříže

HLEDÁM

Stoupají k nebi z vět jen jiskry slov
přikládám šepotu na oheň úst
a tvé tělo bělavé těžkne jak rov
když dlaně zkoušejí s ním v jedno srůst

To jen snad hledám zas pochyby v jistotách
v písek se promění čas můj i sláva
a ticho zabolí před ránem v slabinách
jako když ostruha koni se dává

Světlo se pomalu do šálku nalévá
den větrem v korunách nabírá dech
tělo mé do formy se z masa odlévá
a vidím svítání již druhý břeh

A tam jsi snad právě a čteš mé dopisy
napsané do lahví od snů a vína
a noc si čmárá dál stínů své nápisy
zrcadlo hlavu všem tvářím teď stíná

Z DLANÍ

Je chvíle před ránem nebe je černé
a všechno v pokoji bledne jak film
ještě sny včerejší jsou dnešku věrné
ač již ti s holuby z dlaní tvých jím

A měří sluneční hodiny všem
vteřiny stmívání hodiny tmy
zatímco vkládám ti jazyku šém
až dovnitř mlčení mezi tvé rty

Že se již šeří v nás vidí to Bůh
tělo jak hostii dáváš mi jíst
jak stvoly obilí měníš se v kruh
ústa tvá přítomná chtějí mne pít

Jak laně z hladiny se hvězd též napijí
když je noc hluboká a horká tráva
pro maso možná nás lovci v nich zabijí
však laň ta za nocí v očích ti spává

DO MOŘE

Prší noc
i kapky černé jsou
jako uhlí pod očima horníků a holek
již všichni spí
i televize a lidé jsou vypnuti
jen srdce běží na jiných programech
a dech odlétá na křídlech padlých andělů v bezvětřích ložnic
a vane do zad lodím
které převáží lidské duše a psí sny
jež se liší jen barvami
jsem právě v tomto světě který povstal z ničeho a v nic se zase obrátí
a přece zde zanechám hrst svého popelu
ach ty Proximo v Kentauru
nechtěl bych spatřit ani jedinou vteřinu tvého času
protože by mi na ni nestačil celý můj život
a jestli hodiny jsou vinny časem
pak i já nechť jsem stín který mění těla svá
a za poledne jsem za jazyk přibit k zemi
za všechny milence i milenky tohoto světa jako Prométheus
Bože vím že jsi mne stvořil jako vedlejší produkt světla
neboť z něj se vylamujeme jako mramorové bloky masa a kostí
Sochaři ty jenž jsi nám dal podobu Davidovu a dal nám znamení Botticellim
oněměl jsi nás ženami jako ryby když jsi stvořil letní šaty a legíny
abys nás mlčky přiměl pokleknout k podvazkům a sepnout ruce přes jejich boky
jako kněze nad hrobem
a modlit se k Tobě protože jen tak na chvíli necítíme strach ze smrti
na který jindy bereme pilulku rumu nebo půjčku v bance
nebo ticho kdy je slyšet jak padají neočesaná jablka
do moře trávy

VE VĚTVÍCH

Je vítr ve větvích a sněží listí
závěje ohnivé jsou kolem cest
a my tím ohněm jsme v bolesti čistí
hoří svět barvami splínů a hvězd

Tvé vlasy hořké jsou a voní jak svíce
když jazyk spojuje dva břehy úst
a není tajemství většího více
než s tebou v plamínek jediný srůst

Reziví kolem nás potichu tráva
padáme v spirálách k zemi a dál
na rtech se pálíme jak černá káva
polibky horkými z pírek i skal

Ty jež jsou za slova nedávno zemřelá
do hrobů postelí se stíny těl
jakoby z půlnocí jakoby zmizelá
byla ta vteřina podzimních skel

RÁNO

Na zmrtvýchvstalé nebe
kdosi kreslí letícími Airbusy a Boeingy
jen za anděly nezůstávají důkazy
kromě mlhy která padá na kolena
namísto nás hříšných
říkám si mlčky s tvým jazykem v ústech
když cítím obepínat své tělo pažemi rostoucími z tebe po staletí vteřin
jako každý břečťan objímá každý dům
a dlaně mé ztěžklé tajemstvími i čarami podobným těm z oblohy
bloudí po povrchu i tebou ve tvých hladinách
je chladno
vidím tam venku slova na rozloučenou i obyčejné otázky jimiž se obracíme k Bohu
a velká mlčení kterých jsme hodni až úplně na konec
nám zamykají rty před sebou samými
abychom neujídali z těl ohni
jen mrtví prodavači ranních novin nám do uší křičí svá ticha
a my to pokládáme za šepot
já za tvůj
ty za můj
a obloha barvy protektorátních vývěsek se jmény zastřelených
s tečkami posledních hvězd na konci vět
zvolna nachoví jak Kristus pod ranami
a my trochu již vidíme si do očí
když tě pomalu přibíjím na kříž
a líbám na ňadra
jak hladové dítě

Ostatní tvorba Miroslava Václavka publikovaná v Divokém víně:
DV 97/2018: Shořet, Parte blues a další
DV 96/2018: Řekli, Nad Prahou a další
DV 95/2018: Dívám, Jaro a další
DV 94/2018: Bych rád, Čas a další
DV 93/2018: Nad městem, Vteřina
DV 90/2017: Odpouštím, Teď a další
DV 84/2016: Za noci, Vůbec a další
DV 80/2015: Brzy, Vidím a další
DV 76/2015: Není, Zapomíná a další
DV 73/2014: Bože, Kvůli tobě a další
DV 69/2014: Myslím
DV 68/2013: Říjnu, K tobě a další
DV 64/2013: Růže pro Salome a další
DV 61/2012: Buddha blues, Přejdu
DV 58/2012: To léto, Jestli noc
DV 55/2011: Do rána a další
DV 53/2011: Březen, Blues pro dva, Blues pro psa
DV 49/2010: Kdo jsme, Villon blues a další
DV 47/2010: Se mi zdá a další
DV 45/2010: Člunky, Alfa a další
DV 44/2009: Chvíle, Nad hrobem a další
DV 42/2009: Ty a já, Bílé ráno a další
DV 41/2009: Než přijde smrt
DV 40/2009: Promluvím, Sklem
DV 37/2008: Dvacet jedna gramů slov, Nad Prahou
DV 36/2008: Tiše, Jestli a další
DV 34/2008: Den
DV 33/2008: Před půlnocí blues
DV 29/2007: Jižní vítr
DV 28/2007: Kohoutovo blues...
DV 22/2006: Pohlédla jsi
DV 18/2005: Tichounce
DV 16/2005: Jako mrtvý